Στα πλαίσια των ΚΣΤ’ Διεθνών Χριστουγεννιατικών Αναγνώσεων στο Θεολογικό Ινστιτούτου Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδος» πραγματοποιήθηκε το Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα «Θεολογία στο σύγχρονο κόσμο: εντός και εκτός Ρωσίας». Με ευλογία του Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρυτάνεως του Θεολογικού Ινστιτούτου, την έναρξη της εκδηλώσεως κήρυξε ο καθηγητής κ. Δ. Σμόνιν, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Ινστιτούτου. Στο τραπέζι συμμετείχαν εκπρόσωποι των θύραθεν και των εκκλησιαστικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από τη Μόσχα, την Αγία Πετρούπολη, την Αικατερινούπολη, το Νίζνι Νόβγκοροντ και αλλού.

Στην εισήγησή του «Περί επιστροφής των επιστημών στη θεολογία;» ο κ. Δ. Σμόνιν προτείνει την εξέταση του προκαλούντος διαμάχες θέματος σχετικά με τη θέση της θεολογίας στο σύστημα της σύγχρονης γνώσεως, ως αφετηρία έχοντας την ταξινόμηση των επιστημόνων του ακαδημαϊκού Β. Κεντρόφ (1903-1985).

Στην εισήγηση του καθηγητή Β. Σόχιν με τίτλο «Θεολογία στο σύγχρονο κόσμο και η σύγχρονη προβληματική στη θεολογία» ασκείται κριτική στο πιστοποιητικό επιστημονικής ειδικότητας «Θεολογία», διότι σύμφωνα με τον ομιλητή, το ισχύον πιστοποιητικό εκ των πραγμάτων αναπαράγει τη δομή της ειδικότητας «Θρησκειολογία» και γι’αυτό χρήζει ουσιαστικής επεξεργασίας και διευκρινήσεως ως προς την ταυτότητα της θεολογίας και τη διαφορά της από τη θρησκειολογία.

Στην εισήγησή της με τίτλο «Ποια μεθοδολογία να ακολουθήσει ο μεταπτυχιακός φοιτητής θεολογίας;» η κα Γ. Βντόβινα τόνισε το υφιστάμενο πρόβλημα της ακριβούς κατανοήσεως της «θεολογίας», η την οποία υιοθέτησε η Ανώτατη Εξεταστική Επιτροπή ως επιστημονική ειδικότητας.

Ο Ηγούμενος Σεραπίων στην εισήγησή του με τίτλο «Μπορεί ο θεολόγος να είναι και θρησκειολόγος και ο θρησκειολόγος θεολόγος;» αναφέρθηκε στο θέμα αντιδιαστολής της θεολογίας και της θρησκειολογίας. Σύμφωνα με τον πατέρα Σεραπίωνα, η θεσμοποίηση της θεολογίας ως κλάδου επιστημονικών ειδικοτήτων, μπορεί να αποτελέσει σπουδαίο παράγοντα της προόδου της εγχώριας θρησκειολογίας.

Στις ερωτήσεις και παρεμβάσεις του μετασχόντων της εκδηλώσεως αισθάνθηκε το περιζήτητο της θεματολογίας του στρογγυλού τραπεζιού και η ανάγκη των περαιτέρω συζητήσεων επί ουσιαστικών και ορολογικών θεμάτων που έχουν σχέση με την προώθηση της θεολογίας.