Στη Βηρυτό για τις διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους των Συριακών και Λιβανέζικων θρησκευτικών κοινοτήτων αφίχθησαν στις 23 Ιουνίου 2017 μέλη της Ομάδα Εργασίας για την παροχή βοήθειας στον πληθυσμό της Συρίας του Συμβουλίου Συνεργασίας με θρησκευτικά σωματεία παρά τον Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Σημειωτέον ότι η Ομάδα συγκροτήθηκε τον Μάρτιο 2017 κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής Διεθνούς Συνεργασίας του ὡς άνω Συμβουλίου, της οποίας επικεφαλής τυγχάνει ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας.

Η εκδήλωση στην Βηρυτό οργανώθηκε με αφορμή την έναρξη της λειτουργίας της Ομάδας Εργασίας και την υλοποίηση από αυτή της πρώτης πρωτοβουλίας παροχής βοήθειας στον πληθυσμό της Συρίας.

Κατά τη διάρκεια της συνεδριάσεως, η οποία διεξήχθη σε μορφή της Στρογγυλής Τραπέζης, τα μέρη με ικανοποίηση τόνισαν την επιτυχή υλοποίηση της πρώτης κοινής πρωτοβουλίας των θρησκευτικών κοινοτήτων της Ρωσίας για την παροχή βοήθειας στον πληθυσμό της Συρίας (η σχετική παρτίδα ανθρωπιστικής βοήθειας με το αεροσκάφος του Υπουγείου Άμυνας της Ρωσίας μεταφέρθηκε  στη Λαττάκεια  στις 22 Ιουνίου και τις επομένες ημέρες διανεμήθηκε στους κατοίκους), συζήτησαν τις προοπτικές συνεργασίας στα πλαίσια της περαιτέρω προωθήσεως της ἐν λόγῳ πρωτοβουλίας.

Η Ρωσική πλευρά τόνισε ότι η προαναφερθείσα βοήθεια συγκεντρώνεται από Ρωσικές θρησκευτικές κοινότητες κατόπιν προτροπής του ηγέτη της καθεμίας, παρά ταύτα κατά τη διανομή της δεν ισχύει η ομολογιακή αρχή: ο βασικός σκοπός της είναι να παρασχεθεί σε όσους έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη από αυτή, ανεξαρτήτως της θρησκευτικής τους ταυτότητας. Ακριβώς γι’αυτό το λόγο εφαρμόζεται ο πιο αποτελεσματικός τρόπος διανομής βοήθειας μέσω του Ρωσικού Κέντρου Συμφιλιώσεως των αντιμαχόμενων πλευρών στη Συρία, το οποίο διαθέτει πλούσια πείρα και δυνατότητες υλοποιήσεως των αντίστοιχων στοχευμένων προγραμμάτων.

Η Συριακή πλευρά ευχαρίστησε τους Ρώσους θρήσκους για το μεγάλο ενδιαφέρον τους για τις ανάγκες του, λόγῳ της τραγωδίας του πολέμου, δεινοπαθούντος πληθυσμού της Συρίας. Επίσης ευχαριστίες εκφράσθησαν προς το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την υποστήριξη στην υλοποίηση του ειλημμένου προγράμματος. Εκπρόσωποι των θρησκευτικών κοινοτήτων της Συρίας σημείωσαν ότι οι ενέργειες της Ρωσίες άλλαξαν την πορεία των εξελίξεων στη χώρα τους, χάρισαν ελπίδα για την πλήρη εκκάθαρση της χώρας από τρομοκρατών και την επαναφορά του ειρηνικού βίου.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία και το πρόσωπο του Αγιωτάτου Πατριάρχου Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών κ.κ. Κυρίλλου, ο οποίος συνέχεια υψώνει τη φωνή του υπέρ του δεινοπαθούντος πληθυσμού της Συρίας και είναι ο μεγάλος εμπνευστής των προγραμμάτων ανθρωπιστικής βοήθειας. Οι Ιεράρχες της Συρίας έκαναν μνεία στην επίσκεψη της Αυτού Αγιότητος στη Συρία και το Λίβανο το Νοέμβριο 2011, την οποία έζησαν από κοντά, και τόνισαν ότι αισθάνονται τις προσευχές της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας για τον εμπερίστατο Συριακό λαό και τη βοήθεια από την πλευρά της.

Η Στρογγυλή Τράπεζα αποσκοπούσε στην αναταλλαγή απόψεων σχετικά με την παρούσα ανθρωπιστική κατάσταση στη Συρία και την άμεση πληροφόρηση για τις ανάγκες των κατοίκων της χώρας. Οι Σύροι μετέχοντες ζήτησαν τους Ρώσους πιστούς να μην σταματούν να παρέχουν βοήθεια προς τους Σύρους αδελφούς τους, διότι εκεί, όπου φιλοξενούνται αυτή τη στιγμή οι πρόσφυγες από τα εδάφη, τα οποία ευρίσκονται υπό κατοχή των τρομοκρατικών οργανώσεων, αισθάνεται η επιτακτική ανάγκη για τις τροφές και τα φάρμακα. Τέλος συζητήθηκε και το θέμα των Σύρων πρόσφυγων στο Λίβανο και το ενδεχόμενο της συνεργασίας για την παροχή της απαραίτητης βοήθειας προς αυτούς.