Στο παρόν κείμενο, το οποίο επικυρώθηκε από την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, παρουσιάζονται οι βασικές διατάξεις της διδασκαλίας της Εκκλησίας επί των ζητημάτων των σχέσεων Κράτους και Εκκλησίας και επί μιας σειράς επίκαιρων και σημαντικών για την κοινωνία προβλημάτων. Επίσης το παρόν κείμενο εκφράζει την επίσημη θέση του Πατριαρχείου Μόσχας στον τομέα των σχέσεων με το Κράτος και την κοσμική κοινωνία. Εκτός τούτων, καθιερώνει μια σειρά καθοδηγητικών αρχών, εφαρμοστέων στο παρόντα τομέα από την Ιεραρχία, τον κλήρο και τους λαϊκούς.

Ο χαρακτήρας του κειμένου καθορίζεται από την αναφορά του στις ανάγκες του πληρώματος της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας στη διάρκεια της μακράς ιστορικής περιόδου στο κανονικό έδαφος του Πατριαρχείου Μόσχας και εκτός αυτού. Για τον λόγο αυτό το βασικό αντικείμενο του παρόντος κειμένου αποτελούν τα θεμελιώδη θεολογικά, εκκλησιαστικά και κοινωνικά ζητήματα όπως επίσης και εκείνες οι πλευρές της ζωής του Κράτους και της κοινωνίας, οι οποίες ήταν και παραμένουν εξίσου επίκαιρες για όλο το εκκλησιαστικό πλήρωμα στο τέλος του 20 αιώνα αλλά και στο προσεχές μέλλον.