Με τον Πρόεδρο του «Ιδρύματος για το Ισλάμ στη Γαλλία» και ειδικό εκπρόσωπο της Γαλλικής Κυβερνήσεως για οικονομικές σχέσεις με τη Ρωσία κ. Ζαν Πολ Σεβενμάν είχε συνάντηση στις 4 Οκτωβρίου 2016 ο Αρχιμανδρίτης Φιλάρετος Μπουλέκωφ, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας. Σημειωτέον ότι η συνάντηση φιλοξενήθηκε στους χώρους του Τμήματος.

Ο Αρχιμαδρίτης Φιλάρετος ενημέρωσε τον προσκεκλημένο για τις σχέσεις μεταξύ παραδοσιακών θρησκειών στη Ρωσία, για την ιστορία και τη σύγχρονη κατάσταση αυτών καθώς επίσης και για τις επαφές του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας με τον Ισλαμικό κόσμο του εξωτερικού. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην τραγική κατάσταση των χριστιανών στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βορείου Αφρικής.

Τα μέρη συζήτησαν τις σύγχρονες προκλήσεις όπως η εξάπλωση του εξτρεμισμού και της τρομοκρατίας, τα προβλήματα της κοινωνικο-πολιτιστικής εντάξεως των μεταναστών, την έκλυση των ηθών στο σύγχρονο κόσμο και λοιπά θέματα διμερούς ενδιαφέροντος.