Γραμματεία επί των διορθοδόξων σχέσεων

Η Γραμματεία επί των διορθοδόξων σχέσεων του ΤΕΕΣ είναι υπεύθυνη για τις σχέσεις της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας με το πλήρωμα των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών.

Η βασική κατεύθυνση της δράσης της Γραμματείας είναι ο συντονισμός της συνεργασίας με τις αυτοκεφάλους Ορθόδοξες Εκκλησίες: Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξανδρείας, Αντιοχείας, Ιερουσολύμων, Γεωργίας, Σερβίας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας, Κύπρου, Ελλάδας, Αλβανίας, Πολωνίας, Τσεχίας και Σλοβακίας, την Ορθόδοξη Εκκλησά στην Αμερική, καθώς και με τις αυτόνομες Εκκλησίες και τις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους Άθω.

Στην ημερήσια διάταξη της διορθόδοξης συνεργασίας εντάσσονται και τα θέματα της ορθόδοξης ενότητας και της διαφύλαξης των κανονικών αρχών της διορθόδοξης συνεργασίας, της κοινής μαρτυρίας ενώπιον του έξω κόσμου, η συνεργασία των Ορθοδόξων λαών σε όλους τους τομείς του κοινωνικού βίου.

Η ξεχωριστή κατεύθυνση της δράσης της Γραμματείας αποτελεί η ενασχόληση με θέματα των αυτοδιοίκητων Εκκλησιών του Πατριαρχείου Μόσχας, δηλαδή της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Μολδαβίας, των Ορθοδόξων Εκκλησιών της Εσθονίας και Λεττονίας σε εκείνο το μέρος, το οποίο αποτελεί την αρμοδιότητα του ΤΕΕΣ.

Η Γραμματεία επί των διορθοδόξων σχέσεων συμμετέχει ενεργά στην προετοιμασία και τη διεξαγωγή των συναντήσεων, των συνεδρίων και διασκέψεων πάνω στα θέματα των διορθοδόξων σχέσεων και τα προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας. Τη σύσφιξη των αδελφικών σχέσεων μεταξύ των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών εξασφαλίζουν οι παραδοσιακές ανταλλαγές των επισκέψεων, η ανταλλαγή των εκκλησιαστικών αντιπροσωπειών, η συμμετοχή των εκπροσώπων των Εκκλησιών στις πανορθόδοξες εκδηλώσεις, δηλαδή τις Συνόδους, τις συσκέψεις, οι επετειακές εκδηλώσεις, οι εορτασμοί της μνήμης των αγίων, οι οποίοι ευλαβούνται ιδιαίτερα, τα θεολογικά, ιστορικά και άλλα συνέδρια και εκδηλώσεις.

Η αρμοδιότητα της Γραμματείας περιλαμβάνει επίσης και ολόκληρο το φάσμα της συνεργασίας της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας με τις παλαιόπιστες ομολογίες. Ένας από τους επίκαιρους σκοπούς αυτής είναι και η συμβολή στην επαναφορά στους κόλπους της Εκκλησίας εκείνων των κοινοτήτων, οι οποίες για διάφορους λόγους ευρίσκονται σε κατάσταση σχίσματος.

Κατά την επίσκεψή του στο Τμήμα Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων, στις 11 Φεβρουαρίου και την 1 Ιουλίου 2009, ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών κ. Κύριλλος τόνισε ότι τα θέματα, με τα οποία ασχολείται η Γραμματεία επί των διορθοδόξων σχέσεων, αποτελούν σήμερα την προτεραιότητα στη δράση του ΤΕΕΣ.

Υπεύθυνος της Γραμματείας επί των διορθοδόξων σχέσεων είναι ο ιερέας Ίγκορ Γιακιμτσούκ.