Στη Θεολογκή Ακαδημία Αγίας Πετρουπόλεως έφθασε στις 20 Νοεμβρίου 2012 η αντιπροσωπεία της Ορθόδοξης Θεολογικής Σχολής Πατριάρχης Ιουστινιανός του Πανεπιστήμιου Βουκουρεστίου. Κατά τη διάρκεια της επισκέψεως υπογράφη σύμβαση συνεργασίας μεταξύ της Ακαδημίας και του Πανεπιστημίου.

Ο Επίσκοπος Γκάτσινας Αμβρόσιος, Πρύτανης της Θεολογικής Ακαδημίας δέχθηκε θερμά τους υψηλούς προσκεκλημένους και τους ενημέρωσε για την ιστορία και το σύγχρονο έργο της Ακαδημάις, Αυθημερόν η αντιπροσωπεία είχε συνάντηση με τους καθηγητές και τους φοιτητές της Ακαδημίας.

Την Ορθόδοξη Θεολογική Σχολή την εκπροσωπύσε ο Κομήτωρ πρωθιερεύς Στέφανος Μπουκίου, ο Προκοσμήτωρ της Θεολογικής Σχολής πρωθιερέας Γεώργιος Χόλμπια, ο διάκονος Ευγένιος Ρογκότι, στέλεχος του Τμήματος διεκκλησιαστικών και διομολογιακών σχέσεων του Πατριαρχείου Ρουμανίας και ο καθηγητής της εκκλησιαστικής τέχνης κ. Μαρίν Κοτετσίου.

Καλωσορίζοντας τους προσκεκλημένους ο Πρύτανης της Θεολογικής Ακαδημίας τόνισε ότι στα πλαίσια της υπό υπογραφής συμβάσεως προβλέπεται επίσης και η αναγνώριση μεταπτυχιακών και διδακτωρικών τίτλων σπουδών της Ακαδημίας.

Ο Κοσμήτωφ της Θεολογικής Σχολής πρωθιερέας Στέφανος Μπουκίου στην ομιλία του αναφέρθηκε στη θεολογική παιδεία στη Ρουμανία, επισημαίνοντας ότι στο σύστημα της κρατικής παδείας ενυπάρχει εδώ και 140 χρόνια, εξαιρουμένης μόνο της αθεϊστικής περιόδου. Τη δεκαετία των 90΄ του περασμένου αιώνος η θεολογία παλι αναγνωρίσθηκε από την Πολιτεία.

Ληξάσης της συναντήσεως ο Επίσκοπος Αμβρόσιος και ο πρωθιερέας Στέφανος υπέγραψαν τη σύμβαση συνεργασίας μεταξύ των δυο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Το αντικείμενο της συμβάσεως αποτελεί η σύναψη συνεργασίας μεταξύ της Θεολογικής Ακαδημίας Αγίας Πετρουπόλεως και της Ορθοδόξου Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου, η οποία προβλέπει διάφορες μορφές αμοιβαίων επαφών. Τονίσθηκαν επίσης οι προτεραιότητες της συνεργασίας. Το κείμενο αναφέρει το ενδεχόμενο επισήμων μετεκπαιδεύσεως καθηγητών και φοιτητών με σκοπό τη διεξαγωγή του ερευνητικού έργου  είτε τη συγγραφή και υποστήριξη της μεταπτυχιακής και διδακτορικής διατριβής. Επιπλέον, και οι δυο πλευρές αναγνωρίζουν τους παλαιότερους επιστημονικούς τίτλους αλλήλων. Στα πλαίσια της συμβάσεως η Ακαδημία και η Σχολή δύνανται να διεξάγουν κοινά ερευνητικά ή εκπαιδευτικά έργα, τα οποία να εμπλουτίζουν το επιστημονικό έργο των φοιτητών αι καθηγητών και των δυο ιδρυμάτων. Επίσης συμφωνήθηκε η αμέριστη συμπαράσταση στα προτεινόμενα από την Ακαδημία ή τη Σχολή έργα σε περίπτωση της αμοιβαίας αποδοχής ανάγκης αυτής της μορφής δράσεως.

Ξεχωριστά κατά τη συνάντηση μεταξύ των εκπροσώπων της Ορθόδοξης Θεολογικής Σχολής και των φοιτητών και καθηγητών της Ακαδημίας συζητήθηκε η θεολογική παρακαταθήκη του διακεκριμένου θεολόγου της  Ρουμαντικής Εκκλησίας του 20 αιώνα πρωθιερέα Ντουμίτρου Στανιλοάε.

Τα μέρης συμφώνησαν την ανάγκη των μεταφράσεων των κυρίων έργων του περίφημου Ρουμάνου θεολόγου καθώς και των σπουδαίων του μελετών και δημοσιεύσεων.

Την εορτή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, στις 21 Νομεβρίου, τα μέλη της αντιπροσωπείας του Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου συλλειτούργησαν με τον Πρύτανη της Θεολογικής Ακαδημίας Αγίας Πετρουπόλεως, Επίσκοπο Γκάτσινας Αμβρόσιο, κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας στο παρεκκλήσιο της Ακαδημίας.