Την τελετή εισδοχής στην Ορθόδοξη Εκκλησία των προσωρινώς αποσχισθέντων και εκπεσόντων στις αιρέσεις τέλεσε την Κυριακή των Αγίων Προπατόρων και την ημέρα μνήμης του Αγίου Σπυρίδωνος, στις 25 Δεκεμβρίου 2016, ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας στον Ιερό Ναό της Παναγίας Πάντων των Θλιβομένων η Χαρά στην οδό Ορντύνκα Μόσχας.

Αυτή την ημέρα 115 άτομα αποκήρυξαν την ειδωλολατρεία, τις αιρετικές πλάνες και σχισματικές κακοδοξίες. Στον λόγο νουθεσίας, τον οποίο απηύθυνε προς αυτούς, ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Σᾶς συγχαίρω, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, για το γεγονός της επανενώσεώς Σας με την Εκκλησία του Χριστού.

Ο Κύριος Σας άφησε τον καθένα ξεχωριστά να αποκλίνετε από την οδό και να εκπέσετε σε διάφορες πλάνες.  Έχετε βιώσει μόνοι Σας την επικίνδυνη και την επιζήμια επιρροή τους, την οποία ασκούν στη ψυχή του ανθρώπου, στην ψυχική του και στην πνευματική πρόοδό του.

Έχετε δοκιμάσει τι είναι η δύναμη του κακού, αλλά με την Πρόνοια του Θεού έχετε οδηγηθεί πίσω στην Εκκλησία. Και τώρα, που είσθε πλέον επανενωμένοι με την Εκκλησία, ο Κύριος πάλι Σᾶς καλεῖ να ζήτε χριστιανικά, να προοδεύετε στην επίγνωση της αληθείας και να πορεύεσθε ἐκ δυνάμεως εἰς δύναμιν (Ψαλ. 83.8) στην οδό της πνευματικής τελειότητος. Και ο Ίδιος ο Κύριος ἡμῶν Ιησούς Χριστός να είναι ο καθοδηγητής Σας στην πορεία αυτή.

Να διαβάζετε το Ευαγγέλιο καθημερινῶς, προκειμένου ο Λόγος του Θεού να ηχεῖ συνέχεια στην διάνοια και την καρδιά Σας, ώστε ο Κύριος Ιησούς Χριστός να είναι πάντα παρών στη ζωή Σας μέσα από ανάγνωσμα του Ευαγγελίου, να ακούγετε τη φωνή Αυτού και ο Λόγος Αυτού να είναι γνώμονας της ζωής Σας.

Αγωνίζεσθε να μην λείπετε από τις θείες ακολουθίες τις Κυριακές και τις εορτές. Να μεταλαμβάνετε των Αχράντων του Χριστού Μυστηρίων, προκειμένου να μείνετε ενωμένοι με τον Κύριο Ιησού Χριστό όχι μόνο πνευματικά, αλλά και σωματικά, ανοίγοντας την καρδιά Σας στον Λυτρωτή, ο Οποίος είναι πρόθυμος να έλθει, να κατοικήσει, να ζήσει και να ενεργήσει μέσα Σας.

Στο Μυστήριο Εξομολογήσεως να προβαίνετε σε εξαγόρευση των αμαρτιών, προκειμένου να λαμβάνετε συγχώρεση από τον Κύριο για να απαλλαγεί η ψυχή Σας από κάθε μίασμα της αμαρτίας. Αγωνίζεσθε να ακολουθείτε τις εντολές του Θεού και να αγαθοποιείτε προς τους πλησίον.

Δεν χωρίζει ο χριστιανισμός τους ανθρώπους σε φιλους και σε εχθρούς, σε όσους χρήζουν βοηθείας  και σε όσους δεν χρήζουν αυτής. Κάθε άνθρωπος για τον χριστιανό είναι ο πλησίον του. Αυτό μας διδάσκει ο Κύριος μέσα από το Ευαγγέλιο και την επί Όρους ομιλία Του, τις παραβολές και λοιπές διδασκαλίες, τις οποίες μας παρέδωσαν οι Άγιοι Απόστολοί Του…

Να ζήτε χριστιανικά, να αγαπάτε τον Θεό και την Εκκλησία του Θεού, να αγαπάτε αλλήλους και ο Κύριος θα είναι πάντα κοντά Σᾶς και θα ευλογεί την πορεία Σας. Αμήν»

Με τους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν αποσχισθεί από της Ορθοδοξίας, ασχολείται ο κληρικός του Ιερού Ναού της Παναγίας Πάντων των Θλιβομένων η Χαρά στη οδό Ορντύνκα Μόσχας Ιερέας Ευγένιος Τρεμάσκιν. Προτού παραστούν στην τελετή εισδοχής των αιρετικών και σχισματικών, αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι πρώτα έχουν επιθυμήσει να επανέλθουν στους κόλπους της Εκκλησίας και να αγκαλιάσουν και πάλι την αληθινή πίστη, παρακολουθούν κύκλο ομιλιών διαρκείας μερικών μηνών με σκοπό τη σχετική προπαρασκευή.