Αρχική σελίδα Ειδήσεις
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣ…

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ

Διάσκεψη Επισκόπων της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας υπό την προεδρία του Αγιωτάτου Πατριάρχου Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κυρίλλου πραγματοποιήθηκε μεταξύ 2 και 3 Φεβρουαρίου 2015 στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Σωτήρος Χριστού Μόσχας.  

Έτσι συγκεκριμένα οι αποφάσει τονίζουν: «Αναπέμποντας την ευχαριστήρια ευχή προς την Αγία Τριάδα για τα ελέη τα οποία έδειξε στην Εκκλησία μας ως μέλη της Διασκέψεως Επισκόπων προσεπιμαρτυρούμε την πρόοδο της ζωής και της διακονίας της σε όλες τις χώρες της κανονικής παρουσίας του Πατριαρχείου Μόσχας και στη διασπορά. Αφού παρακολουθήσαμε την εισήγηση του Πατριάρχου Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κυρίλλου για το έργο της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας και η οποία αποτελούσε βάση για τις εργασίες της Διασκέψεως ως μέλη εκφράζουμε ευχαριστίες μας στον Αγιώτατο Πατριάρχη Κύριλλο και την Ιερά Σύνοδο για τους κόπους τους οποίους κατέβαλαν από την Σύνοδο της Ιεραρχίας του έτους 2013 και υποστηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία αυτών.

Οι συνελθόντες στη Διάσκεψη Ιεράρχες ιεκτεύουν τον Θεό να καταπέμψει δίκαιη ειρήνη στην Ουκρανία, να θέσει τέρμα στην τραγική αιματοχυσία, να προστατεύσει αυτή από άλλες συμφορές, να οδηγήσει σε συμφιλίωση και αλληλοσυγχώρεση των όσουν μισούν ο ένας τον άλλο. Οι σύνεδροι δηλώνουν ομόφωνη υποστήριξη στον Μακαριώτατο Μητροπολίτη Κιέβου και Πάσης Ουκρανίας Ονούφριο και την Ιεραρχία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας στο έργο τους για τη διαφύλαξη της ενότητας της Εκκλησίας και την αντιμετώπιση των σχισμάτων. Σπουδαία για την παύση της σημερινής συγκρούσεως κρίνεται η μετάβαση σε μεγάλης κλίμακος διάλογο, επιτρέποντας έτσι στους ανθρώπους διαφορετικών πολιτικών απόψεων και πιστέυω, πολιτιστικών και γλωσσικών προτιμήσεων να καθορίσουν από κοινού το μέλον της χώρας. Παράλληλα είναι σημαντικό ώστε καμία κοινωνική δύναμη να μην αποκλείεται από τη διαδικασία λήψεως αποφάσεων. Τα τέκνα της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας καλούνται σε προσευχή για την ειρήνη και την παροχή της κατά δύναμιν βοήθειας προς τους αδικοπαθούντες της ένοπλης συρράξεως.  Οι σύνεδροι καλούν όλους εκείνους, από τους οποίους εξαρτάται, να καταβάλουν άμεσες προσπάθειες για να τερματισθεί η αιματοχυσία που στοιχίζει ανθρώπινες ζωές.

Οι σύνεδροι ενημερώθηκαν για τα ενδιάμεσα αποτελέσματα εφαρμογής των αποφάσεων και ευχών των Συνόδων Ιεραρχίας 2011 και 2013. Υπό το φως των αποφάσεων των Συνόδων Ιεραρχίας 2011 και 2013 τα Συνοδικά ιδρύματα και οι διοικήσεις των επαρχιών πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες για την ενεργό εκτέλεση εκείνων των εντολών, οι οποίες  θέλουν  περαιτέρω κόπους και ιδιαίτερα στο χώρο της θεολογικής καταρτίσεως και εκπαιδεύσεως των λαϊκών, οι οποίοι επιθυμούν να εργάζονται στον τομέα ιεραποστολής, κοινωνικού έργου και ενασχολήσεως με τη νεολαία.

Έγινε αποδεκτό με την μετέπειτα έγκριση της Ιεράς Συνόδου Ιεραρχίας το κείμενο «Περί μετοχής των πιστών στη Θεία Ευχαριστία» που θα πρέπει να γίνει πρακτικός οδηγός για όλους τους Επισκόπους, ιερείς και λαϊκούς της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Επίσης ενεκρίθη «Ο προσωρινός κανονισμός διορισμού αποφοίτων των θεολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας».

Η Ιερά Σύνοδος ως θεσμικό όργανο διοικήσεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας την περίοδο μεταξύ των Συνόδων Ιεραρχίας πρέπει να λάβαι απόφαση προκειμένου να προσδώσει κανονικό κύρος σε αυτά τα κείμενα.

Επίσης η Διάσκεψη επελήφθη των θεμάτων συνεργασίας των επαρχιών και κανονικών μονάδων τους με το εργοστάσιο εκκλησιαστικών ειδών «Σόφρινο».

Από τα κεντρικά θέματα στη συζήτηση ήταν και εκείνο το οποίο έγειρε στην συνεδρία της στις  25 Ιουλίου 2014 (πρακτικά № 74) η Ιερά Σύνοδος και ανέπτυξε ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος στο Μήνυμά του της 9ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με την πρώθηση του ενοριακού βίου. Πολλές προσπάθειες εκ μέρους του ιερού κλήρου και λαϊκών πρέπει ακόμα να καταβληθούν για να στηρίξουμε αυτό.

Τονίσθηκε η ανάγκη προσελκύσεως των λαϊκών στην ενεργό και υπεύθυνη συμμετοχή στον επαρχιακό και τον ενοριακό βίο. Και ως μια επιλογή δύναται να είναι ο εθελοντισμός εντός Εκκλησίας στο κοινωνικό, πολιτιστικό, φιλανθρωπικό και άλλους τομείς.

Μέσα στις προτεραιότητες των Ιεραρχών και κληρικών η Διάσκεψη βλέπει την προώθηση αποστολής της Εκκλησίας η οποία εκλαμβάνεται ως μαρτυρία περί Θεού από κάθε κληρικό και λαϊκό, ο οποίος έχει επίγνωση ότι ανήκει στο Χριστό. Και αυτό το μήνυμα πρέπει να το εκπέμπει παντού: στο Ναό, στο χώρο εργασίας, στις δημόσιες εκδηλώσεις και στο επίπδο των προσωπικών επαφών. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί σε όσους εκκλησιάζονται τακτικά από προσφάτως και μόλις έρχονται να γνωρίζουν τη ζωή της Εκκλησίας.

Οι σύνεδροι ακόμα συζήτησαν εκτεταμένως για το θέμα αρχαρίων μοναχών και διατύπωσαν τη γνώμη ότι η ρασοφορία αποτελεί  προπαρασκευαστικό στάδιο πρίν από την τελική κουρά.

Η Διάσκεψη ασχολήθηκε επίσης και με τη διοργάνωση των πομπών.

Ως προς τις σχέσεις με τις κρατικές αρχές η Διάσκεψη τόνισε την ανάγκη προαγωγής αρμονίας και συνεργασίας για το καλό του λαού. Να μην όμως λησμονηθεί και η προφητική αποστολή της Εκκλησίας. Ο διάλογος της Εκκλησίας μέσα στην κοινωνία πρέπει να διεξάγεται με τους εγγύς και τους μακράν, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να απορριφθούν οι προσπάθειες του έξωθεν ή έσωθεν κλονισμού της Εκκλησίας η οποία είναι «στύλος και εδραίωμα της αληθείας» (Α’ Τιμ. 3.15).

Η Διάσκεψη ακόμα δήλωσε υποστήριξη προς τους πιστούς της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Μολδαβίας σε προσπάθειά τους να προστατεύσουν την παραδοσιακή οικογένεια και τα ευαγγελικά ηθικά ιδεώδη, τα οποία αποτελούν τη βάση της εθνικής τους ταυτότητας.

Ανησυχία της Διασκέψεως προκαλεί η εξάπλωση των νεοπαγανιστικών λατρειών. Το πρόβλημα θέλει ιδιαίτερη μελέτη και τοποθέτηση από όλη την Εκκλησία.

Η Διάσκεψη επίσης προβληματίζεται έντονα για τα περιστατικά που σημειώνονται όλο και περισσότερα εξευτελισμού των ιερών και των οσίων των οπαδών διαφόρων θρησκειών. Οι σύνεδροι κάλεσαν τα ΜΜΕ και το πολιτιστικό περιβάλλον να σέβονται αυτά τα ιερά και τα όσια.

Την επέτειο των 70 ετών της Νίκης στο Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο οι σύνεδροι καλούν τον ιερό κλήρο και το ποίμνιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας να τιμήσει με προσευχές τη μνήμη των στρατιωτών και όσων συνετέλεαν στην ελευθερία και την ανεξαρτησία των λαών μας. Είναι σημαντικό να πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις σε διάφορες επαρχίες που θα αφορούν τους αγώνες των συπατριωτών μας, οι οποίοι έσωσαν τον κόσμο από το Ναζισμό.

Поделиться:
Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: ο Πατριάρχης Κύριλλος συνεισέφερε τα μάλα στην ανάπτυξη των σχέσεων Ρωσίας και Σερβίας

21.02.2021

Ο Πατριάρχης Κύριλλος συνεχάρη τον μητροπολίτη Πορφύριο για την εκλογή στον πατριαρχικό θρόνο της Σερβίας

18.02.2021

O Πατριάρχης Κύριλλος τιμήθηκε με την ανώτατη διάκριση του κράτους της Σερβίας

15.02.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: χάρη στη μεταρρύθμιση της εκκλησιαστικής διοικήσεως επί Πατριάρχου Κυρίλλου δόθηκε νέα ώθηση στην εκκλησιαστική αναγέννηση

31.01.2021

Ευχές του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου στον Προκαθήμενο της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Αλβανίας εξ αφορμής των ονομαστηρίων του

22.01.2021

Πατριαρχικά συλλυπητήρια για την κοίμηση του επίτιμου Πατριαρχικού Εξάρχου πάσης Λευκορωσίας Μητροπολίτη Φιλαρέτου Βαχρομέγεφ

12.01.2021

Χριστουγεννιάτικη συνέντευξη του Πατριάρχη Μόσχας Κυρίλλου στο τηλεοπτικό δίκτυο «Ρωσία»

07.01.2021

Μήνυμα Χριστουγέννων τοῦ Πατριάρχου Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ῥωσσιῶν κ.κ. Κυρίλλου

06.01.2021

Συγχαρητήριο μήνυμα του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου στον Τζο Μπάιντεν για την εκλογή του στο αξίωμα του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής

15.12.2020

Χαιρετιστήριο μήνυμα του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου στους μετέχοντες του συνεδρίου «Η θεολογία στο επιστημονικό-εκπαιδευτικό πεδίο: προβλήματα και λύσεις»

09.12.2020

Πατριαρχικό συγχαρητήριο μήνυμα στον Μακαριώτατο Μητροπολίτη Κιέβου Ονούφριο εξ αφορμής της 30ής επετείου της εις επίσκοπο χειροτονίας του

09.12.2020

Ομιλία του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου κατά τη συνεδρία της Ιεράς Συνόδου στις 8 Δεκεμβρίου 2020

08.12.2020

Η Ιερά Σύνοδος διαπίστωσε την αδυναμία της ευχαριστιακής κοινωνίας με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο

20.11.2020

Μήνυμα του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου στον Προκαθήμενο της Εκκλησίας της Αλβανίας

16.11.2020

Χαιρετισμός του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου στους μετέχοντες στη ΙΔ´ Συνέλευση του Ρωσικού κόσμου

03.11.2020

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: Εκκλησίες και θρησκευτικές κοινότητες γίνονται στόχοι για την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα

28.02.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: δεν έχει ποίμνιο στην Ουκρανία ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

27.02.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: οι χριστιανοί της Μέσης Ανατολής και άλλων χωρών χρειάζονται και τη συμπάθεια και την προσευχή μας

22.02.2021

Ο μητροπολίτης Ιλαρίωνας υπενθύμισε ότι τα εκκλησιαστικά σχίσματα θεμελιώνονται στις ανθρώπινες αμαρτίες

22.02.2021

Ο επικεφαλής του ΤΕΕΣ αναφέρθηκε στη θέση του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως έναντι των άλλων Ορθοδόξων Εκκλησιών

22.02.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: στο κέντρο του διαλόγου με την Καθολική Εκκλησία είναι η θέση των χριστιανών στη Μέση Ανατολή, ο πολιτισμός και το φιλανθρωπικό έργο

22.02.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: οι δυτικοί υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προτιμούν να αποσιωπούν τις αρπαγές ναών στην Ουκρανία

22.02.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: ο Πατριάρχης Κύριλλος συνεισέφερε τα μάλα στην ανάπτυξη των σχέσεων Ρωσίας και Σερβίας

21.02.2021

Επί νέου Πατριάρχη των Σέρβων οι σχέσεις μεταξύ των Εκκλησιών Ρωσίας και Σερβίας θα παραμείνουν το ίδιο αδελφικές, εκτιμά ο μητροπολίτης Ιλαρίωνας

21.02.2021

Ο πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων συνεχάρη τον μητροπολίτη Πορφύριο για την εκλογή στον πατριαρχικό θρόνο της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Σερβίας

18.02.2021

Ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας μίλησε στο διαδικτυακό σεμινάριο του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

16.02.2021

Ο μητροπολίτης Ιλαρίωνας για την άρση των αντιεκκλησιαστικών διατάξεων στη νομοθεσία του Μαυροβουνίου

07.02.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: η προσήλωση στο παλαιό τελετουργικό δεν εμποδίζει την ενότητα

07.02.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: H αποκατάσταση της ενότητας στην κοινή μας ορθόδοξη οικογένεια είναι εφικτή μόνον διά της απορρίψεως της ψευδούς εκκλησιολογίας

01.02.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: χάρη στη μεταρρύθμιση της εκκλησιαστικής διοικήσεως επί Πατριάρχου Κυρίλλου δόθηκε νέα ώθηση στην εκκλησιαστική αναγέννηση

31.01.2021

Θεία Λειτουργία από τον Μητροπολίτη Ιλαρίωνα στον πανηγυρίζοντα Ι. Ναό Αρχαγγέλου Γαβριήλ του Μετοχίου της Εκκλησίας της Αντιοχείας στη Μόσχα

26.07.2020

Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας τέλεσε Θεία Λειτουργία με το παλαιό Ρωσικό τυπικό στο Ναό της Αγίας Σκέπης Ρουμπτσόβο Μόσχα

15.03.2020

Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πεκίνου από τον Μητροπολίτη Ιλαρίωνα

24.11.2018

Θεία Λειτουργία από τον Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βιέννης

11.02.2018

ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

14.01.2018

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

14.12.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

24.09.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΡΑΝΤΟΝΕΖ

18.07.2017

ΑΡΧΙΣΕ Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

26.03.2017

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

14.03.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΝΕΥΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ

13.02.2017

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΘΛΙΒΟΜΕΝΩΝ Η ΧΑΡΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΟΡΝΤΥΝΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΙΛΑΡΙΩΝΑ

07.01.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΙΛΑΡΩΝΑ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΣΕΧΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ

19.12.2016

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΡΑΝΤΟΝΕΖ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ

18.07.2016

ΤΕΛΕΤΗ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΣ ΑΠΟΣΧΙΣΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ

23.04.2016

Διαδραστική επικοινωνία

Τα πεδία που είναι μαρκαρισμένα με * είναι υποχρεωτικά

Στείλτε ένσταση