Αρχική σελίδα Ειδήσεις
Εκπρόσωποι των καταληφθέντων ναών της Ουκρανικής Ορθοδό…

Εκπρόσωποι των καταληφθέντων ναών της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας απηύθυναν μήνυμα στην ηγεσία της χώρας

Στις 22 Φεβρουαρίου 2021 οι μετέχοντες στο Συνέδριο εκπροσώπων των υπό κατάληψη ναών της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας απηύθυναν μήνυμα στους εκπροσώπους της κρατικής εξουσίας της Ουκρανίας: τον πρόεδρο Β. Ζελένσκι, τον πρωθυπουργό Ντ. Σμιγκάλ, τον πρόεδρο της Βουλής της Ουκρανίας Ντ. Ραζουμκόφ και τους βουλευτές αυτού του νομοθετικού σώματος.

Στο μήνυμα συγκεκριμένα αναφέρεται:

«Εμείς, οι εκπρόσωποι του Συνεδρίου εκπροσώπων των υπό κατάληψη ναών της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας (εφεξής ΟΟΕ) απευθυνόμαστε σε Σας με αίτημα να προστατεύσετε τη μέγιστη αξία, δηλαδή τη ζωή μας, καθώς και την υγεία και την ασφάλεια των μελών των οικογενειών μας.

Απευθυνόμαστε σε Σας εκ μέρους εκείνων των πιστών της Εκκλησίας μας, οι οποίοι κατά τις αρπαγές ναών υπέστησαν σοβαρές σωματικές βλάβες: κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κατάγματα χειρών και τραύματα λόγω ξυλοδαρμού. Επίσης Σας απευθυνόμαστε εκ μέρους πολλών κληρικών, οι οποίοι συνεχώς και άνευ λόγου προσκαλούνται για ανακρίσεις από όργανα της τάξεως και υποβάλλονται σε κάθε είδους ταπεινώσεις.

Απευθυνόμαστε σε Σας εκ μέρους της οικογένειας του ιερέα της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας Λεωνίδα Ντελικάτνι, του οποίου η υγεία κλονίστηκε ανεπανόρθωτα λόγω των συνεχών απειλών και εκβιασμών, της ψυχολογικής πίεσης, που σχετίζονταν με τις απόπειρες βίαιης μεταγραφής της υπό τον ίδιο θρησκευτικής κοινότητας υπέρ άλλης ομολογίας.

Απευθυνόμαστε σε Σας εκ μέρους της Κριστίνα Βελουσάκ, μιας κοπέλας από την Περιφέρεια Τσερνοβτσί, στην οποία δεν επιτράπηκε η είσοδος στη βραδιά αποφοιτήσεως του λυκείου της, διότι εκκλησιάζεται σε «λάθος Εκκλησία». Καθώς και εκ μέρους άλλων πιστών της ΟΟΕ, οι οποίοι υπόκεινται σε περιορισμούς στα πολιτικά τους δικαιώματα εξαιτίας της πίστεώς τους.

Απευθυνόμαστε σε Σας και εκ μέρους των πολυτέκνων οικογενειών των ιερέων της ΟΟΕ, τους οποίους οι επιδρομείς-καταληψίες ναών εκδιώκουν από τις οικίες τους στο δρόμο, καθιστώντας άστεγα μικρά παιδιά.

Απευθυνόμαστε σε Σας εκ μέρος των απλών ανθρώπων από κάθε γωνιά της Ουκρανίας, από τους οποίους με βίαιο ή παραπλανητικό τρόπο (διά της παράνομης επανακαταχώρησης των καταστατικών των ενοριών τους από τις περιφερειακές κρατικές Αρχές) αφαιρέθηκαν ή επιχειρείται η αρπαγή ναών, στους οποίους εκκλησιάζονταν ως και οι παππούδες και προπαππούδες τους.

Επισημαίνουμε ότι όντας η μεγαλύτερη θρησκευτική κοινότητα της Ουκρανίας, δυστυχώς χάνουμε την ελπίδα ότι θα διασφαλιστούν τα δικαιώματα του θρησκεύεσθαι από τα όργανα της κρατικής εξουσίας και την ανώτατη ηγεσία της. Η ισχύουσα νομοθεσία, η οποία πρέπει να διέπει τις θρησκευτικές νομικές σχέσεις στο κράτος, τουναντίον, ενισχύει τη διαίρεση στην κοινωνία, διαχωρίζει τους ανθρώπους σε «δικούς μας» και «ξένους», πράγμα, που οδηγεί στον πολλαπλασιασμό των διομολογιακών αντιπαραθέσεων και την κλιμάκωση του θρησκευτικού μίσους και των συγκρούσεων στο κράτος. Έτσι, ο από 17ης Ιανουαρίου 2019 και υπ᾽ αριθμ. 2673-VIII Νόμος της Ουκρανίας με τίτλο «Περί τροπολογιών σε ορισμένους νόμους της Ουκρανίας σχετικά με την υπαγωγή των θρησκευτικών οργανώσεων και τη διαδικασία κρατικής καταχωρήσεως των θρησκευτικών οργανώσεων με καθεστώς νομικού προσώπου» και ο από 20 Δεκεμβρίου 2018 και υπ᾽ αριθμ. 2662-VIII Νόμος της Ουκρανίας με τίτλο «Περί τροπολογιών του άρθρου 12 του Νόμου της Ουκρανίας “Περί ελευθερίας της συνειδήσεως και θρησκευτικών οργανώσεων” σχετικά με την ονομασία θρησκευτικών οργανώσεων (ενώσεων), που εντάσσονται στη σύνθεση (αποτελούν μέρος) θρησκευτικής οργανώσεως (ενώσεως), της οποίας η διοικητική έδρα (διεύθυνση) ευρίσκεται εκτός Ουκρανίας σε κράτος, το οποίο αναγνωρίζεται από τον νόμο ως διαπράξαν στρατιωτική επίθεση κατά της Ουκρανίας και/ή προσωρινώς κατέλαβε μέρος του εδάφους της Ουκρανίας (εφεξής στο κείμενο - Νόμοι) παραβιάζουν ωμά την συνταγματικώς κατοχυρωμένη αρχή διαχωρισμού της Εκκλησίας από το κράτος.

Εκφράζουμε την βαθιά μας ανησυχία για το ότι τα τελευταία χρόνια το υπουργείο Πολιτισμού της Ουκρανίας, μέσω καταχρήσεων και χειραγωγήσεων εφαρμόζει αυτούς τους αντισυνταγματικούς νόμους αποκλειστικά εναντίον της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας και προσπαθεί εξαναγκαστικά να της στερήσει την οικεία της ονομασία. Οι αρμόδιοι αξιωματούχοι παραβιάζουν την αρχή της ισότητας όλων των θρησκευτικών ομολογιών και περιορίζουν τα δικαιώματα μιας θρησκευτικής οργανώσεως έναντι άλλων, γεγονός που αποτελεί διάκριση για θρησκευτικούς λόγους σε βάρος εκατομμυρίων πιστών πολιτών, οι οποίοι ανήκουν στην Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία. Τα κρατικά όργανα, παρεμβαίνοντας στις εσωτερικές υποθέσεις της Εκκλησίας, επιβάλλουν την δική τους προσέγγιση της θρησκευτικής και ιεραρχικής της δομής. Παραβιάζονται οι διατάξεις του Συντάγματος της Ουκρανίας, που αποκλείουν τη δυνατότητα καθιερώσεως ειδικών απαιτήσεων έναντι της ονομασίας μεμονωμένων θρησκευτικών οργανώσεων και ρυθμίζουν το δικαίωμα καθενός να πρεσβεύει οποιαδήποτε θρησκεία. Γι᾽ αυτό οι θρησκευτικές κοινότητες της ΟΟΕ ευρίσκονται συνεχώς υπό πίεση ανάμεσα στα όργανα της κρατικής εξουσίας και τους επιδρομείς, μας έχουν στερήσει τη δυνατότητα να εισάγουμε τροποποιήσεις στα ιδρυτικά μας έγγραφα, να αντικαθιστούμε ηγετικά μας στελέχη, να ανοίγουμε λογαριασμούς σε τραπεζικά ιδρύματα, να καταφεύγουμε στις υπηρεσίες συμβολαιογράφων, να κατοχυρώνουμε τα δικαιώματά μας επί των οικοπέδων όπου τα εκκλησιαστικά μας κτίρια κ.ο.κ.

Μεμονωμένες ψευδοθρησκευτικές οργανώσεις επί τακτικής βάσεως υλοποιούν προκλητικές ενέργειες, στις οποίες οφείλεται η αποσταθεροποίηση της ουκρανικής κοινωνίας. Στα μέσα μαζικής ενημερώσεως και στο διαδικτυακό χώρο παρέχονται ψευδές πληροφορίες γύρω από την κάλυψη των θρησκευτικών εκδηλώσεων, οι οποίες δυσφημίζουν την Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία. Έχουν αυξηθεί αριθμητικά τα ποινικά εγκλήματα για θρησκευτικούς λόγους και οι δικαστικές προσφυγές, που εξετάζουν εφέσεις κατά των πράξεων των οργάνων της κρατικής εξουσίας κλπ. Η εφαρμογή των αντισυνταγματικών νόμων από τους εκκλησιαστικούς επιδρομείς οδηγεί στην επιδείνωση του επιπέδου της ελευθερίας του θρησκεύεσθαι στην Ουκρανία, τη δημιουργία ουσιαστικών κωλυμάτων για την πνευματική και κοινωνική διακονία των εκκλησιών και των θρησκευτικών οργανώσεων.

Οι νόμοι περί υποχρεωτικής αλλαγής της ονομασίας και μετεγγραφής δεν ανταποκρίνονται ούτε στο Σύνταγμα της Ουκρανίας, ούτε στις διεθνείς συνθήκες στον τομέα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ειδικότερα δε, οι διατάξεις των νόμων προσκρούουν στη Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών,  στη Διεθνή Συνθήκη για τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα, την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα για την προστασία του δικαιώματος της ελευθερίας του θρησκεύεσθαι.

Οι θρησκευτικές κοινότητες της ΟΟΕ βρέθηκαν σε ανισότιμη θέση έναντι των λοιπών θρησκευτικών οργανώσεων της Ουκρανίας. Η υποχρεωτική επανακαταχώρησή τους, η αλλαγή ονομασίας των θρησκευτικών οργανώσεων (ενώσεων) και της καθοδήγησής τους σε κανονικά ζητήματα αποτελεί ευθεία παρέμβαση στην ελευθερία του θρησκεύεσθαι. Το δικαίωμα του αυτονόμου των θρησκευτικών οργανώσεων είναι εγγυημένο από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και κατοχυρώνεται σε πολυάριθμες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η θρησκευτική οργάνωση έχει δικαίωμα αυτοτελούς επιλογής της ονομασίας και της αλλαγής της, το κράτος δεν δικαιούται να την εξαναγκάζει σχετικά. Οι Νόμοι παραβιάζουν ευθέως το άρθρο 35 του Συντάγματος της Ουκρανίας, το άρθρο 9 της Συμβάσεως για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, το άρθρο 18 της Διεθνούς Συνθήκης για τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα του 1966, το άρθρο 18 της Οικουμενικής Διακηρύξεως για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του 1948».

Απευθυνόμενοι στον αρχηγό του κράτους Β. Ζελένσκι, οι πιστοί της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, που συμμετείχαν στο Συνέδριο, τόνισαν: «Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, εμείς, ο λαός, οι πολίτες του ενιαίου κράτους της Ουκρανίας ανησυχούμε βαθύτατα γιατί η ισχύουσα πολιτική του κράτους στρέφεται κατά εκατομμυρίων θρησκευόμενων πολιτών, που ανήκουν στην Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία. Όλοι εμείς είμαστε Ουκρανοί, γνήσιοι πατριώτες, οι οποίοι αγαπούν και σέβονται την πατρώα γη μας, εργαζόμαστε έντιμα, θεραπεύουμε ασθενείς, με αγαθή συνείδηση εκτελούμε το στρατιωτικό μας καθήκον, καταβάλουμε φόρους, αναπτύσσουμε ποικίλους τομείς της κοινωνικής ζωής. Η Εκκλησία ουδέποτε δεν διαχώρισε, δεν διαχωρίζει και ούτε θα διαχωρίσει τα παιδιά της ως προς την καταγωγή, την κοινωνική θέση, την εθνικότητα, τη γλώσσα ή τις πολιτικές προτιμήσεις. Οι πολιτικές προτιμήσεις και αντιθέσεις δεν πρέπει να χωρίζουν τους γονείς από τα παιδιά, τους συζύγους, τους φίλους ή τους συνεργάτες. Η πολιτική δεν πρέπει να διασπείρει τα ζιζάνια του μίσους και της κακίας στις καρδιές μας. Η διαφύλαξη της κοινωνικής ειρήνης και ηρεμίας στον κατακλυσμό των σημερινών εξελίξεων και πανδημιών είναι κοινό καθήκον μας».

Κάλεσαν τον Πρόεδρο να εφαρμόσει τις παρεχόμενες από τη νομοθεσία της Ουκρανίας αρμοδιότητες και να υιοθετήσει άνευ αναβολής αποτελεσματικά μέτρα για την προστασία των συνταγματικών δικαιωμάτων των θρησκευόμενων πολιτών, που ανήκουν στην Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία, καθώς και να εισαγάγει υπό τη μορφή νομοθετικής πρωτοβουλίας στη Βουλή της Ουκρανίας νομοσχέδιο, το οποίο θα ακυρώσει την ισχύ των υπ᾽ αριθμ. 2673-VIII και 2662-VIII Νόμων της Ουκρανίας (οι οποίοι, παρεκτός του ότι παραβιάζουν τα συνταγματικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα και ελευθερίες των πολιτών της Ουκρανίας, κυοφορούν κίνδυνο για το κύρος του κράτους μας στη διεθνή σκηνή, θέτουν εν αμφιβόλω την ειλικρίνεια των ανακηρυχθεισών από την Ουκρανία προθέσεων ενσωματώσεως στην Ευρώπη, η υλοποίηση των οποίων καθίσταται αδύνατη υπό συνθήκες παραβιάσεων των δικαιωμάτων και ελευθεριών του ανθρώπου και ιδίως των ευάλωτων στρωμάτων του πληθυσμού, στα οποία ανήκουν όσοι πιστεύουν).

Παρόμοια έκκληση απηύθυναν και στον πρόεδρο και τους βουλευτές της Βερχόβνα Ράντα (Βουλής) και τον πρωθυπουργό.

Οι μετέχοντες στο Συνέδριο των καταληφθέντων ναών ζήτησαν επίσης από τον Ντ. Σμιγκάλ να επιβάλει μορατόριουμ για κάθε πράξη εγγραφής σχετικά με αλλαγή της ομολογιακής δικαιοδοσίας και εξαναγκαστικής μετονομασίας θρησκευτικών κοινοτήτων της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας μέχρι την ψήφιση των τροπολογιών στον Νόμο της Ουκρανίας «Περί ελευθερίας της συνειδήσεως και των θρησκευτικών οργανώσεων»

Ολοκληρώνονται τα μηνύματα προς τους εκπροσώπους των κρατικών Αρχών της Ουκρανίας με την έκκληση «να ενώσουμε τις προσπάθειες και τους πόρους για τη δημιουργία ίσων και ασφαλών συνθηκών ζωής στην Ουκρανία, την εκρίζωση κάθε μορφής βίας κατά θρησκευομένων ανθρώπων».

Τμήμα Επικοινωνίας του ΤΕΕΣ,

βάσει στοιχείων του Ενημερωτικού-Μορφωτικού Τμήματος

της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας

Поделиться:
Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: ο Πατριάρχης Κύριλλος συνεισέφερε τα μάλα στην ανάπτυξη των σχέσεων Ρωσίας και Σερβίας

21.02.2021

Ο Πατριάρχης Κύριλλος συνεχάρη τον μητροπολίτη Πορφύριο για την εκλογή στον πατριαρχικό θρόνο της Σερβίας

18.02.2021

O Πατριάρχης Κύριλλος τιμήθηκε με την ανώτατη διάκριση του κράτους της Σερβίας

15.02.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: χάρη στη μεταρρύθμιση της εκκλησιαστικής διοικήσεως επί Πατριάρχου Κυρίλλου δόθηκε νέα ώθηση στην εκκλησιαστική αναγέννηση

31.01.2021

Ευχές του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου στον Προκαθήμενο της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Αλβανίας εξ αφορμής των ονομαστηρίων του

22.01.2021

Πατριαρχικά συλλυπητήρια για την κοίμηση του επίτιμου Πατριαρχικού Εξάρχου πάσης Λευκορωσίας Μητροπολίτη Φιλαρέτου Βαχρομέγεφ

12.01.2021

Χριστουγεννιάτικη συνέντευξη του Πατριάρχη Μόσχας Κυρίλλου στο τηλεοπτικό δίκτυο «Ρωσία»

07.01.2021

Μήνυμα Χριστουγέννων τοῦ Πατριάρχου Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ῥωσσιῶν κ.κ. Κυρίλλου

06.01.2021

Συγχαρητήριο μήνυμα του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου στον Τζο Μπάιντεν για την εκλογή του στο αξίωμα του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής

15.12.2020

Χαιρετιστήριο μήνυμα του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου στους μετέχοντες του συνεδρίου «Η θεολογία στο επιστημονικό-εκπαιδευτικό πεδίο: προβλήματα και λύσεις»

09.12.2020

Πατριαρχικό συγχαρητήριο μήνυμα στον Μακαριώτατο Μητροπολίτη Κιέβου Ονούφριο εξ αφορμής της 30ής επετείου της εις επίσκοπο χειροτονίας του

09.12.2020

Ομιλία του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου κατά τη συνεδρία της Ιεράς Συνόδου στις 8 Δεκεμβρίου 2020

08.12.2020

Η Ιερά Σύνοδος διαπίστωσε την αδυναμία της ευχαριστιακής κοινωνίας με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο

20.11.2020

Μήνυμα του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου στον Προκαθήμενο της Εκκλησίας της Αλβανίας

16.11.2020

Χαιρετισμός του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου στους μετέχοντες στη ΙΔ´ Συνέλευση του Ρωσικού κόσμου

03.11.2020

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: οι χριστιανοί της Μέσης Ανατολής και άλλων χωρών χρειάζονται και τη συμπάθεια και την προσευχή μας

22.02.2021

Ο μητροπολίτης Ιλαρίωνας υπενθύμισε ότι τα εκκλησιαστικά σχίσματα θεμελιώνονται στις ανθρώπινες αμαρτίες

22.02.2021

Ο επικεφαλής του ΤΕΕΣ αναφέρθηκε στη θέση του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως έναντι των άλλων Ορθοδόξων Εκκλησιών

22.02.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: στο κέντρο του διαλόγου με την Καθολική Εκκλησία είναι η θέση των χριστιανών στη Μέση Ανατολή, ο πολιτισμός και το φιλανθρωπικό έργο

22.02.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: οι δυτικοί υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προτιμούν να αποσιωπούν τις αρπαγές ναών στην Ουκρανία

22.02.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: ο Πατριάρχης Κύριλλος συνεισέφερε τα μάλα στην ανάπτυξη των σχέσεων Ρωσίας και Σερβίας

21.02.2021

Επί νέου Πατριάρχη των Σέρβων οι σχέσεις μεταξύ των Εκκλησιών Ρωσίας και Σερβίας θα παραμείνουν το ίδιο αδελφικές, εκτιμά ο μητροπολίτης Ιλαρίωνας

21.02.2021

Ο πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων συνεχάρη τον μητροπολίτη Πορφύριο για την εκλογή στον πατριαρχικό θρόνο της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Σερβίας

18.02.2021

Ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας μίλησε στο διαδικτυακό σεμινάριο του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

16.02.2021

Ο μητροπολίτης Ιλαρίωνας για την άρση των αντιεκκλησιαστικών διατάξεων στη νομοθεσία του Μαυροβουνίου

07.02.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: η προσήλωση στο παλαιό τελετουργικό δεν εμποδίζει την ενότητα

07.02.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: H αποκατάσταση της ενότητας στην κοινή μας ορθόδοξη οικογένεια είναι εφικτή μόνον διά της απορρίψεως της ψευδούς εκκλησιολογίας

01.02.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: χάρη στη μεταρρύθμιση της εκκλησιαστικής διοικήσεως επί Πατριάρχου Κυρίλλου δόθηκε νέα ώθηση στην εκκλησιαστική αναγέννηση

31.01.2021

Ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας θεωρεί βλασφημία τη χρήση των ΛΟΑΤΚΙ συμβόλων μαζί με χριστιανικά σύμβολα

31.01.2021

Εντελώς φυσιολογική η συνεργασία των ενοριών στο εξωτερικό με τα γραφεία του Οργανισμού «Rossotrudnichestvo», θεωρεί ο μητροπολίτης Ιλαρίωνας

30.01.2021

Θεία Λειτουργία από τον Μητροπολίτη Ιλαρίωνα στον πανηγυρίζοντα Ι. Ναό Αρχαγγέλου Γαβριήλ του Μετοχίου της Εκκλησίας της Αντιοχείας στη Μόσχα

26.07.2020

Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας τέλεσε Θεία Λειτουργία με το παλαιό Ρωσικό τυπικό στο Ναό της Αγίας Σκέπης Ρουμπτσόβο Μόσχα

15.03.2020

Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πεκίνου από τον Μητροπολίτη Ιλαρίωνα

24.11.2018

Θεία Λειτουργία από τον Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βιέννης

11.02.2018

ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

14.01.2018

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

14.12.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

24.09.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΡΑΝΤΟΝΕΖ

18.07.2017

ΑΡΧΙΣΕ Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

26.03.2017

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

14.03.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΝΕΥΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ

13.02.2017

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΘΛΙΒΟΜΕΝΩΝ Η ΧΑΡΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΟΡΝΤΥΝΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΙΛΑΡΙΩΝΑ

07.01.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΙΛΑΡΩΝΑ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΣΕΧΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ

19.12.2016

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΡΑΝΤΟΝΕΖ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ

18.07.2016

ΤΕΛΕΤΗ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΣ ΑΠΟΣΧΙΣΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ

23.04.2016

Διαδραστική επικοινωνία

Τα πεδία που είναι μαρκαρισμένα με * είναι υποχρεωτικά

Στείλτε ένσταση