Στις 3 Φεβρουαρίου  ολοκληρώθηκαν εργασίες της συνελθούσης μεταξύ 2 και 3 Φεβρουαρίου 2015 στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Σωτήρος Χριστού Διασκέψεως Επισκόπων της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας υπό την προεδρία του Αγιωτάτου Πατριάρχου Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κυρίλλου.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας έλαβε την τελική έγκριση το συνταχθέν από τη Διασυνοδική Επιτροπή κείμενο «Περί μετοχής των πιστών στη Θεία Ευχαριστία».

Επίσης η Διάσκεψη συνεζήτησε την ιδιότητα των ρασοφόρων μοναχών στα πλαίσια του ρωσικού μοναχισμού. Η Διασυνοδική Επιτροπή παρέπεμψε το ἐν λόγῳ θέμα προς συζήτηση από τη Διάσκεψη Επισκόπων εξαιτίας της σχέσεως αυτού με την υπό προπαρασκευή του σχεδίου του κειμένου «Περί Ιερών Μονών και μοναχών».

Επίσης οι σύνεδροι συνεζήτησαν διορισμό των αποφοίτων των θεολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Την σχετική εισήγηση παρουσίασε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας της Ρωσικής Εκκλησίας Αρχιεπίσκοπος Βερεγιάς Ευγένιος. Ενεκρίθη ο «Προσωρινός κανονισμός περί διορισμού αποφοίτων των θεολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας».

Εθίγησαν θέματα συνεργασίας των επαρχιών και  κανονικών μονάδων της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας με το εργοστάσιο εκκλησιστικών ειδών «Σόφρινο».

Ο Πρόεδρος της Συνοδικής Βιβλικής Θεολογικής Επιτροπής Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας ενημέρωσε για την πορεία της συντάξεως της Κατηχήσεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας.

Στο τέλος της συνεδρίας υιοθετήθηκαν «Αποφάσεις της Διασκέψεως Επισκόπων της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας».

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κύριλλος ευχαρίστησε τους συνέδρους για την καρποφόρα συνεργασία.

«Αγαπητοί Άγιοι Αρχιερείς, ολοκληρώνουμε το έργο μας. Μετά χαράς και ικανοποιήσεως δύναμαι να τονίσω ότι η Ιεραρχία της Εκκλησίας μας μαζί με τη διοίκηση των επαρχιών μετέχει και της κοινής εκκλησιαστικής διακονίας, ορατό δείγμα της οποίας ήταν η συνεργασία μας στα πλαίσια της διμερούς αυτής της Διασκέψεως Επισκόπων. Θέλω να σας ευχαριστήσω», είπε εν κατακλείδι ο Αγιώτατος κ. Κύριλλος.