Διάλογο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες με θέμα την προστασία των προσφύγων με τίτλο «Το θρήσκευμα και η προστασία» πραγματοποιήθηκε μεταξύ 12 και 13 Δεκεμβρίου 2012 στη Γενεύη στους χώρους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στη συνάντηση παρέστη η αντιπροσωπεία του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας αποτελούμενη από τον πρωθιερέα Σέργιο Ζβοναριώφ, Γραμματέα επί των υποθέσεων εξωτερικού, και της κ. Μ. Νελιούμποβα, στελέχους της Γραμματείας επί των διαχριστιανικών σχέσεων.

Ο Διάλογος άρχισε στις 12 Δεκεμβρίου με την ειδηκή συνεδρίαση με συμμετοχή του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες κ. Αντώνιο Γκουτεριές, ο Πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού κ. Πέτερ Μάουρερ και εκπρόσωποι των παγκόσμιων παραδοσιακών θρησκειών. Οι μέτοχοι μίλησαν για τη θέση και το ρόλο της θρησκείας στο θέμα της προστασίας των προσφύγων, των μετοπισμένων προσώπων και των αναγκασμέων μεταναστών. Τονίσθηκε η μεγάλη συμβολή των θρησκευτικών κοινοτήτων στην προστασία και την υποστήριξη των προσφύγων και των μεταναστών με την παροχή οικονομκής, κοινωνικής καθώς και πνευματικής βοήθειας προς αυτούς. Οι μέτοχοι δέχθηκαν ότι το έργο υποστήριξης των προφύγων όλες τις θρησκευτικές κοινότητες έχει  ως βάση τις κοινές αξίες αγάπης προς τον πλησίον, τη βοήεθια στους αδικοπαθούντες και τους εν ανάγκῃ.

Ο πρωθιερέας Σέργιος Ζβοναριώφ ενημέρωσε τους παρισταμένους για την παροχή βοήθειας στους πρόσφυγες από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας και διατύπωσε τον προβληματισμό του για τον αυξανόμενο αριθμό των προσφύγων από την περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, ο οποίος οφείλεται στις τελευταίες κοινωνικές και πολιτικές ανακατατάξεις. Ο κληρικός κάλεσε τους παρόντες να ενωθούν οι προσπάθειες των θρησκευτικών κοινοτήτων της περιοχής και του ΟΗΕ όχι μόνο για την παροχή βοήθειας στα θύματα, αλλά για τη σύμβολη στην ειρηνική διευθέτηση των συγκρούσεων και την πρόληψη της βίας.

Η εκδήλωση συνεχίσθηκε με μορφή συνεδριάσεων της ολομέλειας και των στρογγυλών τραπεζιών, όπου συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τα μέσα που διαθέτουν οι θρησκευτικές κοινότητες για  την φιλοξενία των προσφύγων, για την προστασία και την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία και την επιστροφή τους στην Πατρίδα. Οι μέτοχοι επίσης μελέτησαν το θέμα της βελτίωσης της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των οργανισμών του ΟΗΕ για τους Προσφύγες και ειδικότερα μεταξύ της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και των θρησκευτικών κοινοτήτων στην παροχή βοήθειας και της απαραίτητηας συνδρομής προς τα πρόσωπα, τα οποία αναγκάσθηκαν να εγκαταλείψουν τους τόπους της μόνιμης διαμονής τους.

***

Το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες συστάθηκε με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το έτος 1951 και αποβλέπει στην παροχή βοήθειας στα εκατομμύρια πρόσφυγες, οι οποίοι εγκατέλειψαν τις εστίες τους ως συνέπεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Έκτοτε 50 εκ. απατρίδες βοηθήθηκαν από την Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγους. Σήμερα η Ύπατη Αρμοστεία διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στην υπεράσπιση στο διεθνές επίπεδο των δικαιωμάτων των προσφύγων και στην παροχή προς αυτούς αποτελεσματικής βοήθειας.