Pagina principală Știri
La cea de-a douăzecea aniversare a hirotoniei…

La cea de-a douăzecea aniversare a hirotoniei sale întru arhiereu, președintele DRBE a oficiat Liturghia în biserica închinată icoanei Maicii Domnului „Bucuria tuturor celor necăjiți”, din Moscova

În data de 14 ianuarie 2022, de sărbătoarea Tăierii împrejur celei după trup a Domnului și ziua de pomenire a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, s-au împlinit douăzeci de ani de la hirotonia întru arhiereu a Mitropolitului Ilarion de Volokolamsk.

Președintele Departamentului pentru Relații Bisericești Externe al Patriarhiei Moscovei a prezidat Sfânta Liturghie de sărbătoare, în biserica închinată icoanei Maicii Domnului „Bucuria tuturor celor necăjiți” din capitală, de pe strada Bolshaya Ordynka.

În timpul Liturghiei, împreună cu arhipăstorul au coliturghisit: Mitropolitul Dionisie de Voskresensk, responsabilul cu probleme administrative din cadrul Patriarhiei Moscovei; Mitropolitul Nifon de Filipopoli, reprezentantul Patriarhului Antiohiei și al Întregului Orient de pe lângă Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii; Mitropolitul Zenovie de Saransk și Mordovia; Mitropolitul Antonie de Korsun și Europa de Vest, Exarh Patriarhal al Europei de Vest; Mitropolitul Leonid de Klin, Exarh Patriarhal al Africii; protoiereul Nicolae Balașov și Arhimandritul Filaret Bulekov, vicepreședinți ai DRBE; reprezentantul Bisericii Ortodoxe a Ținuturilor Cehiei și Slovaciei de pe lângă Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii, Arhimandritul Serafim Șemiatovsky; protoiereul Kahaber Gogotișvili, cleric al Bisericii Ortodoxe Georgiene, precum și părinții slujitori ai bisericii.

La ectenia întreită au fost înălțate cereri pentru încetarea răspândirii infecției de coronavirus.

După acest moment, Înaltpreasfințitul Ilarion a citit rugăciunea rânduită pentru vreme de epidemie.

La finalul Sfintei Liturghii, responsabilul cu probleme administrative din cadrul Patriarhiei Moscovei, Mitropolitul Dionisie de Voskresensk, a dat citire mesajului de felicitare din partea Sanctității Sale Chiril, Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii, cu ocazia aniversării a douăzeci de ani de la hirotonia întru arhiereu a președintelui DRBE.

În numele reprezentanților Bisericilor Ortodoxe Locale de pe lângă scaunul Patriarhal al Moscovei, Înaltpreasfințitul Ilarion a fost felicitat de Mitropolitul Nifon de Filipopoli care a remarcat, în special, următoarele:

„Din tinerețe ați primit darul credinței în Dumnezeu. Desigur, acesta este meritul respectatei Voastre mame. Toți anii ulteriori ați întruchipat această credință, ați dezvoltat-o, purtând înlăuntrul Sfinției Voastre flacăra iubirii pentru aproapele. Urcând treptele slujirii Sfintei Biserici și dobândind cunoștințe și experiență în diverse ascultări, ați descoperit cât de bogat este Domnul în mila față de noi „pentru multa Sa iubire” (Efeseni 2, 4).

Necăutând la greutățile vieții, cu ajutorul lui Dumnezeu, continuați calea fără a Vă pierde încrederea în sine, slujind cu sinceritate Biserica Ortodoxă Rusă și propovăduind cuvântul lui Dumnezeu. Participând și conducând diverse conferințe și întruniri bisericești și interreligioase, sunteți ghidat de cuvintele psalmistului: „Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău se cuvine slavă” (Psalmi 113, 9).”

Mitropolitul Nifon i-a urat Înaltpreasfințitului Ilarion ajutorul lui Dumnezeu în slujirea spre binele Bisericii Ortodoxe Ruse. „Fie ca bucuria pe care o dăruiți Bisericii, să Vă umple inima”, a subliniat ierarhul.

Apoi, Vlădica a fost felicitat de reprezentanții clubului de tineret „Urcușul”, care funcționează pe lângă biserica închinată icoanei Maicii Domnului „Bucuria tuturor celor necăjiți”, de pe strada Bolshaya Ordynka.

În continuare, Mitropolitul Ilarion de Volokolamsk a adresat tuturor celor prezenți în biserică cuvântul său de arhipăstor:

„Înaltpreasfinția Voastră, Înaltpreasfințite Părinte Mitropolit Dionisie,

Înaltpreasfințite Părinte Mitropolit Nifon,

Înaltpreasfințite Părinte Mitropolit Zenovie,

Înaltpreasfințite Părinte Mitropolit Leonid,

Înaltpreasfințite Părinte Mitropolit Antonie,

dragi părinți, frați și surori,

Vă urez un călduros la mulți ani cu ocazia sărbătorii Tăierii împrejur celei după trup a Domnului și ziua de pomenire a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei, a cărui Sfântă Liturghie am săvârșit-o astăzi!

În această zi, când îmi amintesc de împlinirea a douăzeci de ani de la hirotonia mea întru arhiereu, îi sunt sincer recunoscător în primul rând, bineînțeles, Sanctității Sale Chiril, Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii. Acum douăzeci de ani, fiind Mitropolit de Smolensk şi Kaliningrad, precum și președinte al Departamentului pentru Relații Bisericești Externe al Patriarhiei Moscovei, dânsul a fost inițiatorul acestei hirotonii. M-a prezentat Sanctității Sale Patriarhul Alexei al II-lea, în calitate de candidat spre hirotonie întru arhiereu și, datorită sprijinului său, în anii următori am îndeplinit slujirea arhierească în locurile binecuvântate de ierarhie.

Când Mitropolitul Chiril de Smolensk și Kaliningrad a fost ales în scaunul Patriarhal al Moscovei, prin decizia sa și a Sfântului Sinod, am avut onoarea și responsabilitatea să ajung în fruntea Departamentului pentru Relații Bisericești Externe al Patriarhiei Moscovei – una dintre cele mai vechi instituții sinodale ale Bisericii Ortodoxe Ruse, a cărei responsabilitate include contacte interortodoxe, inter-creștine, dialogul inter-religios, sprijinirea compatrioților noștri din străinătate, contacte cu structuri politice ale țărilor străine și cu organizațiile internaționale.

Este vorba de un volum de muncă foarte mare, care necesită tensiune și eforturi zilnice, urmărirea a tot ceea ce se întâmplă în lume, precum și anumite aptitudini diplomatice. Dar, mai presus de toate, această muncă necesită devotament absolut față de propria Biserică, fără de care nici eu, nici întregul personal al Departamentului pentru Relații Bisericești Externe nu am fi reușit să facem față sarcinilor care ni s-au propus.

Și apar sarcini din ce în ce mai noi. În relațiile interortodoxe, am intrat într-o etapă dificilă pentru noi toți. Ne confruntăm nu doar cu o lipsă de înțelegere, ci și cu acțiuni ostile față de Biserica noastră din partea Patriarhului Constantinopolului care, în loc să ne ajute pe toți să depășim schisma existentă în Ucraina, a făcut tot posibilul să o adâncească și să ducă negocierile pentru ameliorarea schismei, care au fost destul de reușite și, probabil, ar fi putut duce la anumite soluții acceptabile pentru toți, în van.

Dar, din păcate, Patriarhul Bartolomeu a luat decizii care au divizat trupul Ortodoxiei Universale nu numai în Ucraina, ci și în întreaga lume.

Percepem cu smerenie cele întâmplate, ca un lucru îngăduit de Dumnezeu, ca o încercare ce ne-a fost trimisă. De-a lungul istoriei sale, Biserica a trecut prin multe încercări. Biserica noastră Ortodoxă Rusă a trecut prin astfel de încercări, încât doar o minune a lui Dumnezeu poate explica supraviețuirea ei în acele condiții dificile, atunci când s-a avut ca scop dezrădăcinarea fizică a Bisericii prin omorârea clerului, închiderea tuturor mănăstirilor, închiderea și distrugerea lăcașurilor de cult.

Toate forțele iadului au fost trimise pentru a distruge Biserica. Dar ea a rezistat. O vreme s-a păstrat ca o turmă mică, ca un grup de oameni prigoniți. Apoi, Dumnezeu a binevoit să ridice Biserica noastră ca o pasăre Phoenix din cenușă. Astăzi, vedem cum Biserica reînvie, se întărește și niciun efort de a o submina nu aduce roade.

Haideți să ne gândim la un fapt foarte simplu. Au fost trimise forțe considerabile pentru a dezbina Biserica noastră. Dar aceasta nu s-a divizat și rămâne una. Au fost investite mijloace politice și financiare consistente pentru a slăbi Biserica noastră. Dar ea nu s-a clintit și își menține unitatea, atât în Rusia, cât și în Ucraina, Belarus, Republica Moldova, Kazahstan și în alte țări unde este prezentă. Această unitate este asigurată, în primul rând, de unitatea ierarhilor, a clerului și a poporului credincios. Nimeni din Biserica noastră nu vrea să se despartă pentru a merge în altă parte. Toată lumea își dorește să fim împreună într-o singură familie mare, multinațională, care nu a fost creată prin eforturile noastre și, prin urmare, nu suntem noi în măsură să o distrugem sau să o dezmembrăm. Am primit-o așa cum este, în acele granițe canonice în care s-a format și nimeni nu are dreptul să încerce să le stăpânească.

Depunem toate eforturile pentru a apăra granițele sfinte ale Bisericii noastre. De aceea există Departamentul pentru Relații Bisericești Externe, pentru a-l ajuta pe Patriarh, Sfântul Sinod și pe toți arhiereii Bisericii Ruse să apere granițele noastre sfinte. Lucru pe care, cu ajutorul lui Dumnezeu, îl vom și face în continuare.

Astăzi, aș vrea să Vă mulțumesc cordial, dragă Părinte Mitropolit Dionisie, pentru buna colaborare care s-a dezvoltat între Departamentul pentru Relații Externe Bisericești și Administrația Patriarhiei Moscovei. Fără o astfel de cooperare, ne-ar fi fost dificil să rezolvăm problemele și chestiunile care apar zilnic și care necesită o discuție atentă și calmă. Găsim acest calm și înțelegere la Înaltpreasfinția Voastră, lucru pentru care vă mulțumesc cu căldură.

Îmi exprim recunoștința cordială față de Înaltpreasfinția Voastră, Părinte Mitropolit Nifon, pentru rolul excepțional pe care îl aveți în viața bisericească a orașului Moscova și, desigur, în relațiile interortodoxe. Reprezentați nu numai Sfânta și vechea Biserică a Antiohiei, întemeiată de Apostolii Petru și Pavel, ci, într-un fel, întreaga Ortodoxie Universală, deoarece sunteți considerat pe bună dreptate, după cum se spune în practica diplomatică, doyen al corpului de reprezentanți ai Bisericilor Ortodoxe Locale din orașul Moscova. Vă salut cordial pe Înaltpreasfinția Voastră, pe acei reprezentanți ai Bisericilor Ortodoxe Locale care sunt prezenți în biserică, precum și, exprimându-mă în limbajul Sfântului Vasile cel Mare, „pe cei care pentru binecuvântate pricini nu s-au întâmplat aici” – pe cei care nu sunt prezenți, dar care și-au trimis felicitările.

Le mulțumesc cu căldură fraților arhipăstori care au luat parte la slujba de astăzi – Preasfințitului Exarh al Europei de Vest și nou-numitului Exarh al Africii.

Îi mulțumesc Înaltpreasfințitului Mitropolit Zenovie.

Astăzi, ne-am adunat într-un cerc restrâns pentru a nu încălca restricțiile epidemiei, dar o serie de arhierei, care au dorit să participe la sărbătoarea noastră, sunt astăzi împreună cu noi, în rugăciune.

Îmi exprim recunoștința adjuncților mei de la Departamentul pentru Relații Bisericești Externe și tuturor colaboratorilor Departamentului, tuturor celor care lucrează alături de mine la Institutul de Studii Postuniversitare Sfinții Chiril și Metodie, în domeniul învățământului teologic, clericilor acestei sfinte biserici, precum și tinerilor care sunt prezenți aici și care m-au felicitat astăzi cu cuvinte calde și sincere.

Doresc tuturor ca Domnul să ne dea sănătate, pentru ca noi și cunoscuții noștri să nu fim afectați de acest virus care, din păcate, continuă să facă ravagii în întreaga lume.

Fie ca Domnul să ne păzească pe toți de tot răul. Fie ca Preasfânta Născătoare de Dumnezeu să ne acopere cu cinstitul său acoperământ, iar rugăciunea Sfântului Vasile cel Mare, a cărui pomenire am sărbătorit-o astăzi în mod solemn, să ne însoțească pe calea vieții.

La mulți ani tuturor cu ocazia sărbătorii! Domnul să vă păzească!”.

Serviciul de comunicare al DRBE

Acțiune:
De sărbătoarea Nașterii Domnului, Întâistătătorul Bisericii Ruse a săvârșit Vecernia Mare în Catedrala Hristos Mântuitorul

07.01.2022

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril: Vom acționa în apărarea Patriarhiei Ierusalimului

07.01.2022

Pastorala de Nașterea Domnului Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii KIRILL

06.01.2022

A fost înființat Exarhatul Patriarhal al Africii

29.12.2021

Întâistătătorii Bisericii Ortodoxe Ruse și Bisericii Ortodoxe din America au avut o convorbire telefonică

29.12.2021

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a prezidat lucrările ultimei ședințe a Sfântului Sinod din 2021

29.12.2021

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul aniversării întronizării Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Georgiene

25.12.2021

A fost publicată traducerea în cehă a cărții Sanctității Sale Patriarhul Chiril „Gânduri pentru fiecare zi a anului”

16.12.2021

În ziua de pomenire a Binecredinciosului Cneaz Alexandru Nevski, Întâistătătorul Bisericii Ruse a săvârșit Liturghia în Catedrala „Hristos Mântuitorul” din Moscova

06.12.2021

Președintele DRBE a comentat informațiile din presă cu privire la posibilitatea unei întâlniri între Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril și Papa Francisc al Romei

06.12.2021

Mesajul de felicitare al Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Georgiene, adresat Sanctității Sale Patriarhul Chiril, cu ocazia împlinirii vârstei de 75 de ani

01.12.2021

Întâlnirea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu ambasadorul României în Rusia

30.11.2021

Mitropolitul Ilarion de Volokolamsk a participat la sărbătorirea a 30 de ani de existență a companiei Lukoil

27.11.2021

Mesajul de felicitare al Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române, adresat Sanctității Sale Patriarhul Chiril, cu ocazia împlinirii a 75 de ani de viață

26.11.2021

Întâlnirea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu preşedintele Senatului Republicii Kazahstan

25.11.2021

Mitropolitul Ilarion: este nevoie de o decizie sobornicească a Bisericii pentru a recunoaște autenticitatea „rămășițelor din Ekaterinburg”

24.01.2022

Președintele DRBE: într-o situație de confruntare între Rusia și SUA, orice concesie arată disponibilitatea părților de a merge una în întâmpinarea celeilalte

17.01.2022

Mitropolitul Ilarion: esența vieții religioase constă în dragostea față de Dumnezeu

16.01.2022

La cea de-a douăzecea aniversare a hirotoniei sale întru arhiereu, președintele DRBE a oficiat Liturghia în biserica închinată icoanei Maicii Domnului „Bucuria tuturor celor necăjiți”, din Moscova

14.01.2022

Mitropolitul Ilarion: Bisericile vor trebui să ia decizii excepționale

12.01.2022

Președintele DRBE s-a întâlnit cu Întâistătătorul Bisericii Catolice Armene

10.01.2022

Mitropolitul Ilarion i-a înmânat un premiu de stat secretarului DRBE pentru relații inter-ortodoxe

10.01.2022

Mitropolitul Ilarion: Fie ca bucuria venirii în lume a Domnului să fie mereu vie în inimile noastre

09.01.2022

De sărbătoarea Nașterii Domnului, Întâistătătorul Bisericii Ruse a săvârșit Vecernia Mare în Catedrala Hristos Mântuitorul

07.01.2022

Mitropolitul Ilarion: Trebuie făcut totul pentru a păstra prezența creștină în Țara Sfântă

07.01.2022

Mitropolit Ilarion a vorbit despre înființarea Exarhatului Patriarhal al Africii

03.01.2022

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a prezidat lucrările ultimei ședințe a Sfântului Sinod din 2021

29.12.2021

Mitropolitul Ilarion: Domnul cheamă la mântuire pe fiecare om, într-o varietate de moduri

27.12.2021

Mitropolitul Ilarion: Patriarhul și Papa vor discuta despre supraviețuirea creștinilor

23.12.2021

Întâlnirea președintelui DRBE cu Papa Francisc al Romei

22.12.2021

Feedback

Câmpurile marcate * trebuie completate obligatoriu

Trimite mesajul
Рус Укр Eng Deu Ελλ Fra Ita Бълг ქარ Срп Rom عرب