Главна страница Новини
Участниците в кръгла маса в Киев призоваха за…

Участниците в кръгла маса в Киев призоваха за отмяна на антицърковния «закон за преименуване»

На 20 декември 2021 года в Успенската Киево-Печерска Лавра се състоя международна кръгла маса на тема «Три години опити за принудително преименуване на Украинската Православна Църква: последици, оценки, коментари».

Преди началото на мероприятието се проведе брифинг с участието на ръководителя на Синодалния юридически отдел на УПЦ протойерей Александър Бахов, заместник-председателя на Отдела за външни църковни връзки на УПЦ протойерей Николай Данилевич и религиозния експерт Юрий Решетников.

Протойерей Николай Данилевич напомни, че на този ден се навършват три години от момента, когато по времето на пълномощията на бившия президент на Украйна П. Порошенко беше приет тъй нареченият «закон за преименуване». Той подчерта, че този абсолютно манипулативен и пропагандистки закон е насочен срещу най-голямата конфесия в Украйна. «Ние сме Украинската Православна Църква, нашите верни са граждани на Украйна и съответно ние ще браним докрай нашата Църква и името на нашата Църква. Днес ще поговорим подробно за това», каза свещенослужителят.

Главата на Синодалния юридически отдел на УПЦ посочи, че въпросният законодателен акт под номер 2662 не съдържа никакво споменаване на Украинската Православна Църква, а съответната религиоведска експертиза, която трябва да определи за кого важи този закон, не е извършена и до днес. «И затова да се казва, че този закон важи за Украинската Православна Църква, е неправилно и незаконно. Към този момент има много инсинуации, разсъждения, опити за изкуствено прилагане на този закон към УПЦ – подчерта протойерей Александър Бахов. – Във връзка с това тази кръгла маса ще подчертае проблемните аспекти, с които се сблъсква днес Украинската Православна Църква в своята дейност в светлината на този закон».

Религиозният експерт Юрий Решетников нарече усилията за принудително преименуване на УПЦ «незаконен опит за намеса на държавата във вътрешните дела на нашата Църква». «Само нашата Църква има правото да решава как да се нарича. Украинската Православна Църква обединява десетки милиони граждани на Украйна, които са граждани на нашата страна, плащат данъци, работят за добруването на нашата държава – каза той. – Освен това, ние сме убедени, че законът, за който ще говорим, е приет както с нарушение на Конституцията, така и с нарушение на международните нормативни документи, и затова той трябва да бъде отменен. А как да се направи това – по този въпрос ще обменим мнения и заедно ще се опитаме да намерим варианти на по-нататъшните ни действия».

След това бе открита кръглата маса. Както съобщава Информационно-просветният отдел на УПЦ, в нея участваха председателят на Синодалния отдел за външни църковни връзки на УПЦ митрополит Черновишки и Буковински Мелетий, викарият на Киевската митрополия епископ Вишневски Спиридон, гости от Сръбската и Полската Православни Църкви, украински народни представители, дейци на украинската интелигенция, обществени деятели и други.

В своето изказване митрополит Мелетий предположи, че антицърковните закони и в частност «законът за преименуване» са насочени към пълна ликвидация на Украинската Православна Църква. Той напомни, че от 1990 г. УПЦ е административно напълно независима от Руската Православна Църква, нейният управленски център вече повече от 30 години се намира в Киев, управлението ѝ се осъществява от Съборите и Светия Синод на УПЦ, а също и от Предстоятеля, който се избира от архиереите на УПЦ.

«Надявам се, че най-после ще започне диалог с властите, за да се възцари мир, да се спазва Конституцията на Украйна и на всички граждани да бъдат осигурени равни права за свободно вероизповедание – каза владика Мелетий. – Никой не може да изхвърли от реалния живот онзи обективен факт, че съществува многомиллионната Украинска Православна Църква. Въпреки всички гонения, нашата Църква не само устоя, но и продължава да бъде най-голямата Църква в Украйна».

Според мнението на народния представител от партията «Слуга народен» Александър Качура приемането на тъй наречения закон за принудително преименуване е било пиар-акция на предишната власт. По негови думи някои народни представители дори не са разбрали за какво са гласували, а някои от тях и до днес изпитват срам от това, че са подкрепили антиконституционен закон в угода на своя лидер, който тогава е бил президент на Украйна. Както отбеляза А. Качура, въпросът за този закон трябва да бъде решен от Конституционния съд.

Политологът Руслан Бортник смята, че е време въпросът за отмяната на закона №2662 да се постави на всеукраински референдум. По думите на експерта Църквата в условията на натиск срещу нея се е държала «меко» и сега подходът трябва да се промени. УПЦ трябва да излезе с инициатива за всеукраински референдум за отмяна на «закона за принудително преименеване». Той е сигурен, че милиони граждани на Украйна ще подкрепят това решение.

Участниците в срещата обсъдиха в частност и възможните по-нататъшни действия и крачки на каноничната Църква в случай, че законът бъде одобрен от Конституционния съд.

В заключение беше прието комюнике на кръглата маса «Три години опити за принудително преименуване на Украинската Православна Църква: последствия, оценки, коментари». Както съобщава Информационният център на УПЦ, в документа се посочва, че «законът за преименуване» противоречи на базовите принципи на свободата на съвестта, на Конституцията на Украйна и на международните правни документи, съдържа заплаха за междуконфесионалния мир и затова подлежи на незабавна отмяна.

Участниците в кръглата маса констатираха, че «през всички времена Украинската Православна Църква е била и остава Църква на украинския народ, обединяваща милиони украински граждани, които са патриоти на Украйна, работят ежедневно за добруването и бъдещето на нашата страна и защитават нейния суверенитет». Във връзка с това бяха определени като «манипулативни и коварни» «всички опити с авантюристични цели, които нямат нищо общо с достойното бъдеще на Украйна и нейния народ, УПЦ и милионите нейни верни – граждани на Украйна да се представят като "врагове на Украйна", "пета колона", като нечии чужди агенти, а самата Украинска Православна Църква да бъде лишена от своето име и да ѝ се натрапи някакво друго».

«Законът за преименуването предвижда намеса на държавата в сферата на свободата на вероизповеданието, нарушава принципите на отделеността на религиозните организации от държавата, тяхното равенство пред закона, равенството на гражданите независимо от религиозните им убеждения, недопустимостта за даване на предимства или налагане на ограничения спрямо дадена религия, вероизповедание или религиозна организация за разлика от другите», се казва в документа.

Участниците в кръглата маса констатираха, че осъществяването на този антицърковен закон през последните три години доведе до невъзможност за регистрация на нови религиозни организации на Украинската Православна Църква, за внасяне на изменения в уставите на съществуващите религиозни организации на Църквата и регистрацията на техните ръководители; религиозните организации на УПЦ са лишени от възможността за актуализация на данните си в държавните регистри на Украйна.

При това продължаващите вече три години случаи на противоправна пререгистрация на религиозните общини на Украинската Православна Църква с цел прехвърлянето им в състава на «ПЦУ» (налице са почти 500 съответни правонарушения) са свързани в значителна степен с последиците на споменатия закон. Положенията на въпросния законодателен акт носят заплаха за насилствени заграбвания на имотите на религиозните организации на каноничната Църква.

Участниците в кръглата маса също така насочиха вниманието на обществеността към това, че в резултат на приемането на «закона за преименуване» от края на 2018 г. и досега десетки хиляди верни на Украинската Православна Църква, отбиващи военната си служба, са лишени от възможността да получат пастирска помощ от свещенослужителите на своята Църква.

Те отбелязаха възможните начини за решаване на този проблем: евентуално решение на Конституционния съд на Украйна за неконституционността на «закона за преименуване» или отмяната му от парламента. «Историята на парламентаризма в Украйна познава случаи, когато парламентът е отменял вече взети решения като противоправни; следователно, ние имаме основания да се надяваме, че и народните представители в този парламент ще проявят мъдрост и наистина държавническо, а не популистко и авантюристично мислене», се казва в комюникето.

Верните на Украинската Православна Църква ще бранят с всички възможни законни начини своя религиозен избор и своите права, своята Църква и нейното име. «С оглед на това, че властите през тази година не чуха гласа на 1 милион граждани, изказали се за необходимостта да се отмени този закон, смятаме за целесъобразно да се започне ново събиране на подписи на граждани под апел за такава отмяна», подчертават авторите на документа и изразяват увереност, че този апел ще бъде подкрепен не само от верните на УПЦ, но и «всички, за които не е безразлично спазването на фундаменталните права на гражданите на нашата страна и Конституцията на Украйна, осигуряването на междуконфесионалния мир, общественото съгласие, а следователно и достойното бъдеще на страната ни».

Служба «Комуникация» на ОВЦС

 

Споделяне:
Светейшият Патриарх Кирил отговори на въпросите на участниците в  IX фестивал «Вяра и слово»

22.10.2021

Нашето единство е в силата на руския дух: Русия и сънародниците в един променящ се свят

15.10.2021

Заявление на Патриарх Московския и на цяла Русия Кирил за резултатите от тристранната среща на духовните лидери на Азърбайджан, Армения и Русия

13.10.2021

Състоя се среща на Предстоятеля на Руската Православна Църква с Върховния Патриарх и Католикос на всички арменци

12.10.2021

Поздравление на Светейшия Патриарх Кирил до Филипополския митрополит Нифон по случай избирането му за постоянен член на Светия Синод на Антиохийската Православна Църква

12.10.2021

Поздравление на Светейшия Патриарх Кирил до главата на Духовното събрание на мюсюлманите в Русия мюфтия А.Р. Крганов

10.10.2021

Съболезнования на Светейшия Патриарх Кирил във връзка с кончината на Йорданския архиепископ Теофилакт

09.10.2021

Поздравление на Светейшия Патриарх Кирил до Предстоятеля на Православната Църква в Америка във връзка с неговото тезоименитство

09.10.2021

Съболезнования на Светейшия Патриарх Кирил във връзка с гибелта на хора след пожар в болницата на град Констанца (Румъния)

04.10.2021

Поздравление на Светейшия Патриарх Кирил до Блажения Румънски Патриарх Даниил във връзка с годишнината от интронизацията му

30.09.2021

Светейшият Патриарх Кирил връчи църковни награди на председателя на Отдела за външни църковни връзки и неговите заместници

27.09.2021

На празника Въздвижение на Честния и Животворящ Кръст Господен Светейшият Патриарх Кирил отслужи Литургия в Храм «Христос Спасител»

27.09.2021

Светейшият Патриах Кирил: Патриарх Вартоломей изпадна в разкол

27.09.2021

Поздравление от Светейшия Патриарх Кирил до Президента на Република Кипър Никос Анастасиадис по случай 75-ия му рожден ден

27.09.2021

Поздравление на Патриарх Кирил до Антиохийския Патриарх Йоан Х по случай тезоименитството му

26.09.2021

Състоя се среща на председателя на ОВЦС с главата на руското външнополитическо ведомство

11.07.2022

Митрополит Антоний влезе в състава на Съвета за взаимодействие с религиозните обединения към Президента на Русия

05.07.2022

Митрополит Иларион: важно е междуетническият конфликт да не се превръща в междурелигиозен

19.10.2021

Председателят на ОВЦС отслужи Литургия в храма «Покров на Пресвета Богородица» в Рубцово

17.10.2021

Митрополит Иларион: на празника Покров на Пресвета Богородица ние прославяме небесното застъпничество на Божията Майка

14.10.2021

Състоя се среща на Предстоятеля на Руската Православна Църква с Върховния Патриарх и Католикос на всички арменци

12.10.2021

Митрополит Иларион: И днес за нас Светото Евангелие е източник на живот

10.10.2021

Митрополит Иларион: Църквата никога не натрапва на хората своето учение

10.10.2021

Председателят на ОВЦС поздрави Блажения Митрополит на цяла Америка и Канада Тихон с неговото тезоименитство

09.10.2021

Завърши работното посещение на Волоколамския митрополит Иларион във Ватикана и Италия

08.10.2021

Митрополит Иларион: Нашата най-главна мисионерска задача е да откриваме Христос на хората

08.10.2021

Митрополит Иларион се срещна с кардинал Луис Антонио Тагле

07.10.2021

Волоколамският митрополит Иларион се изказа на презентацията на италианското издание на «Три речи в памет на Достоевски» на В. С. Соловьов

06.10.2021

Председателят на ОВЦС се срещна с Римския Папа Франциск

06.10.2021

Волоколамският митрополит Иларион взе участие в междурелигиозна среща на тема «Религия и образование»

06.10.2021

Page is available in the following languages
Обратна връзка

Полета отбелязани * са задължителни за попълване

Да се изпрати обръщение
Рус Укр Eng Deu Ελλ Fra Ita Бълг ქარ Срп Rom عرب