Γραμματεία επί των διαχριστιανικών σχέσεων

Η συνεργασία με τους ετερόδοξους χριστιανούς πραγματώνεται από τη Γραμματεία επί των διαχριστιανικών σχέσεων. Οι σκοποί της δράσης της καθορίζονται απο την κατάθεση της μαρτυρίας της Ορθοδοξίας, της επιδιώξεως της εξασφάλισης της διομολογιακής ειρήνης, τις κοινές ενέργειες στον κοινωνικό, το φιλανθρωπικό και τον πολιτιστικό τομέα. «Οι εκπρόσωποι της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας διεξάγουν τους διαλόγους με τους ετεροδόξους με βάση την πιστότητα στην αποστολική και αγιοπατερική Παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, στη διδασκαλία των Οικουμενικών και Τοπικών Συνόδων. Ταυτόχρονα αποκλείεται κάθε δογματική υποχώρηση και συμβιβασμός της πίστης» (Οι βασικές αρχές αντιμετώπισης των ετερoδόξων από τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία, αρθ. 4.3.).

Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία διατηρεί τις σχέσεις με τις Ανατολικές (Προχαλκιδόννιες) Εκκλησίες. Ανάμεσά τους συμπεριλαμβάνονται η Κοπτική Εκκλησία (Αίγυπτος), η Αρμενενική Αποστολική Εκκλησία, η Αιθιοπική Εκκλησία, η Σύρο-Ιακωβιτική Εκκλησία (Συρία), η Συριακή Εκκλησία Μαλανκάρ (Ινδία). Ο διμερής διάλογος μαζί τους έχει ένα σταθερό χαρακτήρα αμοιβαίου οφέλους. Διεξάγεται μια σειρά των συνομιλών σε διάφορα θέματα, που παρουσιάζουν το αμοιβαίο ενδιαφέρον.

Δίνεται επίσης σημασία στις επαφές με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία σε διάφορα επίπεδα. Η σπουδαιότητα αυτών των επαφών οφείλεται στη σύμπτωση των θέσεων και των δυο Εκκλησιών σε πολλά θέματα της ζωής της σύγχρονης κοινωνίας: πρώτα από όλα στον τομέα της υπεράσπισης των παραδοσιακών αξιών και της διαφύλαξης των ηθικών κανόνων του χριστιανισμού.

Διατηρούνται επίσης και οι επαφές με τον προτεσταντικό κόσμο. Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία συμμετέχει παραδοσιακά στο πολύπλευρη διάλογο των ορθοδόξων θεολόγων με τους εκπροσώπους της Παγκόσμις Λουθηρανικής Ομοσπονδίας και της Παγκόσμιας Συμμαχίας των Μεταρρυθμισμένων Εκκλησιών. Ακόμα διεξάγει τον πολύχρονο διμερή θεολογικό διάλογο με την Ευαγγελική Εκκλησία στη Γερμανία και με την Ευαγγελική Λουθηρανική Εκκλησία της Φινλανδίας. Πραγματοποιούνται οι σχέσεις με τις διάφορες προτεσταντικές εκκλησίες και κοινότητες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στη Ρωσία, στις άλλες χώρες της Κοινοπολιτείας των Ανεξαρτήτων Κρατών και της Βαλτικής. Δίνεται σημασία στην εργασία με τους διεθνείς χριστιανικούς οργανισμούς – το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και τους άλλους, με σκοπό την κατάθεση της μαρτυρίας της Ορθοδοξίας στον ετερόδοξο κόσμο. Οι διαχριστιανικοί οργανισμοί ενημερώνονται για τη θέση της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας σχετικά με τα κοινωνικά θέματα και συγκεκριμένα στο θέμα της σχέσης μεταξύ της φιλελευθερίας και των παραδοσιακών αξιών κατά τη διαμόρφωση του διεθνούς δικαίου και των καθολικών πολιτικών προτύπων.

Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία στις επαφές της με τους ετεροδόξους είναι ανοιχτή προς τις ειλικρινείς, καλοπροαίρετες σχέσεις και το διάλογο αμοιβαίου σεβασμού. Ταυτόχρονα η σημαντικότερη της αποστολή είναι η κατάθεση της μαρτυρίας της Ορθοδοξίας και η υπεράσπιση των παραδοσιακών χριστιανικών αξιών, οι οποίες έχουν εδραιωθεί στην Αγία Γραφή και την Παράδοση.

Υπεύθυνος της Γραμματείας επί των διαχριστιανικών σχέσεων είναι ο ιερέας Δημήτριος Σιζονένκο.