Παρουσίαση του πέμτου τόμου της εξάτομης σειράς «Ιησούς Χριστός. Ο βίος και η διδασκαλία Αυτού» του Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα, Προέδρου του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας και Πρυτάνεως του Θεολογικού Ινστιτούτου Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών «Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος» πραγματοποιήθηκε στι 11 Σεπτεμβρίου 2017 στον Οίκο του βιβλίου «Medvedkovo».

Απευθυνόμενος προς το ακροατήριο ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας σημείωσε ότι στην εκκλησιαστική παράδοση υπάρχουν πολλά έργα, τα οποία ασχολούνται με τη μορφή του Ιησού Χριστού, τη διδασκαλία Του, το βίο Του, το θάνατο και την ανάσταση. Και σε αυτά τα πονήματα το Ευαγγέλιο εξετάζεται από θεολογικής κυρίως σκοπιάς. «Στο πόνημά μου αυτό αφορμώμενος κατεξοχήν από την ιστορία της ζωής του Ιησού Χριστού η μέριμνά μου ήταν να τον παρουσιάσω ως πραγματικό άνθρωπο, αλλά ταυτόχρονα ως άνθρωπο ο Οποίος ήταν και Θεός. Το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ώς κανένα άλλο αποκαλύπτει τη θεϊκή φύση του Ιησού Χριστού, έχοντας στην αρχή «Ἐν ἀρχὴ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος» (Ἰω. 1. 1). Υπό τον Υιὸ σε αυτό το σημείο εννοείται ο Υιός του Θεού, ο Οποίος κατήλθε στη γη και ενανθρώπησε», ανέφερε ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας.

Το έργο «Ο Αμνός του Θεού» εξετάζει εκείνο το υλικό από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το οποίο δεν έχει παραλληλισμούς στα άλλα Ευαγγέλια. Το κεντρικό θέμα του κειμένου είναι η προβολή της πίστεως ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Ενανθρωπήσας Θεός. Αυτή η ομολογία πίστεως στο τέλος του τετάρτου Ευαγγελίου ακούγεται από το στόμα ενός από τους μαθητές του Χριστού Θωμά, ο οποίος προσφωνεί τον Διδάσκαλο: « Ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου» (Ἰω. 20.28).

«Το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ως σκοπό έχει ο κάθε αγανώστης, κατόπιν αναγνώσεως, να πεῖ για τον Ιησού Χριστό: «Ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου», δηλαδή να Τον αναγνωρίσει ὡς Ενανθρωπήσαντα Θεό», τόνισε ο Ιεράρχης.

Μετά τη λήξη της παρουσιάσεως ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας απάντησε στις ερωτήσεις του ακροατηρίου.

Στη συζήτηση με ανταποκριτή του Γραφείου Τύπου του Θεολογικού Ινστιτούτου οι αναγνώστες και οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ επεσήμαναν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους, το οποίο προκάλεσε η ανάγνωση του «Αμνού του Θεού», όπου για πρώτη φορά στα έργα αυτού είδους με γλώσσα προσιτή αναλύεται η διήγηση του αγαπημένου μαθητή του Ιησού, ο οποίος Τον συνόδευσε μέχρι το τέλος της κοινωνικής διακονίας Του και κατάφερε να αποτυπώσει τη ζωντανή μορφή του Σωτήρα.

***

Η σειρά βιβλίων «Ιησούς Χριστός. Η ζωή και η διδασκαλία Αυτού» του Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα είναι βιογραφικού χαρακτήρα, διότι ως κεντρικό θέμα έχει την ανθρώπινη ιστορία του Ιησού Χριστού.

Οι πρώτοι τόμοι πραγματεύονται την αρχή της διακονίας του Ιησού Χριστού, την επί Όρους ομιλία, τα θαύματα και τις παραβολές του Ιησού Χριστού. Ο έκτος τόμος θα εμπεριέχει τα Πάθη του Χριστού, τον θάνατο και την Ανάστασή Του.