Στη συνεδρία της Ιεράς Συνόδου, η οποία πραγματοποιήθηκε στις  29 Δεκεμβρίου 2020, οι Συνοδικοί συζήτησαν το θέμα συγκλήσεως της Ιεράς Συνόδου της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας το έτος 2021 (πρακτικά υπ᾽αριθμ. 103).

Σύμφωνα με την παρ. 2 άρθ. 3. του Καταστατικού Χάρτη της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας: «Η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας συγκαλείται από τον Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών (Τοποτηρητή) και την Ιερά Σύνοδο τουλάχιστον ανά τετραετία». Η προηγούμενη Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας συνεκλήθη από 29 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου 2017.

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος αποφάσισε τη διεξαγωγή της τακτικής Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας από 15 έως 18 Νοεμβρίου 2021.

Για να προετοιμασθεί η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας, από 26 έως 28 Μαΐου 2021 θα συνέλθει η ολομέλεια της Διασυνοδικής Επιτροπής.