Αρχική σελίδα Ειδήσεις
ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΥΑΓΗ Κ…

ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΥΑΓΗ ΚΛΗΡΟ, ΤΟΥΣ ΜΟΝΑΖΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΠΙΣΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ

Μήνυμα προς τον ευαγή κλήρο, τους μονάζοντες και πάντα τα πιστά τέκνα της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας εξέπεμψε η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας, η οποία πραγματοποιήθηκε μεταξύ 2 και 3 Φεβρουαρίου 2016 στη Μόσχα.
Πεφιλημένοι ἐν Κυρίῳ σεβαστοί πατέρες, θεοφιλείς μοναχοί και μοναχές, αδελφοί αγαπητοί!
Η συνελθούσα μεταξύ 2 και 3 Φεβρουαρίου 2016 στη Μόσχα Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας απευθύνει προς πάντας εσάς τον αποστολικό χαιρετισμό: «χάρις, ἔλεος, εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν» (Α’ Τιμ. 1.2) να είναι συνέχεια μαζί σας.
Τα του Κυρίου «ἵνα πάντες ἓν ὦσι» (Ιω. 17.21), όταν ο κόσμος ολοένα και διχάζεται, έχουν για μας σήμερα ιδιαίτερη σημασία. Καλεί ο Απόστολος Παύλος: «Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ἵνα τὸ αὐτὸ λέγητε πάντες, καὶ μὴ ᾖ ἐν ὑμῖν σχίσματα, ἦτε δὲ κατηρτισμένοι ἐν τῷ αὐτῷ νοῒ καὶ ἐν τῇ αὐτῇ γνώμῃ» (Α’ Κορ. 1.10). Χρέος του κάθε Ορθοδόξου χριστιανού: Επισκόπου, κληρικού, μοναχού και λαϊκού είναι η φροντίδα για την εκκλησιαστική ενότητα.
Από τις εκφράσεις της ενότητας αυτής, ήταν η Σύνοδοι, αρχής γενομένης από την πρώτη των Αποστόλων στην Ιερουσαλήμ, των αποφάσεων της οποίας προηγούντο: «Ἔδοξε γὰρ τῷ ῾Αγίῳ Πνεύματι καὶ ἡμῖν» (Πραξ. 15.28). Κατά το παρόν προετοιμάζεται η Πανορθόδοξος Σύνοδος, στην οποία θα συμμετάσχουν Επίσκοποι πασών των κοινώς ανεγνωρισμένων αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών. Η έναρξη αυτή προβλέπεται φέτος στην Κρήτη κατά την ημέρα της Αγίας Πεντηκοστής. Αρχιερείς, οι οποίοι θα εκπροσωπούν την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας στην Πανορθόδοξη Σύνοδο, απαρεγκλίτως τῇ ἀληθείᾳ τοῦ Χριστοῦ στοιχοῦντες και συμμορφούμενοι με την επί μία και πλέον χιλιετία από την Εκκλησία μας ακολουθούμενη ανόθευτη αγιοπατερική Παράδοση, θα πρέπει από κοινού με εκπροσώπους των λοιπών κατά τόπους Εκκλησιών να δώσουν απαντήσεις στις ερωτήσεις, στι οποίες έχει να απαντήσει το πλήρωμα της Ορθοδοξίας. Παρακαλείσθε να αναπέμψετε θερμές δεήσεις για να αποκαλύψει το θέλημά Του το άγιο ο Θεός μέσα από τα μέλη της μελλούσης να συνέλθει Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ώστε να αποβεί η σύγκληση αυτής προς δόξαν Θεού και προς όφελος της Ορθοδόξου οικογενείας ανά την οικουμένη, προς εμπέδωση αυτής και την διατήρηση της καθαρότητος της αγιωτάτης ημών πίστεως (βλ. Ιουδ. 1.20).
Τον αδιάλυτο δεσμό μεταξύ της Ουράνιας Εκκλησίας και της επί γης Εκκλησίας επιμαρτυρεί η από την παρούσα Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας αγιοκατάταξη του Αρχιεπισκόπου Μπογκοτσάροφο Σεραφείμ Σόμπολεφ (1881-1950), ο οποίος υπηρετούσε ποιμαντικώς στη Βουλγαρία, όπου και ετελεύτησε. Αυτός ο Άγιος του Θεού αποτελεί παράδειγμα εναρέτου ζωής, βαθιάς και ανιδιοτελούς αγάπης προς το ποίμνιο και ο Θεός με ευλογημένα χαρίσματα τον ανέδειξε άγιο ακόμα όταν ήταν ἐν ζωῃ, ενώ μετά την οσιακή κοίμηση με θαύματα. Πειστικός, δυναμικός και εμφαντικός ακούγεται ο Άγιος όταν μιλάει για την ανάγκη διατηρήσεως της Ορθοδόξου πίστεως: «Το ουσιώδες της Εκκλησίες έγκειται στο αμετάβλητο της δογματικής και της ηθικής-κανονικής διδασκλίας αυτής, η οποία απορρέει από τον Ίδιο, τον Κύριο Ιησού Χριστό . Αυτός ο αμετάβλητος χαρακτήρας της διδασκαλίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ότι αυτή απολύτως ανόθευτη διατηρεί την αποστολική πίστη, είναι το κύριο χαρακτηριστικό της, το οποίο την διακρίνει από όλες τις λοιπές χριστιανικές ομολογίες και δόγματα». Αυτή την κατανόηση είχε και θα έχει ως γνώμονα η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας.
Με χαρά για την όλο και αυξανόμενη στο λαό του Θεού ευλάβεια έναντι των Αγίων του Χριστού, η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας ευλόγησε να τιμούνται στο επίπεδο ολόκληρης της Ρωσικής Εκκλησίας οι Άγιοι, οι οποίοι παλαιότερα ανακηρύχθηκαν άγιοι στο τοπικό επίπεδο, μεταξύ των οποίων και ο πάθος φέρων Άγιος Ιατρός Ευγένιος Μπότκιν, ο οποίος μαρτύρησε μαζί με την τσαρική οικογένεια. Η ανήψωση της τιμής αυτού στο επίπεδο όλης της Ρωσικής Εκλησίας έχει ιδιαίτερη σημασία σήμερα, όταν η Εκκλησία αποβλέπει στην πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών γύρω από τη δολοφονία της τσαρικής οικογένειας.
Κατά το παρόν έχει αρχίσει μια νέα φάση στην εξέταση των λειψάνων, τα οποία ανακαλύφθηκαν στην Αικατερινμπύργκ και αποδίδονται στην τσαρική οικογένεια. Η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας επιμένει στην αμερόληπτη και ολοκληρωμένη επιστημονική προσέγγιση κατά την έρευνα από τους επειρογνώμονες, διότι για την Εκκλησία τα οστά των «πάθη φερόντων» είναι τιμία λείψανα. Ως τοιαύτα τα λείψανα, τα οποία ανακαλύφθηκαν στην Αικατερινμπούργκ δύνανται να αναγνωρισθούν μόνο σε περίπτωση εάν αποκλεισθεί κάθε έστω και ελάχιστη αμφιβολία ως προς την γνησιότητά τους.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας προσεύχεται υπέρ ειρήνης στην πολύπαθη Ουκρανική γη, όπου στο Νότιο-Ανατολικό μέρος της χώρας συνεχίζεται η ένοπλη αντιπαράθεση. Όταν καταλαμβάνονται Ιεροί Ναοί και δέχονται πιέσεις τα τέκνα της κανονικής Εκκλησίας, η Συνοδος καλεί να ενισχυθεί η προσευχή υπέρ της Ιεραρχίας, του ευαγούς κλήρου, των μοναχών και των λαϊκών της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας.
Έντονη ανησυχία προκαλεί η συνεχιζόμενη στη Μέση Ανατολή βία και διωγμοί σε βάρος των χριστιανών, οι οποίοι βασανίζονται και εκδιώκονται από τις εστίες αυτών. Καταστρέφονται Ιεροί Ναοί και βεβηλώνονται τα ιερά και τα όσια. Οι προσευχές μας είναι σήμερα για την ειρηνική διευθέτηση των πολεμικών συγκρούσεων στην ἐν λόγῳ περιοχή.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία πάντα ασκεί την σωτηριώδη αυτής αποστολή, κηρύσσοντας στους εγγύς και στους μακράν τον Χριστό Εσταυρωμένο και Αναστάντα. Εμείς: Ιεράρχες, κληρικοί, μοναχοί και λαϊκοί καλούμεθα όλοι σε αυτή την μαρτυρία διά ζωής και δι’εργου. Ο δὲ Θεὸς τῆς εἰρήνης, ὁ ἀναγαγὼν ἐκ νεκρῶν τὸν ποιμένα τῶν προβάτων τὸν μέγαν ἐν αἵματι διαθήκης αἰωνίου, τὸν Κύριον ἡμῶν ᾿Ιησοῦν, καταρτίσαι ἡμᾶς ἐν παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ εἰς τὸ ποιῆσαι τὸ θέλημα αὐτοῦ, ποιῶν ἐν ὑμῖν τὸ εὐάρεστον ἐνώπιον αὐτοῦ διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ (πρβλ. Εβρ. 13, 20).

Μοιραστεiτε:
Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος απάντησε στις ερωτήσεις των μετεχόντων του 9ου Φεστιβάλ «Πίστη και λόγος»

22.10.2021

Συγχαρητήρια του Αγιώτατου Πατριάρχη Κυρίλλου προς τον Προκαθήμενο της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Αμερική για την ονομαστική εορτή 

09.10.2021

Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος: Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος προσχώρησε στο σχίσμα

27.09.2021

Συνεδρίασε η Ιερά Σύνοδος της Ρωσικής Εκκλησίας υπό την προεδρία του Πατριάρχη Κυρίλλου

23.09.2021

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος άνοιξε τις εργασίες του συνεδρίου για το πρωτείο και τη συνοδικότητα στην Ορθοδοξία

16.09.2021

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος θα ανοίξει τις εργασίες του συνεδρίου με θέμα το πρωτείο και τη συνοδικότητα στην Ορθοδοξία

14.09.2021

Ο Πατριάρχης Κύριλλος προέστη των εορτασμών στην Αγία Πετρούπολη για τα 800ά γενέθλια του Αλεξάνδρου Νιέφσκι

12.09.2021

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος απένειμε τιμητική διάκριση στον ειδικό απεσταλμένο του Κοπτικού Πατριαρχείου Δρ. Α. Μιλάντ

03.09.2021

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος: Οι δυνάμεις του κακού διαρρηγνύουν την ενότητα των Ορθοδόξων Εκκλησιών

29.08.2021

Χαιρετιστήριο μήνυμα του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου στους μετέχοντες του φεστιβάλ «Ρωσία-Ελλάδα. Μαζί διαμέσου των αιώνων».

21.08.2021

Πατριαρχικές ευχές στον μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα με αφορμή τα 55α γενέθλιά του

24.07.2021

Χαιρετισμός του Πατριάρχη Κυρίλλου στους μετέχοντες της ΚΗ᾽ Γενικής Συνελεύσεως της Διακοινοβουλευτικής Συνελεύσεως της Ορθοδοξίας

22.07.2021

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος προήδρευσε των εργασιών της τακτικής συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας

17.06.2021

Συγχαρητήρια του Πατριάρχη Κυρίλλου στον Ν. Μπένετ για την εκλογή στο αξίωμα του επικεφαλής της κυβερνήσεως του Ισραήλ

14.06.2021

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της ολομέλειας της Διασυνοδικής Επιτροπής της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας

28.05.2021

Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Αντώνιος συναντήθηκε με τον Αποστολικό νούντσιο στη Γαλλία

04.07.2022

O πρόεδρος του ΤΕΕΣ συμμετείχε στα εγκαίνια της εκθέσεως με τίτλο «Η ελληνική Μόσχα. Από τον Θεοφάνη τον Έλληνα μέχρι τις ημέρες μας»

23.10.2021

O μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας συναντήθηκε με εκπροσώπους της κοινότητας του Αγίου Αιγιδίου

20.10.2021

Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας: «Να συμβάλουμε στον πολλαπλασιασμό του καλού και της εντεταλμένης από τον Θεό δικαιοσύνης»

20.10.2021

Ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ποντιφικού Συμβουλίου για την Προώθηση της χριστιανικής ενότητας

05.10.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: Πώς θα είναι δομημένη η παρουσία της Ρωσικής Εκκλησίας στην Αφρική θα αποφασίσει η Ιερά Σύνοδος

04.10.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος έχασε εντελώς την εκκλησιαστική και κανονική του συνείδηση

04.10.2021

Παρουσιάστηκε η έκδοση στην κινεζική γλώσσα του βιβλίου του Πατριάρχη Κυρίλλου «Σκέψεις για κάθε ημέρα του χρόνου»

01.10.2021

Άρχισαν οι εργασίες του 7ου Διεθνούς Συνεδρίου Πατερικών Μελετών με τίτλο «Ο Άγιος Αμβρόσιος Μεδιολάνων και η θεολογική του κληρονομιά» στο Θεολογικό Ινστιτούτο Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος»

30.09.2021

Η Ιερά Σύνοδος θεωρεί σημαντική τη μαρτυρία στα διεθνή φόρα για την καταπίεση των ορθοδόξων στην Ουκρανία

24.09.2021

Συνεδρίασε η Ιερά Σύνοδος της Ρωσικής Εκκλησίας υπό την προεδρία του Πατριάρχη Κυρίλλου

23.09.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: Η Κωνσταντινούπολη επιβουλεύεται ξένη περιουσία

20.09.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: Ο πρόεδρος του Μαυροβουνίου κατεργάζεται τον διχασμό του πληθυσμού της χώρας του και με θρησκευτικά κριτήρια

19.09.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: O Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως διεκδικεί ειδικά προνόμια παρόμοια με εκείνα του Πάπα

19.09.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: Οι προσπάθειες να εκριζωθεί η ρωσική γλώσσα σε αρκετές μετασοβιετικές χώρες παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα

19.09.2021

Θεία Λειτουργία από τον Μητροπολίτη Ιλαρίωνα στον πανηγυρίζοντα Ι. Ναό Αρχαγγέλου Γαβριήλ του Μετοχίου της Εκκλησίας της Αντιοχείας στη Μόσχα

26.07.2020

Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας τέλεσε Θεία Λειτουργία με το παλαιό Ρωσικό τυπικό στο Ναό της Αγίας Σκέπης Ρουμπτσόβο Μόσχα

15.03.2020

Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πεκίνου από τον Μητροπολίτη Ιλαρίωνα

24.11.2018

Θεία Λειτουργία από τον Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βιέννης

11.02.2018

ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

14.01.2018

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

14.12.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

24.09.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΡΑΝΤΟΝΕΖ

18.07.2017

ΑΡΧΙΣΕ Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

26.03.2017

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

14.03.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΝΕΥΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ

13.02.2017

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΘΛΙΒΟΜΕΝΩΝ Η ΧΑΡΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΟΡΝΤΥΝΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΙΛΑΡΙΩΝΑ

07.01.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΙΛΑΡΩΝΑ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΣΕΧΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ

19.12.2016

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΡΑΝΤΟΝΕΖ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ

18.07.2016

ΤΕΛΕΤΗ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΣ ΑΠΟΣΧΙΣΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ

23.04.2016

Page is available in the following languages
Διαδραστική επικοινωνία

Τα πεδία που είναι μαρκαρισμένα με * είναι υποχρεωτικά

Στείλτε ένσταση
Рус Укр Eng Deu Ελλ Fra Ita Бълг ქარ Срп Rom عرب