Αρχική σελίδα Ειδήσεις
ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΛΗΡΟ, ΤΟΥΣ…

ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΛΗΡΟ, ΤΟΥΣ ΜΟΝΑΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΙΣΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ

Η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της από 29ης Νοεμβρίου έως 2ας  Δεκεμβρίου συγκληθείσα στην Μόσχα, εξέπεμψε μήνυμα προς τον κλήρο, τους μονάζοντας και όλα τα πιστά τέκνα της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας.

Πεφιλιμένοι ἐν Κυρίῳ σεβαστοί πατέρες, θεοφιλείς μοναχοί και μοναχές, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές,

Η συγκληθείσα από 29ης Νοεμβρίου εως 2ας Δεκεμβρίου 2017 στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Σωτήρος Χριστού Μόσχας Ιερά Σύνοδος Ιεραρχίας, απευθύνεται προς όλους εσάς διά του αποστολικού χαιρετισμού:  «Ὁ δὲ Θεὸς τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς παρακλήσεως δῴη ὑμῖν τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν ἀλλήλοις κατὰ Χριστὸν ᾿Ιησοῦν, ἵνα ὁμοθυμαδὸν ἐν ἑνὶ στόματι δοξάζητε τὸν Θεὸν καὶ πατέρα τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ» (Ρωμ. 15.5-6).

Αίνον αναπέμποντες προς τον Δημιουργό, τον Προνοητή και τον Δωρητή παντός αγαθού, ἐν προσευχαῖς μνημονεύουμε τα σπουδαιότερα γεγονότα της ιστορίας της Εκκλησίας μας, την εκατονταετηρίδα των οποίων εορτάζουμε φέτος. Πρόκειται για την έναρξη της Ιεράς Κληρικολαϊκής Τοπικής Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας και την επανασύσταση από αυτή του Πατριαρχείου.

Από τις κεντρικότερες πράξεις της ἐν λόγῳ Συνόδου ήταν η εκλογή στον Πατριαρχικό Θρόνο Μόσχας του Αγίου Τύχωνα, η οποία συνέπεσε χρονικά με την έναρξη των απηνών διωγμών σε βάρος της Εκκλησίας του Θεού. Τη γη μας έβαψε το αθώο αίμα των πρώτων μαρτύρων της νεωτέρας εποχής.  Σύντομα η ανομία και η αυθαιρεσία κατά της Εκκλησίας διαδόθηκαν παντού. Μέσα σε αυτές τις διώξεις και τα βάσανα υπέρ του ονόματος του Χριστού, πολλά εκ των πιστών τέκνων της Εκκλησίας γενναίως αγωνίσθησαν για την πίστη, θανατώθηκαν και δέχθηκαν τὸν ἀμαράντινον τῆς δόξης στέφανον (Α’Πετ. 5.4). Ήταν μια εποχή σκληρών δοκιμασιών για όλους τους λαούς της Πατρίδος. Ως αποτέλεσμα η χώρα βρέθηκε στο χείλος της καταστροφής. Και όμως με τις πρεσβείες του Αγίου Τύχωνα, του νέφους των νεομαρτύρων και ομολογητών της Ρωσικής Εκκλησίας ο Κύριος έδειξε το έλεός Του στο λαό Του και δεν άφησε να επικρατήσει το κακό ολοσχερώς. Σήμερα με ευγνωμοσύνη προς τον Θεό μαζί με τον ψαλμωδό αναφωνούμε: «Παιδεύων ἐπαίδευσέ με ὁ Κύριος καὶ τῷ θανάτῳ οὐ παρέδωκέ με» (Ψαλ. 117.18).

Ενθυμούμενοι τα τραγικά γεγονότα του 20ου αι. και αναλογιζόμενοι τις αιτίες των, οφείλουμε με βαθιά ταπείνωση και ειλικρινή πεποίθηση να μαρτυρούμε στους εγγύς και τους μακράν το βασικό δίδαγμα της παρελθούσης εκατονταετίας: χωρίς τον Θεό ουδεμία προσπάθεια οικοδομήσεως Πολιτείας η Κοινωνίας ευδώνεται. Η ιστορία απέδειξε ότι ολέθριες για τα κράτη και τους ανθρώπους αναδεικνύονται οι επαναστατικές τάσεις, οι οποίες οφείλονται σε πολιτικές προβοκάτσιες, συμπεριλαμβανομένων κι εκείνων που εκμεταλλεύονται το ζήτημα της κοινωνικής δικαιοσύνης. Οι εκπρόσωποι όλων των στρωμάτων της κοινωνίας οφείλουν να καταβάλλουν προσπάθειες, προκειμένου να αποφύγουμε την επανάληψη των σφαλμάτων, τα οποία κατά τον παρελθόντα αιώνα οδήγησαν σε ταλαιπωρίες και θάνατο πολλών ανθρώπων και τη διάλυση του κρατικού μηχανισμού.

Δηλώνουμε το διαχρονικό της αποστολής της Εκκλησίας, την οποία   περιεποιήσατο ο Σωτήρας διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος (πρβλ. Πραξ. 20.28) για να φέρουμε τους ανθρώπους στην ενότητα με τον Θεό. Όλοι οι εργάτες στον Αμπελώνα του Χριστού οφείλουμε να έχουμε επίγνωση ότι ο ακρογωνιαίος λίθος του εκκλησιαστικού κηρύγματος, από των αποστόλων έως της συντελείας του αιώνος, είναι η χαρμόσυνη είδηση περί σωτηρίας, η οποία μας δωρήθηκε διά του Σταυρού και της Αναστάσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Η βασική, όμως, διακονία στην οποία καλείται ο κάθε ποιμένας, ειναι η τέλεση της Θείας Λειτουργίας, εφόσον η προσφορά της Αναιμάκτου Θυσίας της ευχαριστίας κατά πάντα και διά πάντα είναι το σπουδαιότερο και το μεγαλύτερο από όλα επί της γης έργα.

Ἐν ἑνὶ στόματι καὶ μιᾷ καρδίᾳ δοξολογούντες τον Επουράνιο Πατέρα και τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, εμείς, ως μέλη της Ιεράς Συνόδου, μαρτυρούμε ότι με τις πρεσβείες ενώπιον του Θρόνου του Παντοκράτορος των νεομαρτύρων και ομολογητών της Εκκλησίας της Ρωσίας, με τους κόπους πλήθους Ιεραρχών,  κληρικών, μοναζόντων και λαϊκών συνεχίζεται η οικοδομή της Εκκλησίας. Αναστηλώνονται τα κατεστραμμένα ιερά προσκυνήματα, εγείρονται νέοι Ι. Μονοί,  στις Ορθόδοξες Ιερές Μονές ασκούνται πλήθη μοναχών, αυξάνεται ο αριθμός των υπό την αιγίδα της Εκκλησίας φιλανθρωπικών προγραμμάτων, ενισχύεται το έργο της Εκκλησίας στον χώρο της προστασίας της οικογένειας, της μητέρας και της παιδικής ηλικίας. Ιδιαίτερη χαρά προκαλούν επιτυχίες στο νεαντικό τομέα, συμπεριλαμβανομένης και της προώθησης του εθελοντισμού στις επαρχίες και τις ενορίες, καθώς και η γνωριμία των παιδιών με την πίστη μέσα από τα κυριακάτικα σχολεία και λοιπά εκκλησιαστικά μορφωτικά προγράμματα.

Οι ημέρες της Ιεράς Συνοδου της Ιεραρχίας μας έδωσαν χαρά επικοινωνίας και συναναστροφής με τους Προκαθημένους και τους εκπροσώπους των κατά τοπους Ορθοδόξων Εκκλησιών, οι οποίοι έφθασαν στη Μόσχα, προκειμένου να συμμετάσχουν στους εορτασμούς ἐπ’εὐκαιρίᾳ της εκατονταετηρίδος της ενθρονίσεως του Πατριάρχη Τύχωνα. Αυτή η ορατή απόδειξη της ενότητας της Ορθοδοξίας έχει ιδιαίτερη σημασία σήμερα, όταν πολλοί χριστιανοί υφίστανται διώξεις λόγῳ πίστεως και χρειάζονται την ένθερμη προσευχή μας και έμπρακτη συμπαράσταση. Εκτιμούμε τη χριστιανική αλληλεγγύη, διότι ξέρουμε όσο είναι σπουδαία και χρήσιμη για όσους υπομένουν τώρα κακουχίες και δοκιμασίες, ακριβώς όπως είχαμε ανάγκη για υποστήριξη όλων των ανθρώπων καλής θελήσεως κι εμείς την εποχή των καταπιέσεων της πίστεως και της Εκκλησίας στην Πατρίδα μας. Ναι μεν, με το έλεος του Θεού ανοικοδομήσαμε μεγαλειώδεις Καθεδρικούς Ναούς, οι Ιεροί Ναοί μας καλλωπίζονται και ευπρεπίζονται. Ἐν τούτοις, αδυνατούμε να λησμονούμε όσους εκδιώκονται από τους Ναούς, όσους τινάσσονται στον αέρα και σφαγιάζονται από τους τρομοκράτες. Καλούμαστε με θάρρος και με συνέπεια να υπερασπίζουμε τις χριστιανικές αξίες, οι οποίες σήμερα εξοβελίζονται από τη ζωή πολλών λαών. Παράδειγμα των πρωτοχριστιανικών κοινοτήτων, τις οποίες ίδρυσαν οι Απόστολοι, όταν οι πλέον ευκατάστατες έστελνων χρηματική βοήθεια προς λιγότερα ευκατάστατες, μας ωθεί να φροντίζουμε εκείνους τους Ορθοδόξους χριστιανούς, οι οποίοι είναι εμπερίστατοι ή πλήττονται από τον πόλεμο ή τρομοκρατία.

Κατά τις ημέρες των εργασιών της Συνόδου εημερωθήκαμε για τα προκαταρκτικά αποτελέσματα ερευνών των διενεργουμένων με σκοπό την ταυτοποίηση των «λειψάνων του Αικατερινμπούργκ». Εκφράζουμε την ελπίδα ότι μετά το πέρας των ερευνών θα φανεί η αλήθεια σχετικά με τα ἐν λόγῳ λείψανα και την ταυτότητά των.

Ευγνωμοσύνη προς τον Αγαθό Θεό για την Οικονομία Του οφείλοντας, η Σύνοδος ανέδειξε ολόκληρη χορεία του αγίων για να τιμούνται απ’όλη την Εκκλησία.

Ενθυμούμενοι όσες δοκιμασίες βίωσαν οι πατέρες μας και όσες βιώνουν σήμερα πολλοί εκ των χριστιανών, ας φυλάξουμε την ενότητα της Εκκλησίας, προσευχόμενοι σε κάθε λατρευτική σύναξη  ὑπὲρ τῆς εὐσταθείας τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν καὶ τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως, όπως και ο Χριστός προσευχόταν υπέρ της ενότητος των χριστιανών και της φυλάξεως τους ἐν τῷ κόσμῳ .

Αὐτὸς δὲ ὁ Κύριος τῆς εἰρήνης δῴη ὑμῖν τὴν εἰρήνην διὰ παντὸς ἐν παντὶ τρόπῳ. ῾Ο Κύριος μετὰ πάντων ὑμῶν! (Β’Θεσ. 3.16). Αμήν.

Поделиться:
Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: ο Πατριάρχης Κύριλλος συνεισέφερε τα μάλα στην ανάπτυξη των σχέσεων Ρωσίας και Σερβίας

21.02.2021

Ο Πατριάρχης Κύριλλος συνεχάρη τον μητροπολίτη Πορφύριο για την εκλογή στον πατριαρχικό θρόνο της Σερβίας

18.02.2021

O Πατριάρχης Κύριλλος τιμήθηκε με την ανώτατη διάκριση του κράτους της Σερβίας

15.02.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: χάρη στη μεταρρύθμιση της εκκλησιαστικής διοικήσεως επί Πατριάρχου Κυρίλλου δόθηκε νέα ώθηση στην εκκλησιαστική αναγέννηση

31.01.2021

Ευχές του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου στον Προκαθήμενο της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Αλβανίας εξ αφορμής των ονομαστηρίων του

22.01.2021

Πατριαρχικά συλλυπητήρια για την κοίμηση του επίτιμου Πατριαρχικού Εξάρχου πάσης Λευκορωσίας Μητροπολίτη Φιλαρέτου Βαχρομέγεφ

12.01.2021

Χριστουγεννιάτικη συνέντευξη του Πατριάρχη Μόσχας Κυρίλλου στο τηλεοπτικό δίκτυο «Ρωσία»

07.01.2021

Μήνυμα Χριστουγέννων τοῦ Πατριάρχου Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ῥωσσιῶν κ.κ. Κυρίλλου

06.01.2021

Συγχαρητήριο μήνυμα του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου στον Τζο Μπάιντεν για την εκλογή του στο αξίωμα του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής

15.12.2020

Χαιρετιστήριο μήνυμα του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου στους μετέχοντες του συνεδρίου «Η θεολογία στο επιστημονικό-εκπαιδευτικό πεδίο: προβλήματα και λύσεις»

09.12.2020

Πατριαρχικό συγχαρητήριο μήνυμα στον Μακαριώτατο Μητροπολίτη Κιέβου Ονούφριο εξ αφορμής της 30ής επετείου της εις επίσκοπο χειροτονίας του

09.12.2020

Ομιλία του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου κατά τη συνεδρία της Ιεράς Συνόδου στις 8 Δεκεμβρίου 2020

08.12.2020

Η Ιερά Σύνοδος διαπίστωσε την αδυναμία της ευχαριστιακής κοινωνίας με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο

20.11.2020

Μήνυμα του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου στον Προκαθήμενο της Εκκλησίας της Αλβανίας

16.11.2020

Χαιρετισμός του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου στους μετέχοντες στη ΙΔ´ Συνέλευση του Ρωσικού κόσμου

03.11.2020

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: οι χριστιανοί της Μέσης Ανατολής και άλλων χωρών χρειάζονται και τη συμπάθεια και την προσευχή μας

22.02.2021

Ο μητροπολίτης Ιλαρίωνας υπενθύμισε ότι τα εκκλησιαστικά σχίσματα θεμελιώνονται στις ανθρώπινες αμαρτίες

22.02.2021

Ο επικεφαλής του ΤΕΕΣ αναφέρθηκε στη θέση του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως έναντι των άλλων Ορθοδόξων Εκκλησιών

22.02.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: στο κέντρο του διαλόγου με την Καθολική Εκκλησία είναι η θέση των χριστιανών στη Μέση Ανατολή, ο πολιτισμός και το φιλανθρωπικό έργο

22.02.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: οι δυτικοί υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προτιμούν να αποσιωπούν τις αρπαγές ναών στην Ουκρανία

22.02.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: ο Πατριάρχης Κύριλλος συνεισέφερε τα μάλα στην ανάπτυξη των σχέσεων Ρωσίας και Σερβίας

21.02.2021

Επί νέου Πατριάρχη των Σέρβων οι σχέσεις μεταξύ των Εκκλησιών Ρωσίας και Σερβίας θα παραμείνουν το ίδιο αδελφικές, εκτιμά ο μητροπολίτης Ιλαρίωνας

21.02.2021

Ο πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων συνεχάρη τον μητροπολίτη Πορφύριο για την εκλογή στον πατριαρχικό θρόνο της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Σερβίας

18.02.2021

Ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας μίλησε στο διαδικτυακό σεμινάριο του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

16.02.2021

Ο μητροπολίτης Ιλαρίωνας για την άρση των αντιεκκλησιαστικών διατάξεων στη νομοθεσία του Μαυροβουνίου

07.02.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: η προσήλωση στο παλαιό τελετουργικό δεν εμποδίζει την ενότητα

07.02.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: H αποκατάσταση της ενότητας στην κοινή μας ορθόδοξη οικογένεια είναι εφικτή μόνον διά της απορρίψεως της ψευδούς εκκλησιολογίας

01.02.2021

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: χάρη στη μεταρρύθμιση της εκκλησιαστικής διοικήσεως επί Πατριάρχου Κυρίλλου δόθηκε νέα ώθηση στην εκκλησιαστική αναγέννηση

31.01.2021

Ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας θεωρεί βλασφημία τη χρήση των ΛΟΑΤΚΙ συμβόλων μαζί με χριστιανικά σύμβολα

31.01.2021

Εντελώς φυσιολογική η συνεργασία των ενοριών στο εξωτερικό με τα γραφεία του Οργανισμού «Rossotrudnichestvo», θεωρεί ο μητροπολίτης Ιλαρίωνας

30.01.2021

Θεία Λειτουργία από τον Μητροπολίτη Ιλαρίωνα στον πανηγυρίζοντα Ι. Ναό Αρχαγγέλου Γαβριήλ του Μετοχίου της Εκκλησίας της Αντιοχείας στη Μόσχα

26.07.2020

Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας τέλεσε Θεία Λειτουργία με το παλαιό Ρωσικό τυπικό στο Ναό της Αγίας Σκέπης Ρουμπτσόβο Μόσχα

15.03.2020

Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πεκίνου από τον Μητροπολίτη Ιλαρίωνα

24.11.2018

Θεία Λειτουργία από τον Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βιέννης

11.02.2018

ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

14.01.2018

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

14.12.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

24.09.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΡΑΝΤΟΝΕΖ

18.07.2017

ΑΡΧΙΣΕ Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

26.03.2017

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

14.03.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΝΕΥΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ

13.02.2017

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΘΛΙΒΟΜΕΝΩΝ Η ΧΑΡΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΟΡΝΤΥΝΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΙΛΑΡΙΩΝΑ

07.01.2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΙΛΑΡΩΝΑ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΣΕΧΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ

19.12.2016

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΡΑΝΤΟΝΕΖ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ

18.07.2016

ΤΕΛΕΤΗ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΣ ΑΠΟΣΧΙΣΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ

23.04.2016

Διαδραστική επικοινωνία

Τα πεδία που είναι μαρκαρισμένα με * είναι υποχρεωτικά

Στείλτε ένσταση