6.1. Οι σχέσεις της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας με τις ετερόδοξες χριστιανικές κοινότητες στις χώρες της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών  (ΚΑΚ) και της Βαλτικής πρέπει να διεξάγονται στο πνεύμα της αδελφικής συνεργασίας της Ορθόδοξης Εκκλησίας με άλλες παραδοσιακές ομολογίες με σκοπό τη συντονισμένη δράση στον κοινωνικό τομέα, την κοινή υπεράσπιση των χριστιανικών ηθικών αξιών, τη διακονία της κοινωνικής ομόνοιας και την παύση του προσηλυτισμού στο κανονικό έδαφος της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

6.2. Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία ισχυρίζεται ότι η ιεραποστολή των παραδοσιακών ομολογιών είναι εφικτή μόνο όταν πραγματοποιείται χωρίς τον προσηλυτισμό και την «προσέλκυση» των πιστών, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούνται τα υλικά αγαθά. Οι χριστιανικές κοινότητες της ΚΑΚ και της Βαλτικής καλούνται να ενώσουν τις προσπάθειές τους στον τομέα της συμφιλίωσης και της ηθικής αναγέννησης της κοινωνίας, να υψώσουν τη φωνή τους για την υπεράσπιση της ανθρώπινης ζωής και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

6.3. Η Ορθόδοξη Εκκλησία θέτει μια σαφή διάκριση μεταξύ των ετεροδόξων ομολογιών, οι οποίες δέχονται την πίστη στην Αγία Τριάδα, την Θεανθρωπότητα του Ιησού Χριστού, και των αιρέσεων, οι οποίες απορρίπτουν τα θεμελιώδη χριστιανικά δόγματα. Αναγνωρίζοντας το δικαίωμα των ετεροδόξων χριστιανών να μαρτυρούν και να παρέχουν θρησκευτική μόρφωση σε ομάδες πληθυσμού που παραδοσιακά τους ανήκουν, η Ορθόδοξη Εκκλησία τάσσεται εναντίον κάθε είδους καταστροφικής προσηλυτιστικής δράσης των αιρέσεων.