Κατά τις συζητήσεις στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ ο εκπρόσωπος του Παγκοσμίου Ρωσικού Παλλαϊκού Συμβουλίου (ΠΡΠΣ) στη Γενεύη ο Πρωθιερέας Μιχαήλ Γκουντιάγιεφ ενημέρωσε για τις παραβιάσεις δικαιωμάτων των πιστών και τις καταπατήσεις των θρησκευτικών ελευθεριών στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον π. Μιχαήλ το ΠΡΠΣ εκφράζει την βαθιά του ανησυχία εξαιτίας της ωμής παρεμβάσεως των κρατικών αρχών της Ουκρανίας στα εσωτερικών της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Ο ομιλητής τόνισε ότι η λεγόμενη «Ορθόδοξος Εκκλησία της Ουκρανίας» (ΟΕΟ) συγκροτήθηκε τεχνητώς τον Δεκέμβριο του 2018 με τη συγχώνευση των μη αναγνωρισμένων από την Ορθοδοξία θρησκευτικών σωματείων. Αργότερα, στις 21 Δεκεμβρίου, η Βουλή της Ουκρανίας, ενεργούσα προς όφελος της ΟΕΟ ψήφισε το νομοσχέδιο υπ΄αρίθμ. 5309 το οποίο εισάγει διάκριση και αποβλέπει στην αφαίρεση από την ιστορική Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία της νομικής επωνυμίας αυτής με πρόσχημα ότι η έδρα της δήθεν ευρίσκεται στη Ρωσία.

Ο Πρωθιερέας Μιχαήλ σημείωσε ότι η Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία απολαμβάνει καθεστώς πλήρους αυτονομίας και έχει αποκλειστικά ιστορική και πνευματική σχέση με το Πατριαρχείο Μόσχας. Παράλληλα είναι Εκκλησία του Ουκρανικού λαού, καταχωρημένη ούσα συμφώνως προς τη νομοθεσία της Ουκρανίας και με έδρα στο Κίεβο.

Παρόλο που το ψηφισθέν από τη Βουλή νομοσχέδιο υπ‘αρίθμ. 5309 δεν αναφέρεται ονομαστικά στην Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία, σε δημόσιες τοποθετήσεις του Υπουργείου Πολιτισμού της Ουκρανίας, το οποίο έχει ευθύνη τις σχέσεις με θρησκευτικά σωματεία της χώρας, έχει ήδη εκδηλωθεί η πρόθεση εφαρμογής του ἐν λόγῳ νόμου έναντι αυτής.

Ο εκπρόσωπος του ΠΡΠΣ υπογράμμισε ότι ο νόμος παραβιάζει το δικαίωμα της ελευθερίας του θρησκεύειν και εισάγει διάκριση εἰς βάρος των εκατομμυρίων πολιτών της Ουκρανίας, οι οποίοι ανήκουν στην κανονική Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία. Επιπλέον, δεν συνάδει με το Σύνταγμα της χώρας, το Διεθνές Σύμφωνο του 1966 για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, μᾶς πληροφορεί η επίσημη ιστοσελίδα του ΠΡΠΣ.