Ειδήσεις

03.02.2013 21:31

Ολοκληρώθηκε η δεύτερη ημέρα εργασιών της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας

Ολοκληρώθηκε η δεύτερη ημέρα εργασιών της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας Οι Ιεράρχες επίσης συζήτησαν το σχέδιο του Κανονισμού συνθέσεως της Τοπικής Κληρικολαϊκής Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας.
03.02.2013 15:19

(Russian) Начался второй день работы Освященного Архиерейского Собора

(Russian) Начался второй день работы Освященного Архиерейского Собора (Russian) С сообщением о деятельности Рабочей группы по подготовке катехизиса Русской Православной Церкви, а также о вопросах общеправославного сотрудничества и православно-католического диалога выступил митрополит Волоколамский Иларион.
03.02.2013 14:28

(Russian) В неделю 35-ю по Пятидесятнице Предстоятель Русской Церкви совершил Литургию в Храме Христа Спасителя

(Russian) За богослужением молились Преосвященные члены Архиерейского Собора и многочисленные верующие.
03.02.2013 14:06

(Russian) Святейший Патриарх: В межсоборный период велась активная работа по претворению в жизнь решений Архиерейского Собора 2011 года

(Russian) Святейший Патриарх: В межсоборный период велась активная работа по претворению в жизнь решений Архиерейского Собора 2011 года (Russian) Завершая свое выступление в первый день работы Архиерейского Собора, Предстоятель Русской Церкви отметил, что в его докладе приведена бóльшая часть решений, принятых в межсоборный период Патриархом, Священным Синодом и Высшим Церковным Советом во исполнение определений Архиерейского Собора 2011 года.
03.02.2013 13:59

Πατριάρχης Κύριλλος: η κοινή καταπολέμηση της ανηθικότητας, της επιθετικής αθεΐας και της διεθνικής έχθρας είναι ο σκοπός του διαθρησκειακού διαλόγου

Πατριάρχης Κύριλλος: η κοινή καταπολέμηση της ανηθικότητας, της επιθετικής αθεΐας και της διεθνικής έχθρας είναι ο σκοπός του διαθρησκειακού διαλόγου Αφού επέστησε την προσοχή των Συνοδικών Αρχιερέων στο έργο του Διαθρησκειακού Συμβουλίου της Ρωσίας, ο Αγιώτατος Πατριάρχης πρόσθεσε ότι τα αποτελέσματα αυτού του έργου απέδειξαν και πάλι τη σύγκλιση των θέσεων των ανθρώπων της πίστεως στα θέματα σημαντικά για την κοινωνία.
03.02.2013 13:51

Πατριάρχης Κύριλλος: οι ηθικές αξίες αποτελούν κλειδί για τη δημιουργία της διαπολιτιστικής αρμονίας και ανάπτυξης της διεθνούς συνεργασίας

Πατριάρχης Κύριλλος: οι ηθικές αξίες αποτελούν κλειδί για τη δημιουργία της διαπολιτιστικής αρμονίας και ανάπτυξης της διεθνούς συνεργασίας Σύμφωνα με τον Αγιώτατο κ. Κύριλλο τα ανθρώπινα δικαιώματα παραμένουν να αποτελούν το σημαντικό σημείο της παγκόσμιας ημερήσιας διατάξεως.
03.02.2013 13:42

Πατριάρχης Κύριλλος: η Εκκλησία αναζητά συμμάχους στο θέμα διατήρησης της χριστιανικής κληρονομιάς και προστασίας των παραδοσιακών χριστιανικών αξιών

Πατριάρχης Κύριλλος: η Εκκλησία αναζητά συμμάχους στο θέμα διατήρησης της χριστιανικής κληρονομιάς και προστασίας των παραδοσιακών χριστιανικών αξιών Η εισήγηση του Πατριάρχου Κυρίλλου κατά την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας τονίζει ότι «τα τελευταία οι σχέσεις με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία είχαν θετική δυναμική και αυτό οφείλεται κυρίως στη σαφή κατανόηση της ανάγκης ενώσεως των προσπαθειών για την προστασία των παραδοσιακών χριστιανικών αξιών και καταπολέμηση των προκλήσεων της σύγχρονης εποχής…
03.02.2013 13:25

Πατριάρχης Κύριλλος ενημέρωσε για την ανάπτυξη των διορθοδόξων σχέσεων κατά την περίοδο μεταξύ των Συνόδων της Ιεραρχίας

Πατριάρχης Κύριλλος ενημέρωσε για την ανάπτυξη των διορθοδόξων σχέσεων κατά την περίοδο μεταξύ των Συνόδων της Ιεραρχίας Η εισήγηση του Αγιωτάτου Πατριάρχου κατά την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας του 2013 αναφέρει ότι «η περίοδος που μεσολάβησε από την Σύνοδο της Ιεραρχίας 2011, σημαδεύθηκε από την ενεργό συνεργασία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας με τις αδελφές κατά τόπους Ορθόδοξες Εκκλησίες, συμπεριλαμβανομένων και των συναντήσεων σε ανώτατο επίπεδο από…
03.02.2013 12:37

(Russian) Святейший Патриарх Кирилл: Необходимо усиление катехизической работы среди казачества

(Russian) Святейший Патриарх Кирилл: Необходимо усиление катехизической работы среди казачества (Russian) Выступая с докладом перед участниками Освященного Архиерейского Собора, Предстоятель Русской Церкви отдельно остановился на вопросе взаимоотношений Церкви и казачества, которое проживает не только в традиционных для него странах — России, Украине и Беларуси, но и в более чем полусотне других стран.
03.02.2013 12:01

(Russian) Митрополит Иларион: Если все члены Церкви проникнутся чувством ответственности за ее судьбу, произойдут позитивные сдвиги

(Russian) Митрополит Иларион: Если все члены Церкви проникнутся чувством ответственности за ее судьбу, произойдут позитивные сдвиги (Russian) 2 февраля 2013 года гостем программы «Церковь и мир» стала генеральный директор Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы, доктор филологических наук Екатерина Гениева.