Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κύριλλος απέστειλε χαιρετισμό στους μετέχοντες στη ΙΔ´ Συνέλευση του Ρωσικού κόσμου.

Στους οργανωτές, τους μετέχοντες και τους προσκεκλημένους της ΙΔ´ Συνελεύσεως του Ρωσικού κόσμου 

Σεβασμιώτατε! Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές!

Σας καλωσορίζω εγκαρδίως στην τελετή ενάρξεως της ΙΔ΄ Συνελεύσεως του Ρωσικού κόσμου, η οποία για πρώτη φορά από το 2007 πραγματοποιείται υπό τη μορφή τηλεδιασκέψεως.

Τους παρελθόντες μήνες η ανθρωπότητα αναγκάσθηκε να μάθει να ζει σε μια νέα πραγματικότητα, που οφείλεται στην εξάπλωση της λοιμώξεως του κορονοϊού. Οι περιορισμοί, στους οποίους υποκείμεθα όλοι μας σήμερα, προκειμένου να αποτρέψουμε την διάδοση της νόσου, μας έδειξαν πόσο εύθραυστος είναι ο κόσμος μας και πόσο πολύτιμες είναι η κοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο και η δυνατότητα της συναντήσεως με τους οικείους και τους προσφιλείς μας ανθρώπους.

Την ίδια στιγμή η πανδημία μας προέτρεψε σε μια βαθύτερη εξοικείωση με τους σύγχρονους τρόπους επικοινωνίας, στην περαιτέρω ανάπτυξη υπό διαδικτυακή μορφή ποικίλων πολιτιστικών πρωτοβουλιών, της εκπαιδευτικής και μορφωτικής δραστηριότητας.

Είναι ευχάριστο ότι αυτήν την καθόλου εύκολη χρονιά δεν ματαιώθηκε η Συνέλευση του Ρωσικού κόσμου. Και εσείς, οι μετέχοντές της, θα συζητήσετε επίκαιρα ζητήματα διαφυλάξεως των αξιών του πολιτισμού μας, της προστασίας της κλασικής ρωσικής γλώσσας με προσαρμογή στις ιδιαιτερότητες του ψηφιακού πεδίου.

Εύχομαι σε όλους σας ψυχικές και σωματικές δυνάμεις και καρποφόρες εργασίες.

Επικαλούμαι εφ᾽ υμάς την ευλογία του Θεού.

† ο Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών

Κύριλλος