Pagina principală Știri
Episcopul Victor de Barâșevka: „În încercările de&…

Episcopul Victor de Barâșevka: „În încercările de astăzi credința noastră nu se împuținează, ci se întărește și se înmulțește”

Interlocutorul nostru este Părintele Episcop Victor de Barâșevka, vicarul eparhiei de Kiev, șeful aparatului administrativ al Mitropoliei Kievului din cadrul Bisericii Ortodoxe Ucrainene, membru al comisiei intersinodale și gazda programului TV „Pravoslavny Vestnik” („Vestitorul Ortodox”). Din mai 2017, Preasfințitul Părinte are ascultarea de șef al reprezentanței Bisericii Ortodoxe Ucrainene pe lângă organizațiile internaționale europene, participă la reuniunile OSCE, sesiunile CDO din cadrul ONU, la evenimentele din Parlamentul European și Consiliul Europei, la care, în rapoartele și discursurile sale, aduce informații despre viața religioasă din Ucraina la cunoștința comunității internaționale, punând accentul pe încălcarea drepturilor și libertăților constituționale a milioane de credincioși ai Bisericii Ortodoxe Ucrainene canonice.

- Înaltpreasfinția Voastră, în prezent, în toate eparhiile Bisericii Ortodoxe Ucrainene sunt adunate semnăturile credincioșilor în adresele către președinte, prim-ministrul și președintele Radei Supreme a Ucrainei. După cum a devenit cunoscut, în aceste adrese, credincioșii ortodocși își exprimă în masă îngrijorarea cu privire la adoptarea legilor anticonstituționale ale Ucrainei nr. 2673-VIII și nr. 2662-VIII, care sunt îndreptate împotriva BOU cu scopul de a o priva de numele său juridic și canonic „Biserica Ortodoxă Ucraineană” și de a o eticheta drept „Biserica țării-agresor” cu toate consecințele care decurg de aici. De ce tocmai acum sunt adunate semnăturile sub aceste adrese? Poate că acest lucru ar fi trebuit să fie făcut mai devreme?

- Legile pe care le-ați menționat au fost adoptate de Rada Supremă și semnate de președintele P. Poroșenko la începutul anului 2019. Conținutul lor contrazice articolul 35 din Constituția Ucrainei, potrivit căruia Biserica este separată de stat. În ultimii doi ani, Întâistătătorul BOU, Preafericitul Părinte Mitropolit Onufrie și Sfântul Sinod au declarat în repetate rânduri că aceste legi sunt anticonstituționale, anti-bisericești și, prin urmare, antipopulare, deoarece au ca scop restricționarea drepturilor și libertăților religioase a milioane de credincioși din Ucraina. Printr-una dintre aceste legi parohiile, mănăstirile și eparhiile noastre sunt private de posibilitatea de a efectua proceduri de înregistrare, de a face modificări la documentele constitutive, de a pregăti actele necesare pentru terenurile pe care urmează să fie construite biserici, de a deschide conturi bancare, de a desfășura activități economice, deoarece serviciile locale cer să se facă mai întâi redenumirea. Credincioșii sperau că noul guvern își va îndrepta atenția asupra acestei probleme și va îndrepta greșelile predecesorilor săi, dar până în prezent acest lucru nu s-a întâmplat.

Trebuie spus că în ultimii cinci ani au existat multe evenimente care au avut un caracter discriminatoriu împotriva Bisericii noastre. Este vorba atât despre adoptarea legilor menționate mai sus, cât și despre acapararea bisericilor cu forța, despre retorica sistematică a urii și agresiunea declarată față de credincioșii noștri. Dar, principalul lucru este că nu doar parohii, sate sau oameni individuali au trecut prin toate aceste lucruri, ci faptul că toate acestea au fost experimentate de întreaga noastră Biserică, de milioane de credincioși care trăiesc în Transcarpatia și Lvov, în Lugansk și Donețk, în Kiev și Cernigov, în Odessa și Crimeea. Iar astăzi nu mai vorbim despre problemele locale ale populației ucrainene, ci despre oamenii care au fost uniți de o nenorocire comună. De aceea, credincioșii ortodocși din Ucraina nu vor să mai tacă. „Trebuie să facem ceva, nu putem sta liniștiți dacă autoritățile nu ne observă și nu ne aud”, – astfel de semnale au început să vină din ce în ce mai des de la credincioșii obișnuiți și de la preoții de la țară la adresa arhiereilor eparhiali și a Întâistătătorului Bisericii.

Drept urmare, a apărut inițiativa populară de adunare a semnăturilor sub adresele către oficialii de vârf ai țării. Această inițiativă a venit „de jos”, iar astăzi a fost pusă în aplicare la nivelul întregii Biserici. Oamenii s-au săturat de nelegiuiri și sunt gata să-și apere Biserica prin toate modalitățile legale – subliniez: exclusiv prin mijloace legale. Iar oricine dorește să obțină câștiguri politice de pe urma tendinței moderne „împotriva BOU”, ar trebui să apeleze mai des la istorie și să-și amintească că poporul ucrainean este îndelung răbdător, dar această răbdare, mai devreme sau mai târziu, are proprietatea de a se termina.

- Dar, pe de altă parte, această disponibilitate a oamenilor în realitatea ucraineană de astăzi de a-și înălța în mod deschis vocea în apărarea Bisericii, nu va atrage după sine un nou val de persecuții împotriva creștinilor, așa cum se întâmplă, de exemplu, în țările din Orientul Apropiat, din Africa și în India? Cum vedeți Ucraina pe fundalul acestor crime?

- Într-adevăr, o serie de organizații internaționale pentru drepturile omului, care studiază problemele religioase din diferite țări și continente, publică statistici alarmante care ilustrează persecuția diverselor confesiuni creștine. În special, organizația pentru apărarea drepturilor omului „Open Doors”, în raportul său „World Watch List” pentru anul 2019, a constatat că numărul creștinilor persecutați pentru credința lor a crescut de la 260 la 309 milioane, adică cu 50 de milioane de oameni! În același timp, numărul morților martirice la nivel mondial a crescut cu 60%. Sunt niște cifre înfiorătoare! Și cei mai mulți creștini au murit de mâinile torționarilor în Nigeria. Statisticile arată că nouă din zece creștini au suferit în Africa.

Reieșind din situația actuală, Ucraina nu a fost inclusă în această listă deplorabilă. Cu toate acestea, tendințele care se observă în țara noastră, legate de activitățile asociațiilor informale și ale organizațiilor de extremă dreaptă care duc o luptă împotriva Bisericii Ortodoxe Ucrainene, precum și intervenția structurilor de stat în viața Bisericii, provoacă deja îngrijorare. De la începutul anului 2021, iarăși a crescut numărul de acaparări de biserici de către reprezentanții „Bisericii Ortodoxe a Ucrainei”, care, după astfel de acțiuni, uită adesea drumul către bisericile pe care le-au acaparat. Toate aceste lucruri au loc cu îngăduința autorităților locale și ale organelor interne. E trist, dar normele Constituției și ale legislației din Ucraina rămân doar pe hârtie.

- Înaltpreasfinția Voastră, spuneți-ne ce se poate face pentru a contracara aceste fenomene. Ce măsuri ia Biserica Ortodoxă Ucraineană pentru a se apăra și cum influențează acest lucru starea de spirit a credincioșilor?

- Trăim totuși într-un stat de drept în care există nu numai legislația internă, ci și normele dreptului internațional care trebuie să funcționeze în conformitate cu obligațiile asumate de statul nostru prin semnarea mai multor tratate internaționale. Serviciile juridice ale Bisericii noastre folosesc toate posibilitățile sistemului judiciar pentru a restabili dreptatea. Începând din 2018, au fost depuse în instanță circa 400 de contestații și au fost deschise aproximativ 250 de dosare penale.

În cazuri particulare, reușim să demonstrăm prin mijloace legale că o anumită biserică a fost acaparată ilegal, cu încălcarea drepturilor de proprietate ale credincioșilor. O altă problemă este că după emiterea unor astfel de sentințe, autoritățile locale ignoră adesea aceste decizii și nu le aplică. Cu toate acestea, datorită reacției la timp a departamentelor juridice, multe situații conflictuale au reușit să se dezbată în mod juridic.

- Înaltpreasfințite Părinte Victor, cum altfel pot reacționa credincioșii celei mai mari confesiuni din Ucraina la lucrurile care se întâmplă și care depășesc orice cadru legal?

- Credincioșii Bisericii noastre au început deja să reacționeze eficient, strângând semnături sub adresele către conducerea țării noastre de la fiecare parohie și mănăstire. Nu este exclus ca această activitate să continue. Dar, în primul rând, reacția noastră este reprezentată prin rugăciunea pentru toți frații și surorile noastre și chiar pentru răuvoitorii noștri.

În rugăciune este mângâierea și puterea noastră. La fiecare Liturghie, atât în Ucraina, cât și în întreaga lume, sunt cântate poruncile Fericirilor, care se încheie cu următoarele cuvinte ale Mântuitorului: „Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că a lor este Împărăţia cerurilor. Fericiţi veţi fi voi când vă vor ocărî şi vă vor prigoni şi vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, minţind din pricina Mea. Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata voastră multă este în ceruri...” (Matei 5, 10 – 12). Cu toții trebuie să ne amintim bine aceste cuvinte ale Evangheliei.

Întâistătătorul nostru, Preafericitul Părinte Mitropolit Onufrie, de-a lungul celor șase ani ai slujirii sale ca Întâistătător, în predicile și adresările sale către turma cuvântătoare alcătuită din multe milioane de oameni nu obosește să repete că aici calea unui creștin, precum și cea a Bisericii în general, nu poate fi ușoară, dar depinde de fiecare dintre noi cum facem față provocărilor acestei lumi, timpului, încercărilor și ispitelor. Atenția fiecărui creștin trebuie să fie îndreptată în primul rând asupra stării inimii sale, asupra luptei cu omul său cel vechi, spre dobândirea harului Sfântului Duh, amintindu-și cuvintele Apostolului Pavel despre aceea că „lupta noastră nu este împotriva trupului şi a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii, care sunt în văzduh” (Efeseni 6, 12).

Voi cita aici una dintre spusele Preafricitului Părintelui nostru Onufrie: „Toate încercările pe care le îngăduie Domnul sunt pentru îndreptarea noastră... În aceste încercări, fiecare om trebuie să se îndrepteze pe sine însuși. Aceasta va fi atitudinea corectă față de necazurile și greutățile pe care le vom întâmpina pe calea vieții noastre pământești”.

Voi sublinia că, în același timp, Preafericitul este întotdeauna echilibrat și calm, mereu vesel și binevoitor și ne oferă astfel tuturor un exemplu de viață virtuoasă, de rugăciune înflăcărată și de muncă asiduă.

- Vlădica, cu toate acestea, evenimentele din ultimele luni, cu noile acaparări de biserici în regiunea Volân, agresarea fizică a unui preot la Kiev, atacul armat și rănirea cu cuțitul a doi clerici în Zaporojie, provoacă o îngrijorare deosebită. La urma urmei, acestea sunt infracțiuni penale evidente, care nu numai că ar trebui investigate, ci și aduse la cunoștința publicului din Ucraina și din străinătate.

- Toate faptele pe care le-ați menționat și care, conform statisticilor din ultimii cinci-șase ani sunt foarte numeroase, arată că nivelul de furie și agresivitate din societatea ucraineană este în continuă creștere. În diferite regiuni ale Ucrainei și nu numai în cele din vest, clerul și mirenii Bisericii Ortodoxe Ucrainene (BOU) sunt supuși intimidării, calomniilor și, în unele cazuri, chiar violenței. Copiii credincioșilor Bisericii Ortodoxe Ucrainene sunt adesea ridiculizați de colegii de clasă și chiar de către profesori, sunt acuzați de faptul că merg la Biserica „moscovită”. Spuneți-mi, cum poate o tânără mamă care are copii mici să meargă la biserica lui Dumnezeu, știind că niște tineri agresivi cu cocktail-uri Molotov, cu bare de fier și cuțite o pot aștepta lângă lăcaș? Cum se poate simți o persoană atunci când trebuie să meargă să se roage lui Dumnezeu sub amenințarea urii și a răutății?

Sarcina autorităților este de a preveni astfel de manifestări, de a preveni conflictele provocate din motive religioase, de a apăra drepturile cetățenilor și de a ajuta la reducerea nivelului agresivității din societate.

- În zilele de duminică, la posturile de televiziune din Ucraina sunt transmise slujbele greco-catolicilor, ale „Bisericii Ortodoxe a Ucrainei”, dar pentru cea mai mare confesiune din țară acestea nu au interval de difuzare. A devenit aceasta o regulă în ultimii ani?

- Unele canale TV vorbesc despre Biserica Ortodoxă Ucraineană doar dintr-o perspectivă negativă, aruncând cu noroi în arhierei, preoți și mireni, și calomniind întreaga Biserică. Dar există și canale media în care se pot găsi informații adevărate și utile. De exemplu, binecunoscutul post de televiziune „Inter” transmite slujbele de sărbătoare de la Lavra Pecerska și „Cuvântul Întâistătătorului” – adresarea săptămânală a Preafericitului Părinte Mitropolit Onufrie către credincioși. Astăzi Biserica Ortodoxă Ucraineană are propriile sale portaluri și site-uri web bisericești, precum și emisiuni informaționale și educaționale. În ultimii ani, segmentul tematicii ortodoxe din spațiul media crescut semnificativ atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ. În contextul pandemiei coronavirusului, multe biserici și mănăstiri transmit slujbele online.

Dar trebuie remarcat faptul că există un alt pericol aici, când preocuparea excesivă cu mediile informaționale în scopul învățării și al extinderii cunoștințelor religioase înlocuiește cel mai important lucru la care ne cheamă Mântuitorul: „Privegheaţi dar în toată vremea rugându-vă, ca să vă întăriţi să scăpaţi de toate acestea care au să vină şi să staţi înaintea Fiului Omului” (Luca 21, 36).

În Biserică nu au lipsit niciodată încercările, la fel și în viața fiecărui creștin în parte, și așa va fi până la sfârșitul veacului, așa cum ne învață Domnul Iisus Hristos, Care a pecetluit toate veacurile cu al Său cuvânt nemuritor: „Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului” (Matei 28, 20). Și ne convingem în prezent cu ochii noștri de adevărul cuvintelor Mântuitorului, că porțile iadului nu pot birui Biserica întemeiată de El. În încercările de astăzi, credința noastră nu se împuținează, ci se întărește și se înmulțește.

Episcopul Victor de Barâșevka a fost intervievat de către părintele diacon Serghie Gheruk
Sursa: Pravoslavie.ru
5 martie 2021

Acțiune:
Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril va deschide o conferință despre primat și sobornicitate în Ortodoxie

14.09.2021

Patriarhul Chiril a condus festivitățile de la Sankt Petersburg prilejuite de aniversarea a 800 de ani de la nașterea Sfântului Alexandru Nevski

12.09.2021

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Mitropolitului Ioanichie cu prilejul întronizării în scaunul de Mitropolit al Muntenegrului

05.09.2021

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril: puterile răului sfâșie unitatea Bisericilor Ortodoxe

29.08.2021

Mesajul de felicitare al Patriarhului Chiril cu prilejul aniversării întronizării Preafericitului Părinte Anastasie, Arhiepiscopul Tiranei, Durresului şi al întregii Albanii

02.08.2021

Mesajul de felicitare al Patriarhului Chiril adresat Mitropolitului Ilarion de Volokolamsk cu ocazia împlinirii a 55 de ani de viață

24.07.2021

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril, adresat Preafericitului Părinte Patriarh Daniel al României, cu ocazia împlinirii a 70 de ani de viață

22.07.2021

Mesajul de felicitare al Patriarhului Rusiei, adresat Preafericitului Părinte Mitropolit Onufrie al Kievului cu ocazia împlinirii a 50 de ani de slujire la altar

21.06.2021

Pastorala de Învierea Domnului Patriarhul Moscovei și întregii Rusii KIRILL Arhipăstorilor, păstorilor, diaconilor, cinului monahal și drept măritorilor fii și fiice ai Bisericii Ortodoxe Ruse

01.05.2021

Membrii Sfântului Sinod au cinstit pomenirea Patriarhului Irineu al Serbiei și a arhipăstorilor adormiți ai Bisericii Ruse

13.04.2021

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a prezidat prima întrunire a Sfântului Sinod din 2021

13.04.2021

Mesajul Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Mitropolitului Atanasie de Limassol

26.03.2021

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Preafericitului Părinte Patriarh Teofil al Ierusalimului cu prilejul zilei onomastice

22.03.2021

Patriarhul Chiril l-a felicitat pe Înaltpreasfințitul Mitropolit Porfirie pentru alegerea sa în scaunul de Patriarh al Serbiei

18.02.2021

Președintele rus Vladimir Putin l-a felicitat pe Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril cu prilejul aniversării întronizării

01.02.2021

Președintele DRBE a participat la conferința „Ortodoxia Universală: întâietatea și sobornicitatea în lumina învățăturii de credință ortodoxe”

16.09.2021

Întâlnirea președintelui DRBE cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Federația Rusă

15.09.2021

A fost publicată traducerea în limba română a cărții Mitropolitului Ilarion de Volokolamsk „Taina sfântă a Bisericii”

14.09.2021

Mitropolitul Ilarion: cu invazia sa în Ucraina, Patriarhul Bartolomeu a executat un ordin politic

13.09.2021

Patriarhul Chiril a condus festivitățile de la Sankt Petersburg prilejuite de aniversarea a 800 de ani de la nașterea Sfântului Alexandru Nevski

12.09.2021

Mitropolitul Ilarion a prezidat liturghia de hramul bisericii academice a Institutului de Studii Postuniversitare Sfinții Chiril și Metodie

11.09.2021

Întâlnirea președintelui DRBE cu vicepremierul Ungariei

07.09.2021

Întâlnirea Mitropolitului Ilarion cu ambasadorul Rusiei în Ungaria

07.09.2021

Mitropolitul Ilarion: vizita rușinoasă a Patriarhului Bartolomeu în Ucraina a demonstrat lumii roadele faptelor sale

06.09.2021

Biserica Ortodoxă Rusă este îngrijorată de soarta creștinilor care rămân în Afganistan

06.09.2021

Mitropolitul Ilarion a început vizita de lucru în Ungaria

05.09.2021

Întâlnirea președintelui DRBE cu ambasadorul Republicii Chile în Rusia

03.09.2021

Mitropolitul Ilarion: Foarte multe lucruri în viața omului depind de credință

29.08.2021

Mitropolitul Ilarion: privind la chipul Adormirii Maicii Domnului, simțim cu o putere deosebită care este sensul și însemnătatea morții pentru fiecare persoană

28.08.2021

Întâlnirea Mitropolitului Ilarion cu Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe a Ierusalimului

05.08.2021

Page is available in the following languages
Feedback

Câmpurile marcate * trebuie completate obligatoriu

Trimite mesajul
Рус Укр Eng Deu Ελλ Fra Ita Бълг ქარ Срп Rom عرب