Μετά πάσης λαμπρότητος και μεγαλοπρέπειας ετελέσθη στις 11 Νοεμβρίου 2012 στον Πάνσεπτο Ιερό Ναό της Αναστάσεως του Κυρίου η ολονύκτια Θεία Λειτουργία από τους Πατριάρχες της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ Θεόφιλο Γ΄ και Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κύριλλο.

Να αναφερθεί ότι αργά το βράδυ της 11ης Νοεμβρίου ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος ως επικεφαλής της πομπής μετέβη από την Πύλη της Γιάφας στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, όπου από ΄κει από κοινού με τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Θεόφιλο συνοδείᾳ πλειάδος Ιεραρχών και κληρικών κατευθύνθηκαν προς τον Πάνσεπτο Ναό της Αγίας Αναστάσεως.

Στο Πατριαρχικό Συλλείτουγο επίσης συμμετείχαν Ιεράρχες του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων: Καπιτωλιάδος Ησύχιος, Βόστρων Τιμόθεος,  Αβήλων Δωρόθεος, Κωνσταντίνης Αρίσταρχος, Ιορδάνου Θεοφύλακτος, μέλη της ρωσικής αντιπροσωπείας ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, ο Επίσκοπος Σολνετσνογκόρσκ Σέργιος, Διευθυντής της Διοικητικής Γραμματείας του Πατριαρχείου Μόσχας, ο Αρχιεπίσκοπος Βερολίνου, Γερμανίας και Μεγάλης Βρετανίας Μάρκος, Αναπληρωτής Πρόεδρος της Αρχιερατικής Συνόδου της Υπερορίου Ρωσικής Εκκλησίας, ο Αρχιεπίσκοπος Περεγιασλάβλ-Χμελνίτσκυ και Βισνέφσκυ Αλέξανδρος.

Κατά τη Λειτουργία ειδική δέηση ανεπέμφθη υπέρ της αναπαύσεως της ψυχής του κεκοιμημένου Πατριάρχου Βουλγαρίας Μαξίμου. Οι ύμνοι και προσευχές ετελέσθησαν στην Ελληνική και την Εκκλησιαστική Σλαβονική γλώσσα.

Μετά το πέρας της Λειτουργίας ο Πατριάρχης Θεόφιλος προσφώνησε τον Πατριάρχη Κύριλλο, ειδικά αναφέροντας: «Ἀφ’ ἧς δέ εὐλογημένης ὥρας ἡ χώρα τῶν Ρώσων ἐδέχθη τό φῶς τοῦ Χριστοῦ,  ὁ Πανάγιος Τάφος καί ὅλα τά ἅγια Προσκυνήματα τῆς Ἁγίας Γῆς, ἀπετέλεσαν πόλον ἕλξεως καί πηγήν ἀντλήσεως  δυνάμεως πολυαρίθμων Ρώσων προσκυνητῶν, Πατριαρχῶν, Ἀρχιερέων, Αὐτοκρατόρων, ἱερέων καί πολλῶν εὐλαβῶν πιστῶν. Ταῦτα ἔτυχον τῆς ἐνισχύσεως καί συμπαραστάσεως τῶν Ρώσων Τσάρων καί προσκυνητῶν, ὁσάκις ταῦτα ἔχρῃζον ἀνακαινίσεως ἤ προστασίας ἐκ τῶν ἐπιβουλῶν δυνάμεων ἀλλοτρίων. Ἀμοιβαίως ἀνταποκρινόμενοι οἱ Προκάτοχοι Ἡμῶν ἀείμνηστοι Πατριάρχαι Ἱεροσολύμων, ἰδίᾳ οἱ  Παΐσιος, Θεοφάνης καί Δοσίθεος,  περιώδευον τήν Ρωσίαν, Οὐκρανίαν καί  Μολδαβίαν καί μετέδιδον τήν χάριν τῶν Προσκυνημάτων τούτων καί ἐχειραγώγουν  Ὀρθοδόξως τόν λαόν αὐτῶν». Και συνεχίζων είπε: «Ἐν τῷ Πατριαρχικῷ Συλλειτούργῳ τούτῳ ἔχομεν τήν ὑψίστην  ἔκφρασιν τῆς πλήρους συμφωνίας, κοινωνίας καί ὁμολογίας ἡμῶν ἐν τοῖς δόγμασι, τῇ παραδόσει καί τῇ πράξει τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας. Τοῦτο τό μυστήριον τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου ἀποτελεῖ τήν τελείαν καί  ὑψίστην ἡμῶν χαράν καί εὐφροσύνην ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ. Τοῦτο ἀποτελεῖ καί τήν βεβαίωσιν καί ἐγγύησιν τῆς ἐλπίδος ἡμῶν καί προσδοκίας ὅτι κατά τήν ἀψευδῆ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ  ἐπαγγελίαν θά πίωμεν αὐτό καινόν ἐν τῇ βασιλείᾳ  τοῦ  Πατρός  Αὐτοῦ ( Ματθ. 26-29)».

Κλείνοντας ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος αναφώνησε τρις Ρωσιστί: «Χριστός Ανέστη!» για να ακούσει από το στόμα παρευρισκομένων: «Αληθώς Ανέστη».

Αφού ευχαρίστησε για την προσφώνηση ό Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος ειπε:

«Μακαριώτατε Πατριάρχα της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και πάσης Παλαιστίνης κ.κ. Θεόφιλε, αγαπητέ εν Κυρίω Αδελφέ και Συλλειτουργέ,  Σεβασμιώτατοι Αδελφοί Αρχιερείς, Σεβαστοί πατέρες, αδελφοί και αδελφές.

Την ημέρα Κυριακή, το μικρόν Πάσχα εορτάζουμε σήμερον παρά του μεγαλύτερου ιερού προσκυνήματος της χριστιανοσύνης του Παναγίου Τάφου του Κυρίου, επί του τόπου της Αναστάσεως του Σωτήρος. Τελέσαμε το Ιερό Συλλείτουργο, κοινωνήσαμε από το ίδιο ποτήριο. Η εν πνεύματι και προσευχή ενότητά μας, η ενότητα των Εκκλησιών Ρωσίας και Ιεροσολύμων σήμερον προεβλήθη ορατώς. Και αισθάνομαι χαρά αντιφωνών τη Μακαριώτητά Σας και εν τω προσώπῳ Αυτής παν πλήρωμα της Αγίας Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, συλλειτουργών και συμπροσευχόμενος Αυτῃ.

Εν τω μυστηρίῳ της Θείας Ευχαριστίας, το οποίο μόλις επιτελέσαμε, εν τῃ μυστική και ζωοποιῳ μεταβολῃ των εκ της γης δώρων του άρτου και του οίνου εις αληθινό Σώμα και Αίμα του Κυρίου και Σωτήρος ημών, έχει τη συνέχειά του το μεγάλο θαύμα της του Χριστού Αναστάσεως. Η Ευχαριστία είναι εκείνη, η οποία μας εγείρει από της επίγειας κοιλάδος του θανάτου, μας ζωοποιεί εν πνεύματι και προετοιμάζει διά την αιώνια ζωή. Αυτή μας καθιστά μετόχους του Σώματος του Χριστού, δηλαδή της μίας του Χριστού Εκκλησίας. Αυτή μας ενδυναμώνει και προσφέρει ελπίδα δια μια άλλη, αθάνατη ύπαρξη εν τῃ δόξῆ της Αγίας του Χριστού Αναστάσεως.  Μέσα στην Ευχαριστία όλοι εμείς είμεθα ζωντανοί μάρτυρες και κοινωνοί της του Χριστού Αναστάσεως.

Επισκεπτόμενοι κατ΄αυτάς τη Μητέρα των Εκκλησιών την Εκκλησία της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ, αποδίδουμε τα πρέποντα στο μακραίωνα αγώνα της αδιαλείπτου προσευχής της ενώπιον μεγαλύτερων ιερών προσκυνημάτων της χριστιανοσύνης και της διαφυλάξεως αυτών δι΄όλους τους χριστιανούς. Πλήθη προσκυνητών, που καταφθάνουν εδώ από κάθε γωνιά του κόσμου, μαρτυρούν ότι η είδηση της του Χριστού Αναστάσεως, προελθούσα από την Ιερουσαλήμ και κομισθείσα υπό των Αγιων Αποστόλων έως τα πέρατα της γης, δεν  εξέλιπε ποτέ, αλλά παραμένει ζωντανή έως και σήμερα. Η πίστη στην αγία του Χριστού Ανάσταση καρποφορεί παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης και της Ρωσίας, της Ουκρανίας, της Λευκορωσίας και των άλλων χωρών της Αγίας Ρωσίας, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου: Μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες (Ιω. 20.29).

Οφείλει πολλά η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας στην Αγία Πόλη, και υπάρχουν πολλά ενοποιητικά στοιχεία μεταξύ μας. Ανέκαθεν εκεί, προς τον Πανάγιο Τάφο, προς την Αγία Ιερουσαλήμ κατεύθυναν τα βήματά τους οι αναρίθμητοι Ρώσοι προσκυνητές. Εσείς είσθε, το λειτουργικό τυπικό των οποίων παρελάβαμε, και δι΄αυτό έως και σήμερα η Ρωσική Εκκλησία στη λειτουργική της ζωή ακολουθεί την παρακαταθήκη του Οσίου Σάββα του Ηγιασμένου και άλλων μεγάλων ασκητών των αρχαίων Μονών της Παλαιστίνης. Ακόμα και αυτός ο ίδιος Ναός της Αγίας Αναστάσεως, όπου σήμερα ετελέσθη το ιερό Συλλείτουργο, ανέκαθεν απολάμβανε ιδιαίτερη τιμή στη Ρωσία: παλαιά υπήρχε μια παράδοση να οικοδομούνται Ναοί, οι οποίοι τιμούντο στην εορτή των Εγκαινίων αυτού του Ναού. Έως και σήμερα υπάρχουν αρκετές Εκκλησίες στη Ρωσία, οι οποίες τιμούνται στην εορτή των Εγκαινίων του Ναού της Αναστάσεως, ενώ μια από τις Ιερές Μονές πλησίον της Μόσχας ονομάζεται «Η Νέα Ιερουσαλήμ», διότι το Καθολικό της εκτίσθη σύμφωνα με το πρότυπο του Ναού του Παναγίου Τάφου. Διά να παραμένουν υπό το Ορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων αυτός ο Ναός της Αναστάσεως και άλλα ιερά προσκυνήματα της Παλαιστίνης προσέφεραν τον όβολό τους οι Ρώσοι δωρητές, έχυναν το αίμα τους οι Ρώσοι στρατιώτες, διά της ίδιας της ζωής τους επισφραγίζοντας την αρχήθεν συνδέουσα μας αγάπη.

Ως Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ρωσίας εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου δια την ευκαιρία όπως προσκυνήσω τα ιερά σεβάσματα των Ιεροσολύμων. Σας ευχαριστώ Μακαριώτατε, διά την πρόσκληση, την κοινή αδελφική προσευχή, τους θερμούς λόγους και τη φιλόξενη υποδοχή.

Σήμερον μετά την κοινή προσευχή και την προσφορά της Αναίμακτης Θυσίας, οι καρδιές μας ηχούν ιδιαίτερα αρμονικώς: εκείνες, οι οποίες μας καθιστούν όλους συγγενείς επί του τόπου της του Χριστού Αναστάσεως είναι η πίστη και η αδελφική εν Χριστώ αγάπη. Εν πνεύματι αυτής της αγάπης εύχομαι να ενδυναμώνει ο Κύριος τη Μακαριώτητά Σας στην υψηλή Πρωθιεραρχική διακονία Σας ενώ το ποίμνιο της Εκκλησίας της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ να έχει πλούσια ελέη και το πλήρωμα των πνευματικών δωρεών εν Χριστώ Ιησού».

Ο Προκαθήμενος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας προσέφερε στον Μακαριώτατο Πατριάρχη Θεόφιλο ένα πολύτιμο ιερό καντίλι, εκφράζοντας την ελπίδα ότι το λάδι και το φως που αναβεί στο καντίλι, θα «συμβολίζουν την αγάπη την πίστη και την αγάπη προς την Αγία Πόλη».