Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Πατριαρχείου Βουλγαρίας, στις 7 Μαρτίου 2019 ο Ιεράρχης της Εκκλησίας αυτής, ο Μητροπολίτης Βιδινίου Δανιήλ, απέστειλε Γράμμα στον Αγιώτατο Πατριάρχη Βουλγαρίας Νεόφυτο και τα μέλη της Ιεράς Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Βουλγαρίας, όπου ανέπτυξε την επιχειρηματολογία του κατά των προβαλλομένων από το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως αξιώσεις επί του πρωτείου εξουσίας στην Ορθοδοξία και ιδίως κατά της αποφάσεως σχετικά με την άρση της ισχύος της Πράξεως του 1686 για την παραχώρηση της Ιεράς Μητροπόλεως Κιέβου στη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου Μόσχας και κατά της απόψεως περί του δήθεν δικαιώματος του Φαναρίου να δέχεται τις έκκλητες προσφυγές από τις λοιπές κατά τόπους Ορθόδοξες Εκκλησίες.

Στις ​17 Απριλίου ο Μητροπολίτης Δανιήλ κοινοποίησε το Γράμμα, σε μετάφραση στην Αγγλική και την Ελληνική γλώσσα, στους Προκαθημένους και τους Ιεράρχες ενίων κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών: των Πατριαρχείων Αλεξανδρείας, Ιεροσολύμων, Ρουμανίας καθώς και των Ορθοδόξων Εκκλησιών Κύπρου, Ελλάδος και Αλβανίας.

​Στις 12 Ιουνίου η Ιεράς Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Βουλγαρίας, κατόπιν συζητήσεως του Γράμματος του Μητροπολίτη Δανιήλ, προέβη σε δήλωση, η οποία τονίζει ότι οι θέσεις του Γράμματος αποτελούν προσωπική γνώμη του ἐν λόγῳ Ιεράρχη.

Από την πλευρά του ο Μητροπολίτης Βιδινίου Δανιήλ εξέφρασε ειδική αυτού γνώμη, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Πατριαρχείου Βουλγαρίας. Ο Ιεράρχης υπενθύμισε ότι καταδικάζει την μονομερή εισπήδηση του Κωνσταντινουπόλεως στα όρια του Πατριαρχείου Μόσχας και θεωρεί εσφαλμένους ισχυρισμούς σχετικά με τη δήθεν «υπερόρια ευθύνη» του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως να επιλαμβάνεται  εσωτερικών θεμάτων των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών και τα δήθεν αποκλειστικά δικαιώματα δικαιοδοσίας του Κωνσταντινουπόλεως επί της Ορθοδόξου Διασποράς.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του Μητροπολίτη Βιδινίου Δανιήλ, όπως αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Πατριαρχείου Βουλγαρίας:

_______87668__