Αρχική σελίδα Ειδήσεις
Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: Η Σύνοδος θα αντανακλά την Ορθό…

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: Η Σύνοδος θα αντανακλά την Ορθόδοξη διδασκαλία περί Εκκλησίας

Συνέντευξη στον ανταποκριτή του Ρωσικού τηλεοπτικού σταθμού VGTRK παραχώρησε ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, για το θέμα της γενομένης στην Κωνσταντινούπολη Συνάξεως των Προκαθημένων και αντιπροσώπων των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών.

– Σεβασμιώτατε, τώρα μπροστά μας συνήλθε σε μια από τις τελευταίες συνεδρίες της η Σύναξη των Προκαθημένων των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών με θέμα την προπαρασκευή της Πανορθοδόξου Συνόδου. Τι ακριβώς  κρίνεται αυτή τη στιγμή

– Κατ΄αρχάς, οι Προκαθήμενοι των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών συνεζήτησαν την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, δήλωσαν αλληλέγγυοι προς την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αντιοχείαςр, η οποία δοκιμάζεται σκληρώς σήμερα εξαιτίας του συνεχιζόμενου στη Συρία πολέμου.

Οι Αρχηγοί των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών αποφάσισαν από κοινού τη διεξαγωγή της Πανορθοδόξου Συνόδου, η προπαρασκευή της οποίας γινόταν επί μια πεντηκονταετία και πλέον. Διεκόπτετο επανειλημμένως, αλλά τώρα αποφασίσθηκε να διεξαχθεί η Σύνοδος το έτος 2016 εκτός απροόπτου.

Είναι άκρως σημαντικό για μας, ότι οι αποφάσεις στην Πανορθόδοξο Σύνοδο θα λαμβάνονται βάσει της ομοφωνίας, επομένως ουδεμία Εκκλησία δεν θα βρεθεί σε μειοψηφία και δεν θα ληφθούν αποφάσεις, οι οποίες να μην βρίσκουν σύμφωνη έστω και μια τοπική Εκκλησία. Επιμείναμε στην εφαρμογή της αρχής αυτής και μόνο με τον όρο του σεβασμού αυτής δεχθήκαμε να συμμετάσχουμε στη Σύνοδο. Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας ότι πετύχαμε τη λήψη της σχετικής αποφάσεως.

Επίσης είμαστε ικανοποιημένοι ότι της Συνόδου θα προεδρεύει ο πρώτος μεταξύ ίσων Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, αλλά πλαισιούμενος από τους Προκαθημένους  των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών. Συνεπώς η εξωτερική εικόνα της Πανορθοδόξου Συνόδου δεν θα υπενθυμίζει την Σύνοδο των Ρωμαιοκαθολικών, της οποίας επικεφαλής είναι ο Πάπας, ενώ οι υπόλοιποι Επίσκοποι κάθονται κάτω στην αίθουσα, αλλά θα αντανακλά την Ορθόδοξη περί Εκκλησίας διδασκαλία, σύμφωνα με την οποία επικεφαλής των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών είναι οι ισότιμοι Προκαθήμενοι: Πατριάρχες, Μητροπολίτες και Αρχιεπίσκοποι.

– Πείτε μας ωστόσο ποιο είναι, τρόπον τινά ιδεολογικό περιεχόμενο της Συνόδου; Ποιος είναι ο λόγος της διεξαγωγής της;

− Πρέπει να πούμε ότι η τελευταία Οικουμενική Σύνοδος διεξάχθηκε τον 8 αιώνα, και έκτοτε δεν συνεκαλούντο αυτές οι Σύνοδοι. Μετά τον 11 αιώνα, όταν επήλθε διαίρεση μεταξύ Ανατολής και Δύσεως, στη Δύση εξακολούθησαν να συγκαλούνται Σύνοδοι, οι οποίες λέγονταν «Οικουμενικές». Εμείς δε βεβαίως δεν τις αποδεχόμαστε ως τέτοιες.

Στην Ορθόδοξη Ανατολή εξαιτίας των περίπλοκων κυρίως πολιτικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένης της αραβοκρατίας και αργότερα της τουρκοκρατίας, δεν συγκαλούντο αυτές οι Σύνοδοι. Η Ορθόδοξη Εκκλησία λες και ξέμαθε να συγκαλεί τις Συνόδους. Κάθε τοπική Εκκλησία βεβαίως συγκαλεί Συνόδους, π.χ. Τοπική Κληρικολαϊκή και Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσσίας, αλλά δεν συγκαλούνται στο Πανορθόδοξο επίπεδο.

Στις αρχές της δεκαετίας 1960 συνελήφθη η ιδέα της διεξαγωγής της Πανορθοδόξου Συνόδου. Εκπονήθηκε κατάλογος με περίπου 100 θέματα, αλλά εν συνεχείᾳ περιορίσθηκε σε δέκα. Όλα τα θέματα έτυχαν μακράς προσυνεννοήσεως, ήταν δύσκολη η πορεία αυτή, αλλά τελικά επί οχτώ από τα δέκα θέματα επιτεύχθη η προσυμφωνία, κάτι το οποίο δημιούργησε προϋπόθεση για την διεξαγωγή της Συνόδου.

Δεν νομίζω ότι η Σύνοδος θα λάβει αποφάσεις, οι οποίες θα επηρεάσουν ουσιαστικά τη ζωή της Εκκλησίας μας ή των λοιπών Εκκλησιών, δεν αναμένουμε επαναστάσεις, ούτε μεγάλες αλλαγές. Έτι δε μάλλον κάναμε το παν για να αποκλείσουμε κάθε δυνατότητα εκδηλώσεως στη Σύνοδο των εντελώς καινοφανών τάσεων και την λήψη των απρόσμενων αποφάσεων. Η αρχή της ομοφωνίας μας εξασφαλίζει πλήρως από αυτές τις εξελίξεις.

Κρίνω ότι δεν θα είναι τόσο σημαντικά εκείνα τα οποία θα ανακηρύξει αυτή η Σύνοδος, όσο το ίδιο το γεγονός της διεξαγωγής της: Ιεράρχες από διάφορες των κατά τόπους Εκκλησίες θα συνέλθουν επί το αυτό προκειμένου να συζητήσουν τα επίκαιρα θέματα, να δήλωσαν αλληλέγγυοι προς τους δεδιωγμένους χριστιανούς της Μέσης Ανατολής και άλλων περιοχών, όπου υφίστανται διώξεις. Φρονώ ότι όλα αυτά θα είναι αυτό καθεαυτό ένα σπουδαίο γεγονός, το οποίο μόνο θα στερεώσει την ενότητα της Ορθοδοξίας.

– Τι σημασία θα έχει αυτή η Σύνοδος για την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας;

– Αποφασίσθηκε ότι κάθε τοπική Εκκλησία θα εκπροσωπείται στη Σύνοδο από τον Προκαθήμενο και τους 24 Επισκόπους της. Για την Ρωσική Εκκλησία αυτό σημαίνει ότι στη Σύνοδο θα συμμετέχει λιγότερο από το 1/10  της Ιεραρχίας μας. Ορισμένες Εκκλησίες θα εκπροσωπούνται από 1/3 ή ¼ της Ιεραρχίας, ενώ κάποιες Εκκλησίες ούτε αυτό τον αριθμό Επισκόπων θα έχουν.

Εκείνο το οποίο μας ενδιαφέρει και είναι σημαντικό τώρα, δεν είναι ο αριθμός, αλλά ο όρος, ο οποίος εμποδίζει τη λήψη των αποφάσεων, που να αντιτάσσονται στην αντίληψη περί α΄ή β΄ ζητήματος και να μην ανταποκρίνονται στις προσδοκίες του λαού μας. Υπό αυτή την έννοια είχαμε ορισμένες επιφυλάξεις εν όψη αυτής της Συνόδου, οι οποίες κατά το μεγάλο μέρος έχουν διασκορπισθεί χάριν στην λήψη αποφάσεως περί της ομοφωνίας, η οποία όταν εφαρμόζεται θα αποκλείει τη λήψη οποιασδήποτε αποφάσεως, που να μην βρίσκει σύμφωνη έστω και μια Εκκλησία.

 

Поделиться:
Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος προήδρευσε των εργασιών της τακτικής συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας

17.06.2021

Συγχαρητήρια του Πατριάρχη Κυρίλλου στον Ν. Μπένετ για την εκλογή στο αξίωμα του επικεφαλής της κυβερνήσεως του Ισραήλ

14.06.2021

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της ολομέλειας της Διασυνοδικής Επιτροπής της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας

28.05.2021

Συνεδριάζει για δεύτερη ημέρα σε ολομέλεια η Διασυνοδική Επιτροπή υπό την προεδρία του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου

27.05.2021

Άρχισε στη Μόσχα η συνεδρίαση της Διασυνοδικής Επιτροπής της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας σε ολομέλεια

26.05.2021

Μήνυμα του Αγιωτάτου Πατριάρχη Μόσχας Κυρίλλου εξ αφορμής της 75ης επετείου του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας

24.05.2021

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Βουλής της Νότιας Κορέας

22.05.2021

Ο Προκαθήμενος της Ρωσικής Εκκλησίας συμμετείχε στις Ένατες Κοινοβουλευτικές Ακροάσεις στην Κρατική Δούμα

18.05.2021

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος συναντήθηκε με την ιεραρχία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Μολδαβίας

16.05.2021

Την λαμπροφόρο εορτή της Αναστάσεως του Χριστού ο Πατριάρχης Κύριλλος τέλεσε τον πανηγυρικό Εσπερινό της Αναστάσεως στον Ναό του Σωτήρος Χριστού

02.05.2021

Πασχαλινὸν μήνυμα τοῦ Πατριάρχου Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ρωσσιῶν κ.κ. Κυρίλλου πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς, ποιμένας, διακόνους, μονάζοντας καὶ πάντα τὰ πιστὰ τέκνα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσσίας

01.05.2021

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου με τον υπουργό Εξωτερικών της Σερβίας

16.04.2021

Προσφώνηση του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου κατά τη συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου στις 13 Απριλίου 2021

13.04.2021

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος συνομίλησε με τον αρχιεπίσκοπο Αχρίδας Ιωάννη

08.04.2021

Επιστολή υποστηρίξεως του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου στον μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιο

26.03.2021

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος προήδρευσε των εργασιών της τακτικής συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας

17.06.2021

Ο μητροπολίτης Ιλαρίωνας αντιπαρέβαλε τους νόμους περί αυτοπροσδιορισμού του φύλου με το παραμύθι για τον γυμνό βασιλιά

13.06.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: H καλλιτεχνική και λοιπή δημιουργία είναι για μένα το «υποπροϊόν» της διακονίας της Εκκλησίας

13.06.2021

Απονεμήθηκε στον μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα το Κρατικό Βραβείο της Ρωσικής Ομοσπονδίας

12.06.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: Στη ζωή μου οφείλω τα πάντα στην Εκκλησία

10.06.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: Έχω αφιερώσει τη ζωή μου στο κήρυγμα του Χριστού και του Ευαγγελίου

09.06.2021

Ο μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο της Ρωσικής Ομοσπονδίας

09.06.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: Η «Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας» ιδρύθηκε για να δημιουργήσει ρήξη μεταξύ του ρωσικού και του ουκρανικού λαού στο θρησκευτικό πεδίο

06.06.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: Η Ρωσία και οι ΗΠΑ έχουν ευθύνη για τη διαφύλαξη της παγκόσμιας ειρήνης

06.06.2021

Ο μητροπολίτης Ιλαρίωνας αναφέρθηκε στα κείμενα, τα οποία θα εξετασθούν στην Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας.

05.06.2021

Κυκλοφόρησε το βιβλίο του μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα «Το Ευαγγέλιο του Ντοστογιέφσκι»

04.06.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: Κάθε άνθρωπος θα πρέπει εκ του νόμου να έχει δικαίωμα στη ζωή από τη στιγμή της σύλληψής του ως εμβρύου

30.05.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: Κατηγορώντας τη Ρωσική Εκκλησία ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος προσπαθεί να δικαιολογήσει τις αντικανονικές του πράξεις

29.05.2021

Συνεδριάζει για δεύτερη ημέρα σε ολομέλεια η Διασυνοδική Επιτροπή υπό την προεδρία του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου

27.05.2021

Άρχισε στη Μόσχα η συνεδρίαση της Διασυνοδικής Επιτροπής της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας σε ολομέλεια

26.05.2021

Θεία Λειτουργία από τον Μητροπολίτη Ιλαρίωνα στον πανηγυρίζοντα Ι. Ναό Αρχαγγέλου Γαβριήλ του Μετοχίου της Εκκλησίας της Αντιοχείας στη Μόσχα

26.07.2020

Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας τέλεσε Θεία Λειτουργία με το παλαιό Ρωσικό τυπικό στο Ναό της Αγίας Σκέπης Ρουμπτσόβο Μόσχα

15.03.2020

Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πεκίνου από τον Μητροπολίτη Ιλαρίωνα

24.11.2018

Θεία Λειτουργία από τον Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βιέννης

11.02.2018

ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

14.01.2018

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

14.12.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

24.09.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΡΑΝΤΟΝΕΖ

18.07.2017

ΑΡΧΙΣΕ Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

26.03.2017

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

14.03.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΝΕΥΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ

13.02.2017

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΘΛΙΒΟΜΕΝΩΝ Η ΧΑΡΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΟΡΝΤΥΝΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΙΛΑΡΙΩΝΑ

07.01.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΙΛΑΡΩΝΑ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΣΕΧΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ

19.12.2016

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΡΑΝΤΟΝΕΖ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ

18.07.2016

ΤΕΛΕΤΗ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΣ ΑΠΟΣΧΙΣΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ

23.04.2016

Διαδραστική επικοινωνία

Τα πεδία που είναι μαρκαρισμένα με * είναι υποχρεωτικά

Στείλτε ένσταση