Αρχική σελίδα Ειδήσεις
Η Ιερά Σύνοδος αποφάνθηκε σχετικά με την επίσκεψη του Π…

Η Ιερά Σύνοδος αποφάνθηκε σχετικά με την επίσκεψη του Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο Κίεβο

Η Ιερά Σύνοδος της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας τοποθετήθηκε σχετικά με την επίσκεψη του Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο Κίεβο κατά τη συνεδρία της στις 23-24 Σεπτεμβρίου 2021. Ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος βρέθηκε στην Ουκρανία κατά το πενθήμερο 20-24 Αυγούστου 2021 με πρόσκληση των ουκρανικών Αρχών και της ηγεσίας της σχισματικής θρησκευτικής οργανώσεως. Κατά τη διάρκεια της επισκέψεώς του ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος συλλειτούργησε με τους ηγέτες του ουκρανικού σχίσματος και τους εξέφρασε την υποστήριξή του, πράγμα που προκάλεσε διαμαρτυρίες εκ μέρους ιεραρχών, κληρικών και πιστών της κανονικής Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Η Ιερά Σύνοδος χαρακτήρισε την άφιξη του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως με τη συνοδεία του στο Κίεβο, χωρίς πρόσκληση του Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κυρίλλου, του μητροπολίτη Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Ονουφρίου και των νομίμων ιεραρχών της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας ως ωμή παραβίαση των ιερών κανόνων και ειδικότερα δε του 3ου της Σαρδικής και του 13ου της εν Αντιοχεία.

Στη συνοδική απόφαση, που δημοσιεύθηκε, καταδικάζονται «οι συνεχιζόμενες αντικανονικές πράξεις του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, οι οποίες αποβλέπουν στη διάλυση της ενότητας της Ορθοδοξίας». Παράλληλα επισημάνθηκε ο αμιγώς πολιτικός χαρακτήρας της επισκέψεως, που πραγματοποίησε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος και αποκαλύπτει την εξάρτησή του από δυνάμεις έξωθεν της Εκκλησίας.

«Διατηρώντας την ευγνώμονα μνήμη για την προσφορά της Αγίας Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως στην υπόθεση του διαφωτισμού της Γης των Ρως με το φως της πίστεως του Χριστού, οφείλουμε να τονίσουμε ότι οι ευγενείς άθλοι των αοιδίμων Αγιωτάτων Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως κατά το παρελθόν δεν δικαιολογούν τα σύγχρονα κανονικά εγκλήματα του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ο οποίος υποστήριξε το σχίσμα και δέχθηκε σε εκκλησιαστική κοινωνία πρόσωπα, τα οποία αυτοχαρακτηρίζονται ορθόδοξοι αρχιερείς, αλλά δεν διαθέτουν κανονική χειροτονία», αναφέρεται στην απόφαση της Ιεράς Συνόδου.

«Έχοντας υποστηρίξει το σχίσμα στην Ουκρανία ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος απώλεσε την εμπιστοσύνη εκατομμυρίων πιστών», διαπίστωσε η Ιερά Σύνοδος της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας και τόνισε ότι «υπό τις συνθήκες, όπου η πλειονότητα των ορθοδόξων χριστιανών του κόσμου δεν έχουν εκκλησιαστική κοινωνία μαζί του, δεν έχει δικαίωμα πλέον να ομιλεί εκ μέρους όλης της παγκόσμιας Ορθοδοξίας και να εμφανίζεται ως ηγέτης της».

Η Ιερά Σύνοδος επιβεβαίωσε την αφοσίωση του Πατριαρχείου Μόσχας στις αρχές του κανονικού δικαίου και τις κοινώς αναγνωρισμένες αρχές της διορθοδόξου συνεργασίας, την διατηρούμενη διάθεσή του για ανοικτή, πανορθόδοξη συζήτηση της διαμορφωθείσης στην παγκόσμια Ορθοδοξία κατάστασης. «Η ευθύνη για την υπονόμευση της ενότητας της Ορθοδόξου Εκκλησίας βαρύνει ολοσχερώς τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο εξαιτίας των αντικανονικών ενεργειών του», υπογραμμίσθηκε στη συνοδική απόφαση, που υιοθετήθηκε.

Επίσης εκφράσθηκε υποστήριξη προς τον Μακαριώτατο μητροπολίτη Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Ονούφριο, τους ιεράρχες, τους ποιμένες και όλο το πλήρωμα της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας στην υπεράσπιση από μέρους τους της αλήθειας και στην αφοσίωσή τους στη κανονική ενότητα της Εκκλησίας.

***

Η Ιερά Σύνοδος της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας καταδίκασε επανειλημμένως τις επιβουλές του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως κατά του κανονικού εδάφους της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, οι οποίες από το 2018 προσέλαβαν συστηματικό χαρακτήρα. Επίσης υπογραμμίσθηκαν κατ᾽ επανάληψιν οι δεινές συνέπειες των αντικανονικών ενεργειών της Κωνσταντινουπόλεως για την ενότητα της παγκόσμιας Ορθοδοξίας και τη θέση της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Έτσι, στις 8 Σεπτεμβρίου 2018 η Ιερά Σύνοδος καταδίκασε τον διορισμό δύο ιεραρχών του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως ως «εξάρχους» στο Κίεβο. Η Ιερά Σύνοδος επεσήμανε ότι «οι εν λόγω ενέργειες οδηγούν σε αδιέξοδο τις σχέσεις μεταξύ της Ρωσικής και της Κωνσταντινουπολίτιδος Εκκλησίας, δημιουργούν πραγματική απειλή για την ενότητα όλης της παγκόσμιας Ορθοδοξίας… όλη η ευθύνη για τις εν λόγω αντικανονικές πράξεις βαρύνει προσωπικά τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο και εκείνα τα πρόσωπα στην Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως, τα οποία τις υποστηρίζουν».

Στην από 14ης Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους δήλωσή της η Ιερά Σύνοδος εξέθεσε σε αναλυτική και τεκμηριωμένη μορφή την κανονική θέση της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας σε σχέση με την παράνομη εισβολή του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως στο κανονικό έδαφος της. Αποφασίσθηκε η διακοπή της προσευχητικής αναφοράς του ονόματος του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίου στις ιερές ακολουθίες, των συλλείτουργων με ιεράρχες της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως και συμμετοχής σε όλες τις επιτροπές και δομές, των οποίων προεδρεύουν ή συμπροεδρεύουν οι εκπρόσωποί της. Η Ιερά Σύνοδος προειδοποίησε: «Σε περίπτωση συνεχίσεως της αντικανονικής δραστηριότητος του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως στο έδαφος της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας θα αναγκασθούμε να διακόψουμε πλήρως την ευχαριστιακή κοινωνία με το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Όλη η ευθύνη για τις τραγικές συνέπειες αυτού του διχασμού θα βαρύνει προσωπικά τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίο και τους αρχιερείς, οι οποίοι τον υποστηρίζουν».

Στις 11 Οκτωβρίου του ίδιου έτους το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως ανακοίνωσε την «άρση ισχύος» των πατριαρχικών και συνοδικών Γραμμάτων του 1686 για την μεταβίβαση της μητροπόλεως Κιέβου στο Πατριαρχείο Μόσχας, καταβάλλοντας προσπάθεια να διαλύσει την υφιστάμενη στην Ουκρανία κανονική Εκκλησία. Με ωμές παραβιάσεις του κανονικού δικαίου αποφασίσθηκε η ίδρυση στο Κίεβο του «σταυροπηγίου» και της «εξαρχίας» της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως στο έδαφος της Ουκρανίας καθώς και ανακοινώθηκε η «αποκατάσταση σε οικείους βαθμούς» των ηγετών των σχισματικών ομάδων.

Στην από 15ης Οκτωβρίου του ίδιου έτους δήλωσή της η Ιερά Σύνοδος της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας καταδίκασε τις παράνομες ενέργειες της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως και, σύμφωνα με όσα απαιτούν οι ιεροί κανόνες, αποφάσισε περί της να συνεχιστεί η ευχαριστιακή κοινωνία μαζί της. Στη δήλωση τονίσθηκε ότι «η προσπάθεια των ιεραρχών του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως για πολιτικούς και ιδιοτελείς σκοπούς να αναθεωρήσουν την εν λόγω απόφαση μετά από τριακόσια και πλέον χρόνια αφότου εκδόθηκε, αντιφάσκει με το πνεύμα των ιερών κανόνων της Ορθοδόξου Εκκλησίας, οι οποίοι δεν επιτρέπουν την αναθεώρηση των καθιερωμένων και μη αμφισβητούμενων επί μακρό χρονικό διάστημα εκκλησιαστικών ορίων». Η Ιερά Σύνοδος κάλεσε τις εκκλησιαστικές Αρχές των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών «σε δέουσα αξιολόγηση των ως άνω αντικανονικών ενεργειών του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως και σε κοινή αναζήτηση οδών διεξόδου από την βαθύτατη κρίση, που διαρρηγνύει το σώμα της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας». Εξαιτίας της επιτάσεως της πιέσεως στην Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία η Ιερά Σύνοδος εξέφρασε σε αυτήν αμέριστη συμπαράσταση και κάλεσε όλη τη Ρωσική Εκκλησία «να επιτείνει τις προσευχές της υπέρ των ομοδόξων αδελφών στην Ουκρανία».

Η Σύνοδος των Επισκόπων της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας με την από 13ης Νοεμβρίου του ιδίου έτους απόφασή της καταδίκασε ομοφώνως την ανάμειξη της Κωνσταντινουπόλεως στις εσωτερικές υποθέσεις μιας άλλης τοπικής Εκκλησίας και τις αντικανονικές αποφάσεις της να αναγνωρίσει τους Ουκρανούς σχισματικούς. Η Σύνοδος αναγνώρισε ότι είναι αδύνατη για την Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία η συμμετοχή της σε αυτές τις διαδικασίες και επιβεβαίωσε τη διακοπή της ευχαριστιακής κοινωνίας με το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως.

Στις 15 Δεκεμβρίου 2018 με τη συμμετοχή ιεραρχών του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως και υπό τον έλεγχο των ουκρανικών Αρχών πραγματοποιήθηκε σύναξη εκπροσώπων των αντικανονικών ομάδων της Ουκρανίας, οι οποίοι ανακοίνωσαν τη συγκρότηση μιας νέας θρησκευτικής δομής. Η Σύνοδος της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας με την από 17ης Δεκεμβρίου απόφασή της αναγνώρισε ως παράνομη τη συνέλευση των σχισματικών και επέβαλε κανονικά επιτίμια στους δύο ιεράρχες της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτή τη συνέλευση.

Η Ιερά Σύνοδος της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας στις 28 Δεκεμβρίου 2018 (πρακτικά υπ᾽ αρίθμ. 98) επιβεβαίωσε την ως άνω κρίση, υπογραμμίζοντας τον αντικανονικό χαρακτήρα της εισπηδήσεως του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως στην Ουκρανία με σύγκληση της λεγόμενης «ενωτικής συνόδου» σχισματικών υπό την ηγεσία του προέδρου της Ουκρανίας Πετρό Ποροσένκο και ιεραρχών του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, καθώς και τη δημιουργία μιας νέας αντικανονικής κοινότητας στην Ουκρανία. Η Ιερά Σύνοδος επίσης διατύπωσε την έντονη ανησυχία της εξαιτίας της υιοθετήσεως στην Ουκρανία νομοθεσίας που εισάγει διακρίσεις και στρέφεται κατά της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας και αποτάθηκε στις εκκλησιαστικές Αρχές των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών, αιτουμένη την υποστήριξη των εκκλησιαστικών Αρχών, του ευαγούς κλήρου και των πιστών τέκνων αυτής.

 

Μοιραστεiτε:
Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος απάντησε στις ερωτήσεις των μετεχόντων του 9ου Φεστιβάλ «Πίστη και λόγος»

22.10.2021

Συγχαρητήρια του Αγιώτατου Πατριάρχη Κυρίλλου προς τον Προκαθήμενο της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Αμερική για την ονομαστική εορτή 

09.10.2021

Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος: Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος προσχώρησε στο σχίσμα

27.09.2021

Συνεδρίασε η Ιερά Σύνοδος της Ρωσικής Εκκλησίας υπό την προεδρία του Πατριάρχη Κυρίλλου

23.09.2021

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος άνοιξε τις εργασίες του συνεδρίου για το πρωτείο και τη συνοδικότητα στην Ορθοδοξία

16.09.2021

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος θα ανοίξει τις εργασίες του συνεδρίου με θέμα το πρωτείο και τη συνοδικότητα στην Ορθοδοξία

14.09.2021

Ο Πατριάρχης Κύριλλος προέστη των εορτασμών στην Αγία Πετρούπολη για τα 800ά γενέθλια του Αλεξάνδρου Νιέφσκι

12.09.2021

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος απένειμε τιμητική διάκριση στον ειδικό απεσταλμένο του Κοπτικού Πατριαρχείου Δρ. Α. Μιλάντ

03.09.2021

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος: Οι δυνάμεις του κακού διαρρηγνύουν την ενότητα των Ορθοδόξων Εκκλησιών

29.08.2021

Χαιρετιστήριο μήνυμα του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου στους μετέχοντες του φεστιβάλ «Ρωσία-Ελλάδα. Μαζί διαμέσου των αιώνων».

21.08.2021

Πατριαρχικές ευχές στον μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα με αφορμή τα 55α γενέθλιά του

24.07.2021

Χαιρετισμός του Πατριάρχη Κυρίλλου στους μετέχοντες της ΚΗ᾽ Γενικής Συνελεύσεως της Διακοινοβουλευτικής Συνελεύσεως της Ορθοδοξίας

22.07.2021

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος προήδρευσε των εργασιών της τακτικής συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας

17.06.2021

Συγχαρητήρια του Πατριάρχη Κυρίλλου στον Ν. Μπένετ για την εκλογή στο αξίωμα του επικεφαλής της κυβερνήσεως του Ισραήλ

14.06.2021

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της ολομέλειας της Διασυνοδικής Επιτροπής της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας

28.05.2021

O πρόεδρος του ΤΕΕΣ συμμετείχε στα εγκαίνια της εκθέσεως με τίτλο «Η ελληνική Μόσχα. Από τον Θεοφάνη τον Έλληνα μέχρι τις ημέρες μας»

23.10.2021

O μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας συναντήθηκε με εκπροσώπους της κοινότητας του Αγίου Αιγιδίου

20.10.2021

Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας: «Να συμβάλουμε στον πολλαπλασιασμό του καλού και της εντεταλμένης από τον Θεό δικαιοσύνης»

20.10.2021

Ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ποντιφικού Συμβουλίου για την Προώθηση της χριστιανικής ενότητας

05.10.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: Πώς θα είναι δομημένη η παρουσία της Ρωσικής Εκκλησίας στην Αφρική θα αποφασίσει η Ιερά Σύνοδος

04.10.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος έχασε εντελώς την εκκλησιαστική και κανονική του συνείδηση

04.10.2021

Παρουσιάστηκε η έκδοση στην κινεζική γλώσσα του βιβλίου του Πατριάρχη Κυρίλλου «Σκέψεις για κάθε ημέρα του χρόνου»

01.10.2021

Άρχισαν οι εργασίες του 7ου Διεθνούς Συνεδρίου Πατερικών Μελετών με τίτλο «Ο Άγιος Αμβρόσιος Μεδιολάνων και η θεολογική του κληρονομιά» στο Θεολογικό Ινστιτούτο Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος»

30.09.2021

Η Ιερά Σύνοδος θεωρεί σημαντική τη μαρτυρία στα διεθνή φόρα για την καταπίεση των ορθοδόξων στην Ουκρανία

24.09.2021

Συνεδρίασε η Ιερά Σύνοδος της Ρωσικής Εκκλησίας υπό την προεδρία του Πατριάρχη Κυρίλλου

23.09.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: Η Κωνσταντινούπολη επιβουλεύεται ξένη περιουσία

20.09.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: Ο πρόεδρος του Μαυροβουνίου κατεργάζεται τον διχασμό του πληθυσμού της χώρας του και με θρησκευτικά κριτήρια

19.09.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: O Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως διεκδικεί ειδικά προνόμια παρόμοια με εκείνα του Πάπα

19.09.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: Οι προσπάθειες να εκριζωθεί η ρωσική γλώσσα σε αρκετές μετασοβιετικές χώρες παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα

19.09.2021

Ο μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας συμμετείχε εξ αποστάσεως στο συνέδριο πατερικών μελετητών στη Βιέννη

18.09.2021

Θεία Λειτουργία από τον Μητροπολίτη Ιλαρίωνα στον πανηγυρίζοντα Ι. Ναό Αρχαγγέλου Γαβριήλ του Μετοχίου της Εκκλησίας της Αντιοχείας στη Μόσχα

26.07.2020

Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας τέλεσε Θεία Λειτουργία με το παλαιό Ρωσικό τυπικό στο Ναό της Αγίας Σκέπης Ρουμπτσόβο Μόσχα

15.03.2020

Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πεκίνου από τον Μητροπολίτη Ιλαρίωνα

24.11.2018

Θεία Λειτουργία από τον Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βιέννης

11.02.2018

ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

14.01.2018

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

14.12.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

24.09.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΡΑΝΤΟΝΕΖ

18.07.2017

ΑΡΧΙΣΕ Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

26.03.2017

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

14.03.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΝΕΥΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ

13.02.2017

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΘΛΙΒΟΜΕΝΩΝ Η ΧΑΡΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΟΡΝΤΥΝΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΙΛΑΡΙΩΝΑ

07.01.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΙΛΑΡΩΝΑ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΣΕΧΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ

19.12.2016

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΡΑΝΤΟΝΕΖ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ

18.07.2016

ΤΕΛΕΤΗ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΣ ΑΠΟΣΧΙΣΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ

23.04.2016

Διαδραστική επικοινωνία

Τα πεδία που είναι μαρκαρισμένα με * είναι υποχρεωτικά

Στείλτε ένσταση
Рус Укр Eng Deu Ελλ Fra Ita Бълг ქარ Срп Rom عرب