Εργασίες του Πανσυριακού φόρουμ, δηλαδή του Συνεδρίου Συριακού Εθνικού Διαλόγου, πραγματοποήθηκαν στις 29-30 Ιανουαρίου 2017 στο Ολυμπιακό κέντρο τύπου στο Σότσι. Ως παρατηρητής στην εκδήλωση μετέχει και η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας. Με ευλογία του Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα, Προέδρου του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, στις συνεδριάσεις του Συνεδρίου παρίστανται ο Ιερομόναχος Στέφανος Ηγκούμνοφ, Γραμματέας του ΤΕΕΣ επί Διαχριστιανικών Υποθέσεων, και ο Ε. Μπαχτίν, στέλεχος της Γραμματείας του ΤΕΕΣ επί Διορθοδόξων Υποθέσεων.

Σημειωτέον ότι μετείχαν περισσότερα από 1500 άτομα. Εκτός των εκπροσώπων της Συριακής Κυβερνήσεως και διαφόρων ομάδων αντιπολιτεύσεως, τόσο εσωτερικής, όσο και εξωτερικής και ένοπλης, στο Συνέδριο μετέχει σημαντική ομάδα του Συριακού χριστιανικού και μοησουλμανικού κλήρου 93 ατόμων. Η μεγαλύτερη είναι η αντιπροσωπεία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Αντιοχείας, της οποίας ηγείται ο Μητροπολίτης Μπόσρα, Χαουράν και Όρων του Λιβάνου κ. Σάββας.

Στα πλαίσια της εκδηλώσεως οι χριστιανοί Ιράρχες και κληρικοί μετέβησαν στο παρεκκλήσι του Κέντρου Τύπου, όπου προσευχήθησαν υπέρ της ευοδώσεως των εργασιών του Συνεδρίου. Η συμμετοχή των θρησκευτικών ηγετών αποτελεί ένα αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας διευθετήσεως του Συριακού και χαρακτηρίζεται από σημαντικό ειρηνευτικό δυναμικό. Οι προσπάθειες της Ρωσικής Εκκλησίας αποβλέπουν στη διευκόλυνση της ειρηνικής πρωτοβουλίας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα συνεχιζόμενα δεινά του Συριακού λαού, το Συνέδριο καλείται να επανενώσει όλα τα στρώματα της κοινωνίας της χώρας και να ανανεώσει τη διαδικασία προσεγγίσεως της πολιτικής διευθετήσεως με την καταλυτική συμμετοχή των ιδίων των Συρίων. Σπουδαίο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή αποτελεί η συγκρότηση στα πλαίσια του φόρουμ στο Σότσι της Συνταγματικής Επιτροπής, η οποία θα συνεχίσει να εργάζεται υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και θα περιλαμβάνει τους εκπροσώπους όλων των πολιτικών και θρησκευτικών σωματείων του κράτους.