Ολοκλήρωσε τις εργασίες του στις 8 Σεπτεβμρίου 2017 στη Λέρο η Συντονιστική Επιτροπή της Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού Διαλόγου Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών, όπου συμμετείχε και ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας.

Κατόπιν συζητήσεως οι εκπρόσωποι των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας αποφάσισαν την προετοιμασία κειμένου «Στην οδό προς την ἐν πίστει ενότητα: θεολογικά και κανονικά ζητήματα». Το κείμενο, του οποίου την κατάρτιση θα αναλάβει Ειδική Συντακτική Επιτροπή εκ των μελών της Επιτροπής, προβλέπεται ότι θα συνοψίσει τα αποτελέσματα της εργασίας των 37 ετών του Διαλόγου Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών και θα σημειώσει τα πλέον βασικά προβλήματα, τα οποία χρήζουν συζητήσεως στις επόμενες φάσεις του. Επίσης η Συντονιστική Επιτροπή έκρινε σκόπιμο να προβεί στη μελέτη του θέματος «Πρωτείο και συνοδικότητα κατά τη δεύτερη χιλιετία και στην εποχή μας».  Το ἐν λόγῳ θέμα αποτελεί λογική συνέχεια του θέματος «Συνοδικότητα και πρωτείο κατά την πρώτη χιλιετία», το οποίο εξετάσθκε στην προηγούενη φάση του διαλόγου.

Το νέο κείμενο θα πρέπει να ασχοληθεί με τις εξελίξεις, οι οποίες οδήγησαν στη διακοπή κοινωνίας μεταξύ της Ορθοδόξου και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας τον ΙΑ’ αιώνα καθώς και τις επιπτώσεις της προαναφερθείσης διακοπής για τους χριστιανούς Ανατολής και Δύσεως. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στο θέμα της ουνίας, το  οποίο συζητήθηκε στα πλαίσια το διαλόγου κατά το διάστημα 1991–2000, αλλά μέχρι σήμερα παραμένει επίκαιρο. Στην ανάγκη της περαιτέρω συζητήσεως του θέματος κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της Συντονιστικής Επιτροπής επέμειναν εκπρόσωποι της Ρωσικής και μερικών άλλων Ορθοδόξων Εκκλησιών.

Την εορτή του Γενεθλίου της Θεοτόκου, στις 8 Σεπτεμβρίου 2017, σύμφωνα με το νέο εορτολόγιο, Ορθόδοξα μέλη της Επιτροπής προσευχήθηκαν και κοινώνησαν των Αχράντων του Χριστού Μυστηρίων στο παρεκκλήσι της κατοικία των Μητροπολιτών Λέρου.

Αυθημερόν τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής ξεναγήθκαν στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Παναγίας της Ιεράς Μητροπόλεως Λέρου, το μεσαιωνικό κάστρο, το μουσείο ιστορίας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου καθώς και το χώρο προσωρινής φιλοξενίας των προσφύγων από τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Στην επόμενη συνεδρίασή της η Συντονιστική Επιτροπήτης Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού Διαλόγου Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών θα συνέλθει στο τέλος του 2018.