Καθιερωμένη Χριστουγεννιάτικη Συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιανουαρίου 2018 στον Οίκο Υποδοχών του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν: ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, οι Αναπληρωτές του Πρωθιερέας Νικόλαος Μπαλασώφ και Αρχιμανδρίτης Φιλάρετος Μπουλέκοφ, ο Πρωθιερέας Σέργιος Ζβοναριόφ, Γραμματέας του ΤΕΕΣ επί Υποθέσεων Εξωτερικού, ο Ιερομόναχος Στέφανος Ηγκούμνοφ, Γραμματέας του ΤΕΕΣ επί Διαχριστιανικών Υποθέσεων, ο Ιερέας Δημήτριος Σαφόνοφ, Γραμματέας του ΤΕΕΣ επί Διαθρησκειακών Υποθέσεων από την πλευρά του ΤΕΕΣ.  Από την πλευρά του ΥΠΕΞ συμμετείχαν ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Γ. Καράσιν, ο κ. Ο. Βασνετσόφ, Διευθυντής ου Τμήματος Σχέσεων με Ομοσπονδιακά Υποκείμενα, ο κ. Α. Ρουντένκο, Διευθυντής του Β’ Τμήματος των Χωρών ΚΑΚ κα.

Συζητήθηκαν διάφορα θέματα συνεργασίας μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας.

Μετά το πέρας της συναντήσεως υπήρξε ανταλλαγή ενθυμίων.