Σε συνεδρία στα πλαίσια της 26ης ετησίου συνόδου του Φόρουμ Crans Montana με θέμα «Είναι δυνατή η πραγματική ειρήνη στον κόσμο;» συνήλθαν στις 13 Ιουνίου 2015 στις Βρυξέλλες θρησκευτικοί ηγέτες.

Σύμφωνα με τους οργανωτές του Φόρουμ σήμερα όπως ποτέ άλλοτε οι θρησκευτικοί ηγέτες διαδραματίζουν «καταλυτικό ρόλο στην οικοδόμηση νέου κόσμου βάσει όχι απλώς ανεξιθρησκείας, αλλά του αμοιβαίου σεβασμού. Η πολυμορφία των παραδόσεων είναι πραγματικός πλούτος του σύγχρονου κοσμου. Και η πολυμορφία αυτή δεν πρέπει να οδηγήσει σε διχασμούς και βία».

Το Πατριαρχείο Μόσχας εκπροσωπούσε ο Πρωθιερέας Δημήτριος Σιζονένκο, ο ασκών χρέη Διευθυντού του Γραφείου της Ρωσικής Εκκλησίας στους διεθνείς οργανισμούς στις Βρυξέλλες. Στην ομιλία του αναφέρθηκε στη Ρωσική πείρα των ειρηνικών με αμοιβαίο σεβασμό σχέσεων μεταξύ των λαών και θρησκειών, στην ενιαία θέση των παραδοσιακών θρησκευτικών κοινοτήτων της Ρωσσίας στο θέμα προστασίας των πνευματικών και ηθικών αξιών και καταπολεμήσεως του εξτρεμισμού υπό το κάλυμμα της θρησκείας.

***

Το Φόρουμ Crans Montana  είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός, ιδρυθείς το 1989 από το ΄Ιδρυμα «Παγκόσμιο Φόρουμ» με συμμετοχή των γνωστών πολιτικών και κοινωνικών παραγόντων. Συνεργάζεται με τον ΟΗΕ, την UNESCO, τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ανάπτυξης του ΟΗΕ,  την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο της Ευρώπης, τον Ισλαμικό οργανισμό παιδείας, επιστήμης και πολιτισμού  και άλλους μεγάλους διεθνείς οργανισμούς και φορείς.

Το βασικό έργο και αποστολή του Φόρουμ είναι η διευκόλυνση των άμεσων επφών μεταξύ των επειχηρηματιών, των πολιτικών και κοινωνικών παραγόντων των διαφόρων χωρών. Ιδιαίτερο βάρος δίδεται στο διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ της Δυτικής και Ανατολικής Ευρώπης καθώς και με τις χώρες της Νότιας Μεσογείου και Αφρικής.