Σε συνεδρίασή υπό την προεδρία του Αγιωτάτου Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών κ.κ. Κυρίλλου συνήλθε στις 24 Οκτωβρίου 2017 στο Εβραϊκό Μουσείο και Κέντρο Ανεξιθρησκίας το Προεδρείο του Διαθρησκειακού Συμβουλίου της Ρωσίας. Κατόπιν συνεδριάσεως το Συμβούλιο εξέδωσε δήλωση  περί πολιτισμού, της ελευθερίας της δημιουργικότητας και ηθικής ευθύνης.

Οι παραδοσιακές θρησκείες της Ρωσίας πάντα πρέσβευαν την υψηλή αξία του ανθρωπίνου προσώπου, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του, συμπεριλαμβανομένης και της ελευθερίας της δημιουργικότητας, τις οποίες βλέπουμε ως συμβατές προς τη θεόσδοτη αξιοπρέπεια του ανθρώπου.

Η ελευθερία της δημιουργικότητας και αυτοεκφράσεως, όπως και κάθε άλλη ελευθερία, δεν είναι απόλυτη. Αυτή πρέπει να ασκείται εντός των πλαισίων της κοινωνικής ηθικής και του σεβασμού των δικαιωμάτων των λοιπών ανθρώπων, ομάδων με ιδικά τους κοσμοείδωλα και θρησκευτικών κοινοτήτων.

Δυστυχώς, διαπιστώνουμε ότι δεν είναι σπάνια όταν η ελευθερία της δημιουργικότητας ασκείται για να δικαιολογήσει τον χλευασμό του ιερού, την προπαγάνδα της ανηθικότητας και την προσβολή των θρησκευτικών και εθνικών αξιών. Παρόλο που η Πολιτεία στον τομέα Πολιτισμού και Τέχνης αδυνατεί να εφαρμόζει τον εξαναγκασμό, αυτή καλείται να στηρίζει κυρίως εκείνες τις καλλιτεχνικές πρωτοβουλίες, οι οποίες συντελούν στην εδραίωση της κοινωνικής ενότητας και διαθρησκειακής ομόνοιας. Ο αυθεντικός Πολιτισμός εμπεριέχει την υψηλή ηθική ιδέα, η οποία προτρέπει τις ανθρώπινες ψυχές σε αναζήτηση του καλού και της αλήθειας, γεννά στον άνθρωπο αγάπη προς τους εγγύς και τους μακράν.

Δεν ημπορεί να έχει καμία δικαιολογία η δημιουργία έργων τέχνης, τα οποία στοχεύουν σκόπιμα στην ταπείνωση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μέσα από παραμόρφωση των γεγονότων, δυσφήμηση των κυρίων προσωπικοτήτων  της εθνικής ιστορίας. Καλούμε όλους τους ανθρώπους του Πολιτισμού και των Γραμμάτων να αναλαμβάνουν ευθύνες για τη δράση τους και να υπολογίζουν εκείνη την επιρροή, την οποία ημπορούν να ασκήσουν στις ανθρώπινες ψυχές και την πνευματική κατάσταση της κοινωνίας γενικά τα καλλιτεχνικά έργα. Άλλωστε, η στερουμένη ηθικής διαστάσεως ελευθερία ημπορεί να ασκείται όχι για το καλό, αλλά για το κακό και ενδέχεται να οδηγήσει σε αυτοκαταστροφή του ανθρώπου, τον εκφυλισμό της κοινωνίας, χωρίς να αναφέρουμε τα βάσανα του ίδιου του καλλιτέχνη.

Το σημαντικό καθήκον, το οποίο έχουμε σήμερα, είναι να μαρτηρούμε περί του διαχρονικού χαρακτήρος των ηθικών αξιών τόσο για τα μεμονωμένα πρόσωπα, όσο και για ολόκληρη την κοινωνία. Βλέπουμε τους ανθρώπους τους Πολιτισμού και των Γραμμάτων ως συνεργάτες μας στο χώρο διαφωτισμού του ανθρώπου σε πνεύμα αγάπης και ελεημοσύνης, παραμένοντας ανοικτοί σε διάλογο με εκπροσώπους της δημιουργικής κοινότητας.

Αποδοκιμάζοντας απεριφράστως κάθε παράνομη πράξη, επίθεση κα εξτρεμισμό, καλούμε κάθε μέλος της κοινωνίας μας σε μελετημένες εκτιμήσεις, σε διαφύλαξη της προθυμίας λύσεως των ανακυπτόντων διαφωνιών μέσω καλοπροαίρετου διαλόγου. Το μέλλον της χώρας μας εξαρτάται από την ικανότητα του καθένα από εμάς να σέβεται τις θρησκευτικές πολιτιστικές παραδόσεις, την ιστορική μνήμη και την ανθρώπινη αξιοπρέπια αλλήλων.