Αρχική σελίδα Ειδήσεις
Ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας μίλησε στο διαδικτυακό σεμινάρ…

Ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας μίλησε στο διαδικτυακό σεμινάριο του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Στις 16 Φεβρουαρίου του 2021 ο πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων (ΤΕΕΣ) του Πατριαρχείου Μόσχας συμμετείχε στο σεμινάριο του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (MOET of IHU, Θεσσαλονίκη). Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στο θέμα «Η ορθόδοξη θεολογία και η ευθύνη του ανθρώπου» και διεξήχθη με τη μορφή τηλεδιάσκεψης.

Στην εισήγησή του με τίτλο «Ελευθερία και ευθύνη κατά την προσέγγιση του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου» ο μητροπολίτης Ιλαρίωνας διαπίστωσε ότι σε διαφορετικές περιόδους της εκκλησιαστικής του διακονίας ο Αγιώτατος στα κηρύγματα, τις ομιλίες, τις διαλέξεις και τα γραπτά του επί τακτικής βάσεως στρεφόταν στα θέματα των δικαιωμάτων και ελευθεριών, τη σχέση τους με την ευθύνη, την ηθική επιλογή και την αξία του ανθρώπου.

«Είμαι πεπεισμένος ότι ο χριστιανισμός, όσο καμία άλλη θρησκεία, δύναται να προτείνει την πλέον πειστική για τον σύγχρονο άνθρωπο κοσμοθεωρία», επεσήμανε ο Προκαθήμενος της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας σε μια από τις παρεμβάσεις του το 2010 και πρόσθεσε: «Πράγματι, εάν για τον άνθρωπο της εποχής μας μέγιστη αξία αποτελεί η ελευθερία, στο πρόσωπο ακριβώς του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού η ανθρώπινη φύση πέτυχε την ύψιστη ελευθερία, την ελευθερία από το κακό και την αμαρτία. Ο χριστιανισμός προτείνει μια πολύ υψηλότερη θεώρηση της ελευθερίας από ό,τι μια απλή αρνητική προσέγγιση της ελευθερίας «από» κάτι άλλο, δηλαδή την εκμετάλλευση, τη βία, τους περιορισμούς. Στον Ιησού Χριστό ο άνθρωπος δύναται να πετύχει την ελευθερία «για», δηλαδή την ελευθερία για την πλήρη αυτοπραγμάτωση στην αγάπη προς τον Θεό και τον πλησίον. Ακριβώς στην αρμονική συνέργεια μεταξύ Θεού και ανθρώπου, την οποία διδάσκει ο χριστιανισμός και όντως αυτή πραγματώθηκε στους βίους των αγίων και των ασκητών της Εκκλησίας, ο καθένας δύναται να βρει για τον εαυτό του απάντηση στα προβλήματα της ελευθερίας, του νοήματος της ζωής, της κοινωνικής διακονίας, που τον βασανίζουν».

Αφορμώμενος από τους συλλογισμούς του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου, ο μητροπολίτης Ιλαρίωνας τόνισε: η κοσμοθεωρία που εδράζεται επί της ευαγγελικής διδασκαλίας, δεν μπορεί να υπόκειται αναθεωρήσεως προς όφελος ιδεολογιών ή πολιτικών προτιμήσεων μεμονωμένων ομάδων ανθρώπων. «Πρέπει να δεχθούμε ότι τα δικαιώματα δεν μπορούν να υφίστανται χωρίς στερεά ηθική βάση. Τα δικαιώματα του ανθρώπου πρέπει να ακολουθούν τον νόμο του Θεού και μέσω αυτού να εδραιώνουν την αξία του ανθρώπου, να τάσσονται στο πλευρό της δημιουργίας και όχι της καταστροφής και του θανάτου. Εάν δεν συμβεί αυτό, η ανθρωπότητα θα παρακμάσει και εκφυλισθεί, ενώ το σύστημα του δικαίου από το πεδίο «της ισχύος του δικαίου» θα μεταφερθεί στο πεδίο «του δικαίου της ισχύος», ανέφερε ο επικεφαλής του ΤΕΕΣ.

Όπως υπέδειξε, η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία κατέβαλε προσπάθειες για τη διατύπωση της δικής της θεωρήσεως της φύσεως των δικαιωμάτων, της ελευθερίας και της αξίας του ανθρώπινου προσώπου. Έτσι, το 2008 υιοθετήθηκαν οι «Αρχές της διδασκαλίας της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας για την αξία, την ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα», υπενθύμισε ο μητροπολίτης Ιλαρίωνας. Ο σκοπός που συνετάχθη το εν λόγω κείμενο περιγράφεται στο προοίμιό του: «Οι χριστιανοί ευρίσκονται υπό συνθήκες όπου οι κοινωνικές και κρατικές δομές μπορούν να τους εξαναγκάζουν και ενίοτε ήδη τους εξαναγκάζουν να σκέπτονται και να ενεργούν ενάντια στις θείες εντολές, πράγμα που εμποδίζει την επίτευξη του σπουδαιότερου σκοπού στη ζωή του ανθρώπου, δηλαδή την απαλλαγή από την αμαρτία και την εξασφάλιση της σωτηρίας. Σε αυτό το πλαίσιο η Εκκλησία, θεμελιωμένη στην Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, καλείται να υπενθυμίσει τις βασικές θέσεις της περί του ανθρώπου χριστιανικής διδασκαλίας και να αξιολογήσει τη θεωρία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και την υλοποίηση αυτής στη ζωή».

«Τα δικαιώματα και οι ελευθερίες του ανθρώπου στον κοινωνικό χώρο και πολύ περισσότερο η αξία του, είναι στενώς συνδεδεμένα με τη δικαιοσύνη, και πρωτίστως με την κοινωνική δικαιοσύνη», υπογράμμισε στην παρέμβασή του στο σεμινάριο ο μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας και συμπλήρωσε: «Η δικαιοσύνη δεν είναι μόνον φιλοσοφικός, νομικός ή πολιτικός όρος, αλλά καθορίζεται από την ηθική. Η επιδίωξη της δικαιοσύνης συμβάλει στην επίτευξη της κοινωνικής αρμονίας και ισότητας στην κοινωνία, στη συμπλήρωση με συγκεκριμένο περιεχόμενο όχι μόνον των πολιτικών, αλλά και των κοινωνικοοικονομικών δικαιωμάτων κάθε ανθρώπου».

Με το πέρας της ομιλίας ακολούθησε συζήτηση επί των εγερθέντων στην εισήγηση θεμάτων, στην οποία μαζί με τον μητροπολίτη Ιλαρίωνα μετείχε ο επίτιμος πρόεδρος του Κέντρου Ιεραποστολικών και Οικολογικών Ερευνών (СEMES), διευθυντής των μεταπτυχιακών σπουδών στην ορθόδοξη θεολογία του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος καθηγητής Πέτρος Βασιλειάδης. Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε στην αγγλική γλώσσα.

***

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο τη Ελλάδος ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2005 και έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη. Είναι το πρώτο ανά το πανελλήνιο Πανεπιστήμιο, όπου όλα τα προγράμματα διδάσκονται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα. Το εκπαιδευτικό ίδρυμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό Δημόσιο.

Το Πανεπιστήμιο περιλαμβάνει τρεις Σχολές: Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Νομικών Ερευνών, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Σχολή Επιστήμης και Τεχνολογίας. Διδάσκουν σε αυτό ειδικοί από διάφορες χώρες του κόσμου, ενώ διεθνής είναι και η σύνθεση των φοιτητών του.

Поделиться:
Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: ο Πατριάρχης Κύριλλος συνεισέφερε τα μάλα στην ανάπτυξη των σχέσεων Ρωσίας και Σερβίας

21.02.2021

Ο Πατριάρχης Κύριλλος συνεχάρη τον μητροπολίτη Πορφύριο για την εκλογή στον πατριαρχικό θρόνο της Σερβίας

18.02.2021

O Πατριάρχης Κύριλλος τιμήθηκε με την ανώτατη διάκριση του κράτους της Σερβίας

15.02.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: χάρη στη μεταρρύθμιση της εκκλησιαστικής διοικήσεως επί Πατριάρχου Κυρίλλου δόθηκε νέα ώθηση στην εκκλησιαστική αναγέννηση

31.01.2021

Ευχές του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου στον Προκαθήμενο της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Αλβανίας εξ αφορμής των ονομαστηρίων του

22.01.2021

Πατριαρχικά συλλυπητήρια για την κοίμηση του επίτιμου Πατριαρχικού Εξάρχου πάσης Λευκορωσίας Μητροπολίτη Φιλαρέτου Βαχρομέγεφ

12.01.2021

Χριστουγεννιάτικη συνέντευξη του Πατριάρχη Μόσχας Κυρίλλου στο τηλεοπτικό δίκτυο «Ρωσία»

07.01.2021

Μήνυμα Χριστουγέννων τοῦ Πατριάρχου Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ῥωσσιῶν κ.κ. Κυρίλλου

06.01.2021

Συγχαρητήριο μήνυμα του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου στον Τζο Μπάιντεν για την εκλογή του στο αξίωμα του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής

15.12.2020

Χαιρετιστήριο μήνυμα του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου στους μετέχοντες του συνεδρίου «Η θεολογία στο επιστημονικό-εκπαιδευτικό πεδίο: προβλήματα και λύσεις»

09.12.2020

Πατριαρχικό συγχαρητήριο μήνυμα στον Μακαριώτατο Μητροπολίτη Κιέβου Ονούφριο εξ αφορμής της 30ής επετείου της εις επίσκοπο χειροτονίας του

09.12.2020

Ομιλία του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου κατά τη συνεδρία της Ιεράς Συνόδου στις 8 Δεκεμβρίου 2020

08.12.2020

Η Ιερά Σύνοδος διαπίστωσε την αδυναμία της ευχαριστιακής κοινωνίας με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο

20.11.2020

Μήνυμα του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου στον Προκαθήμενο της Εκκλησίας της Αλβανίας

16.11.2020

Χαιρετισμός του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου στους μετέχοντες στη ΙΔ´ Συνέλευση του Ρωσικού κόσμου

03.11.2020

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: Εκκλησίες και θρησκευτικές κοινότητες γίνονται στόχοι για την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα

28.02.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: δεν έχει ποίμνιο στην Ουκρανία ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

27.02.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: οι χριστιανοί της Μέσης Ανατολής και άλλων χωρών χρειάζονται και τη συμπάθεια και την προσευχή μας

22.02.2021

Ο μητροπολίτης Ιλαρίωνας υπενθύμισε ότι τα εκκλησιαστικά σχίσματα θεμελιώνονται στις ανθρώπινες αμαρτίες

22.02.2021

Ο επικεφαλής του ΤΕΕΣ αναφέρθηκε στη θέση του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως έναντι των άλλων Ορθοδόξων Εκκλησιών

22.02.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: στο κέντρο του διαλόγου με την Καθολική Εκκλησία είναι η θέση των χριστιανών στη Μέση Ανατολή, ο πολιτισμός και το φιλανθρωπικό έργο

22.02.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: οι δυτικοί υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προτιμούν να αποσιωπούν τις αρπαγές ναών στην Ουκρανία

22.02.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: ο Πατριάρχης Κύριλλος συνεισέφερε τα μάλα στην ανάπτυξη των σχέσεων Ρωσίας και Σερβίας

21.02.2021

Επί νέου Πατριάρχη των Σέρβων οι σχέσεις μεταξύ των Εκκλησιών Ρωσίας και Σερβίας θα παραμείνουν το ίδιο αδελφικές, εκτιμά ο μητροπολίτης Ιλαρίωνας

21.02.2021

Ο πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων συνεχάρη τον μητροπολίτη Πορφύριο για την εκλογή στον πατριαρχικό θρόνο της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Σερβίας

18.02.2021

Ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας μίλησε στο διαδικτυακό σεμινάριο του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

16.02.2021

Ο μητροπολίτης Ιλαρίωνας για την άρση των αντιεκκλησιαστικών διατάξεων στη νομοθεσία του Μαυροβουνίου

07.02.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: η προσήλωση στο παλαιό τελετουργικό δεν εμποδίζει την ενότητα

07.02.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: H αποκατάσταση της ενότητας στην κοινή μας ορθόδοξη οικογένεια είναι εφικτή μόνον διά της απορρίψεως της ψευδούς εκκλησιολογίας

01.02.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: χάρη στη μεταρρύθμιση της εκκλησιαστικής διοικήσεως επί Πατριάρχου Κυρίλλου δόθηκε νέα ώθηση στην εκκλησιαστική αναγέννηση

31.01.2021

Θεία Λειτουργία από τον Μητροπολίτη Ιλαρίωνα στον πανηγυρίζοντα Ι. Ναό Αρχαγγέλου Γαβριήλ του Μετοχίου της Εκκλησίας της Αντιοχείας στη Μόσχα

26.07.2020

Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας τέλεσε Θεία Λειτουργία με το παλαιό Ρωσικό τυπικό στο Ναό της Αγίας Σκέπης Ρουμπτσόβο Μόσχα

15.03.2020

Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πεκίνου από τον Μητροπολίτη Ιλαρίωνα

24.11.2018

Θεία Λειτουργία από τον Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βιέννης

11.02.2018

ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

14.01.2018

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

14.12.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

24.09.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΡΑΝΤΟΝΕΖ

18.07.2017

ΑΡΧΙΣΕ Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

26.03.2017

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

14.03.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΝΕΥΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ

13.02.2017

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΘΛΙΒΟΜΕΝΩΝ Η ΧΑΡΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΟΡΝΤΥΝΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΙΛΑΡΙΩΝΑ

07.01.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΙΛΑΡΩΝΑ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΣΕΧΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ

19.12.2016

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΡΑΝΤΟΝΕΖ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ

18.07.2016

ΤΕΛΕΤΗ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΣ ΑΠΟΣΧΙΣΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ

23.04.2016

Διαδραστική επικοινωνία

Τα πεδία που είναι μαρκαρισμένα με * είναι υποχρεωτικά

Στείλτε ένσταση