Με το θέμα της καταχωρήσεως στις δέλτους του Αγιολογίου της Ορθοδόξου Εκκλησίας του Αρχιεπισκόπου Μπογκουτσάρωφ Σεραφείμ Σόμπολεφ ασχολήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 2016 στα πλαίσια της Ε’ συνεδρίας της ολομέλειας αυτής η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσσίας.

Επίσης στη συνεδρία παρέστη και αντιπροσωπεία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Βουλγαρίας (στο κανονικό έδαφος της οποίας εκοιμήθη αυτός ο Ρώσος Ιεράρχης της Διασποράς) συναποτελούμενη από τον Σεβ. Μητροπολίτη Βάρνας και  Μεγάλης Πρεσλάβας Ιωάννη, τον Επίσκοπο Ζνεπόλεως Αρσενίο, βοηθό της Ιεράς Μητροπολεως Πλόβντιφ, τον Αρχιμανδρίτης Θεόκτιστο Δημητρώφ, εκπρόσωπο του Πατριάρχη Βουλγαρίας στη Μόσχα.

Τις εισηγήσεις τους σχετικά με τους αγώνες και την τιμή γύρω από το πρόσωπο του Αγίου παρουσίασαν ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, και ο Μητροπολίτης Βάρνας και Μεγάλης Πρεσλάβας Ιωάννης, συμπρόεδροι της Κοινής Επιτροπής των Ορθοδόξων Εκκλησιών Ρωσσίας και Βουλγαρίας επί του θέματος αγιοκατατάξεως του Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ.

Περί ανάγκης αγιοκατατάξεως αυτού τοποθετήθηκαν ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κύριλλος, ο Μητροπολίτης Ανατολικής Αμερικής και Νέας Υόρκης Ιλαρίωνας, ο Μητροπολίτης Ρίγας και πάσης Λετονίας Αλέξανδρος, ο Μητροπολίτης Βορόνεζ και Λίσκιν Σέργιος, ο Μητροπολίτης Ριαζάν και Μιχαλουπόλεως Μάρκος, ο Αρχιμανδρίτης Φϊλιππος Βασίλτσεφ, Προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου, Μετοχίου του Πατριαρχέιου Μόσχας στη Σόφια, όπου στην κρύπτη του ετάφη ο Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ.

Τα μέλη της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας ομοφώνως ψήφισαν υπέρ καταχωρήσεως του ονόματος του Αρχιεπικσόπου Σεραφείμ στις δέλτους του Αγιολογίου της Ορθοδοξου Εκκλησίας. Σημειωτέον ότι ο Άγιος χρόνια πλέον ετιμάτο τόσο στη Ρωσία όσο και στη Βουλγαρία. Ἐν συνεχείᾳ ο Μητρπολίτης Βολοκολάμσκ ανέγνωσσε την Πράξη της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας περί κατατάξεως στο Αγιολόγιο του νεοφανούς Αγίου Σεραφείμ, Αρχιεπισκόπου Μπογκουτσάρωφ.

Τα μέλης της Συνόδου έψαλαν το μαγαλυνάριο του νεοφανούς Αγίου.

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κύριλλος παρέδωσε στον Μητροπολίτη Βάρνας και Μεγάλης Πρεσλάβας Ιωάννη εικόνα του Αγίου Σεραφείμ, η οποία ιστορήθηκε στο εργαστήριο της Θεολογικής Ακαδημίας Αγίας Πετρουπόλεως, προκειμένου να καταστεί αυτή η δωρεά προς την Ορθόδοξη Εκκλησία της Βουλγαρίας.