Για πρώτη φορά και τα δύο σώματα (Γερουσία και Συνέλευσε) του νομοθετικού οργάνου της Πολιτείας Νέας Υόρκης των ΗΠΑ υιοθέτησαν το κατόπιν κοινής πρωτοβουλίας της ενώσεως των Συλλογων των Ρώσων Ομογενών ψήφισμα, διά του οποίου καθιερώνεται μήνας της Ρωσο-Αμερικανικής ιστορίας στην Πολιτεία. ΟΙ γερουσιαστές επίσης συνέστησαν στον Κυβερνήτη της Πολιτείας την υπογραφή του ψηφίσματος ώστε με αυτή την πράξη τους σε ακόμη πιο υψηλό επίπεδο να ανακηρυχθεί ο Απρίλιος ως Μήνας Ρωσο-Αμερικανικής ιστορίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Ρωσο-Αμερικανικού Πολιτιστικού Κέντρου «Nasledie» (Κληρονομιά) το κείμενο του ψηφίσματος αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Πολιτείας και ἐν συνεχείᾳ θα κοινοποιηθεί στον Πρέσβη της Ρωσικής Ομοσπονδίας στις ΗΠΑ, τον Ρώσο Γενικό Πρόξενο και Ιεράρχες της Εκκλησίας.

Στις 11 Απριλίου τα μέλη της ενώσεως παρέστησαν στην πανηγυρική συνεδρίαση της Γερουσίας και της Συνελεύσεως της Πολιτείας κατά την οποία το ψήφισμα καταχωρήθηκε επισήμως στον κατάλογο εγγράφων των νομοθετικών οργάνων της εξουσίας. Με ευλογία του Επισκόπου Ναροφομίνσκ Ιωάννη, Διοικητού των ενοριών του Πατριαρχείου Μόσχας στις ΗΠΑ, την αντιπροσωπεία των Ρωσικών πολιτιστικών συλλόγων αποτελείτο από Καγκελάριο των ενοριών του Πατριαρχείου Μόσχας στις ΗΠΑ πρωθιερέας Γεώργιο Κόνεφ και τον κληρικό του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίου Νικολάου Νέας Υόρκης Πρωθιερέα Αλέξανδρο Golubev, οι οποίοι κατόπιν αιτήματος των γερουσιαστών ευλόγησαν το έργο της Γερουσίας και της Συνελεύσεως.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Μήνας Ρωσο-Αμερικανικής ιστορίας ξεκινά περι τα μέσα Απριλίου στην Αμερικανική Πολιτείας Νέας Υόρκης και φέτος θα αφιερωθεί στην επέτειο 55 ετών από την πρώτη πτήση του Yuri Gagarin στο Διάστημα.

Ο Μήνας Ρωσο-Αμερικανικής ιστορίας διεξάγεται ετησίως από το 2012. Τότε μέλος του Συντονιστικού Συμβουλίου Συλλόγων των Ρώσων Ομογενών ΗΠΑ το Ρωσο-Αμερικανικό Πολιτιστικό Κέντρο «Nasledie» (Κληρονομιά) προέβη σε δημιουργία ενώσεως από δέκα Συλλόγους Ρώσων ομογενών, η οποία υπέβαλε σχετική αίτηση στη Γερουσία της Πολιτείας Νέας Υόρκης. Φέτος στις εκδηλώσεις του Μήνα συμμετέχουν ήδη 50 Σύλλογοι Ρώσων Ομογενών.