Αρχική σελίδα Ειδήσεις
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ Ο…

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ

Σε τακτική της συνεδρία υπό την προεδρία του Αγιωτάτου Πατριάρχου Μόσχας συνήλθε στις 13 Ιουλίου 2015 η Ιερά Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας στο ιστορικό κτίριο της Αγιωτάτης Διοικούσης Συνόδου στην Αγία Πετρούπολη.

Η Ιερά Σύνοδος ενημερώθηκε για τις ποιμαντορικές επισκέψεις του Πατριάρχη στις επαρχίες της Ρωσικής Εκκλησίας στη Ρωσία καθώς και την από 20 έως 22 Ιουνίου 2015 επίσκεψη του Πατριάρχη στη Δημοκρατία της Λευκορωσίας.

Αφού παρακολούθησαν ενημέρωση της Αυτού Αγιότητος για τις δραστηριότητες του Ανωτάτου Εκκλησιαστικού Συμβουλίου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015 οι Συνοδικοί Αρχιερείς αποφάσισαν «την αποστολή στα αρμόδια συνοδικά τμήματα και τις επαρχίες των ακόλουθων κειμένων αφορώντων τις δραστιριότητες των επαρχιών: Διατάξεις επαρχιακού συμβουλίου θεολογικής μορφώσεως της Ρωσικής Εκκλησίας, Κανονισμός λειτουργίας επαρχιακού συμβουλίου θεολογικής μορφώσεως της Ρωσικής Εκκλησίας,  Μεθοδολογικές συστάσεις για την συμμετοχή της Ρωσικής Εκκλησίας στην προστασία του περιβάλλοντος».

Ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, ενημέρωσε τους Συνοδικούς για τη Κ’ συνεδρία της ομάδας εργασίας για τη συνεργασία της Ρωσικής Εκκλησίας με το ΥΠΕΞ της Ρωσικής Ομοσποδνίας και αναφέρθηκε στα ταξίδιά του στην Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, το Βατικανό, την Ιταλία και την Τουρκία.

Οι Συνοδικοί παρακολούθησαν την αναφορά του Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα, Προέδρου της Συνοδικής Βιβλικής Θεολογικής Επιτροπής για την μελέτη των σχεδίων κειμένων της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου «Ἡ συμβολή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς ἐπικράτησιν τῆς εἰρήνης, τῆς δικαιοσύνης, τῆς ἐλευθερίας, τῆς ἀδελφοσύνης καί τῆς ἀγάπης μεταξύ τῶν λαῶν, καί ἄρσιν τῶν φυλετικῶν καί λοιπῶν διακρίσεων» και «Ἡ σπουδαιότης τῆς νηστείας καί ἡ τήρησις αὐτῆς σήμερον», τα οποία επιμελήθηκαν από την Ειδική Διορθόδοξη Επιτροπή κατά τη διάρκεια των από 15 έως 20 Φεβρουαρίου και από 30 Μαρτίου έως 2 Απριλίου 2015 συνεδριών αυτής στο Σαμπεζύ (Ελβετία) και για τις προτάσεις της Συνοδικής Βιβλικής Θεολογικής Επιτροπής ασποσκοπούντες στη βελτίωση των ως άνω κειμένων.

Η Ιερά Σύνοδος ενέκρινε γενικῶς το κείμενο υπό τον τίτλο «Ἡ σπουδαιότης τῆς νηστείας καί ἡ τήρησις αὐτῆς σήμερον» και τις προτάσεις της Συνοδικής Βιβλικής Θεολογικής Επιτροπής για την περαιτέρω βελτίωσή του. Παράλληλα έκρινε απαράδεκτο το σχέδιο κειμένου «Ἡ συμβολή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς ἐπικράτησιν τῆς εἰρήνης, τῆς δικαιοσύνης, τῆς ἐλευθερίας, τῆς ἀδελφοσύνης καί τῆς ἀγάπης μεταξύ τῶν λαῶν, καί ἄρσιν τῶν φυλετικῶν καί λοιπῶν διακρίσεων» στη σημερινή του μορφή. Στην αντιπροσωπεία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας ανετέθη η παρουσίασις θεμελιωδών τροποποιήσεων αυτού του κειμένου στην προσεχή Πανορθόδοξη Προσυνοδική Διάσκεψη.

Επί τῳ σκοπῳ της εφαρμογής του θεμελιωδούς αξίας κειμένου της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας 2013 «Η θέσις της Ρωσικής Εκκλησίας επί των επκαίρων οικολογικών ζητημάτων» η Ιερά Σύνοδος καθιέρωσε την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου κάθε έτους ως ημέρα προσευχής υπέρ της θείας δημιουργίας και «κατόπιν σχετικής προτάσεως της Συνοδικής Επιτροπής Θείας Λατρείας θέσπισε ειδική ακολουθία υπέρ του διαφυλαχθήναι την θείαν δημιουργίαν» η οποία πρέπει να τελείται ανελλειπῶς στους Ιερούς Ναούς της Ρωσικής Εκκλησίας την Ά πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου.

Αφού παρακολούθησε την ενημέρωση του Αγιωτάτου Πατριάρχου Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κυρίλλου για την Ε’ τελετή απονομής του Πατριαρχικού βραβείου λογοτεχνίας Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος, η Ιερά Σύνοδος εξέφρασε ειδικότερα δε ευχαριστίες στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων του Πατριαρχικού βραβείου λογοτεχνίας για τους κόπους τους σχετικά με την επιλογή υποψηφίων προς επιβράβευση και τον νικητή του βραβείου, καθώς και στο Συμβούλιο Εκδόσεων της Ρωσικής Εκκλησίας για την διοργάνωση της τελετής απονομής του Πατριαρχικού βραβείου λογοτεχνίας Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος.

Η Ιερά Σύνοδος επίσης ενέκρινε το πρόγραμμα επιστημονικών και πολιτιστικών-μορφωτικών εκδηλώσεων επί τῃ χιλιετίᾳ παρουσίᾳ των Ρώσων στο Άγιον Όρος στα θεολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ρωσικής Εκκλησίας και καθιέρωσε την 1 Ιουνίου/ 19 Μαΐου ως ημέρα μνήμης του Αγίου Πρίγκηπος Δημητρίου του Ντόν και της Αγίς Πριγκίπισσας Ευδοκίας.

Τέλος κατά τη διάρκεια της συνεδρίας μελετήθηκαν θέματα σχετικά με τη σύσταση της Επιτροπής Εκκλησιαστικής Τέχνης, Αρχιτεκτονικής και Συντηρήσεως και τις τροποποιήσεις στο κείμενο της ακολουθίας της Κυριακής των Πάντων ἐν τῃ γῃ τῆς Ρωσσίας διαλαμψάντων Ἁγίων.

Μοιραστεiτε:
Ο Πρόεδρος της Ρωσίας Β. Πούτιν και ο Πατριάρχης Κύριλλος μίλησαν κατά τις εργασίες της ΚΕ΄ Παγκοσμίου Ρωσικής Λαϊκής Συνελεύσεως

28.11.2023

Συνήλθε υπό την προεδρία του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου σε τακτική συνεδρία το Ανώτατο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο

07.11.2023

Άρχισαν στη Μόσχα οι εργασίες του Παγκοσμίου Θεματικού Συνεδρίου Συμπατριωτών, που διαμένουν στο εξωτερικό

01.11.2023

Δήλωση του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου για τα γεγονότα στο αεροδρόμιο της Μαχατσκαλά

30.10.2023

Ο Πατριάρχης Κύριλλος ευλόγησε να αναπέμπονται ένθερμες δεήσεις υπέρ των ιεραρχών και κληρικών της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, οι οποίοι επιδιώκουν τη διαφύλαξη της εκκλησιαστικής ενότητας

30.10.2023

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος εξέφρασε υποστήριξη στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων εν μέσω της ένοπλης αντιπαραθέσεως στους Αγίους Τόπους

26.10.2023

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος συμμετείχε στη συνάντηση του Προέδρου της Ρωσίας Β. Πούτιν με εκπροσώπους των θρησκευτικών οργανώσεων της Ρωσίας

26.10.2023

Ομιλία του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου κατά τη συνάντηση του Β. Πούτιν με εκπροσώπους των θρησκευτικών οργανώσεων της Ρωσίας

26.10.2023

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος απέστειλε επιστολές για το νομοσχέδιο υπ’ αρ. 8371, που εξετάζει η Βερχόβνα Ράντα της Ουκρανίας

19.10.2023

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος απάντησε στο μήνυμα του Αγιωτάτου Πατριάρχη Βουλγαρίας Νεοφύτου σχετικά με τον ρωσικό ναό στη Σόφια

04.10.2023

Δήλωση του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου για την επανάληψη των εχθροπραξιών στο Ναγκόρνο Καραμπάχ

19.09.2023

O Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος συναντήθηκε με τον μητροπολίτη Σαν Πάολο και πάσης Βραζιλίας Δαμασκηνό

28.08.2023

Στη συνεδρία της Ιεράς Συνόδου συζητήθηκε η κατάσταση στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Λετονίας

24.08.2023

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος προήδρευσε στην Αγία Πετρούπολη της τακτικής συνεδριάσεως της Ιεράς Συνόδου

24.08.2023

Συλλυπητήρια του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου για την εκδημία του μητροπολίτη Τόκιο Δανιήλ

10.08.2023

Ο Πρόεδρος της Ρωσίας Β. Πούτιν και ο Πατριάρχης Κύριλλος μίλησαν κατά τις εργασίες της ΚΕ΄ Παγκοσμίου Ρωσικής Λαϊκής Συνελεύσεως

28.11.2023

Ο μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Αντώνιος προέστη της Θείας Λειτουργίας στον ιερό καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου Βιέννης

26.11.2023

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕΣ συμμετείχε στις εργασίες του Φόρουμ Ενωμένων Πολιτισμών στην Αγία Πετρούπολη

18.11.2023

Αντιπροσωπεία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Σερβίας επισκέφθηκε το ΤΕΕΣ

08.11.2023

Συνήλθε υπό την προεδρία του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου σε τακτική συνεδρία το Ανώτατο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο

07.11.2023

Άρχισαν στη Μόσχα οι εργασίες του Παγκοσμίου Θεματικού Συνεδρίου Συμπατριωτών, που διαμένουν στο εξωτερικό

01.11.2023

Ο πρόεδρος του ΤΕΕΣ πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας στους Αγίους Τόπους

08.10.2023

Εορτάστηκε στο Τόκιο η 15η επέτειος των εγκαινίων του ιερού ναού του Μετοχίου της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας

10.09.2023

O Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος συναντήθηκε με τον μητροπολίτη Σαν Πάολο και πάσης Βραζιλίας Δαμασκηνό

28.08.2023

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕΣ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για την εκδημία του μητροπολίτη Τόκιο και πάσης Ιαπωνίας Δανιήλ

11.08.2023

Ο μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Αντώνιος προέστη της Θείας Λειτουργίας στον ιερό ναό του Μετοχίου του Πατριαρχείου Αντιοχείας στη Μόσχα

26.07.2023

Άρχισε στη Λαύρα της Αγίας Τριάδος και του Αγίου Σεργίου Σύναξη Επισκόπων της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας

19.07.2023

Ο μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Αντώνιος προέστη της Θείας Λειτουργίας στο Μετόχι της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Σερβίας στη Μόσχα

12.07.2023

Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος: Επικροτούμε κάθε μεσολαβητική πρωτοβουλία, που αποβλέπει σε υπέρβαση της τραγικής σύγκρουσης στην Ουκρανία και ταχεία εγκαθίδρυση δίκαιης ειρήνης

29.06.2023

Ολοκληρώθηκε στη Γενεύη η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών

27.06.2023

Θεία Λειτουργία από τον Μητροπολίτη Ιλαρίωνα στον πανηγυρίζοντα Ι. Ναό Αρχαγγέλου Γαβριήλ του Μετοχίου της Εκκλησίας της Αντιοχείας στη Μόσχα

26.07.2020

Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας τέλεσε Θεία Λειτουργία με το παλαιό Ρωσικό τυπικό στο Ναό της Αγίας Σκέπης Ρουμπτσόβο Μόσχα

15.03.2020

Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πεκίνου από τον Μητροπολίτη Ιλαρίωνα

24.11.2018

Θεία Λειτουργία από τον Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βιέννης

11.02.2018

ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

14.01.2018

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

14.12.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

24.09.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΡΑΝΤΟΝΕΖ

18.07.2017

ΑΡΧΙΣΕ Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

26.03.2017

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

14.03.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΝΕΥΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ

13.02.2017

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΘΛΙΒΟΜΕΝΩΝ Η ΧΑΡΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΟΡΝΤΥΝΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΙΛΑΡΙΩΝΑ

07.01.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΙΛΑΡΩΝΑ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΣΕΧΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ

19.12.2016

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΡΑΝΤΟΝΕΖ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ

18.07.2016

ΤΕΛΕΤΗ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΣ ΑΠΟΣΧΙΣΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ

23.04.2016

Page is available in the following languages
Διαδραστική επικοινωνία

Τα πεδία που είναι μαρκαρισμένα με * είναι υποχρεωτικά

Στείλτε ένσταση
Рус Укр Eng Deu Ελλ Fra Ita Бълг ქარ Срп Rom عرب