Της Θείας Λειτουργίας την Κ’ Κυριακή μετά την Πεντηκοστή και την ημέρα μνήμης των Αγίων Πατέρων της Η’ Οικουμενικής Συνόδου, στις 26 Οκτωβρίου 2014, προεξήρχε ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, στον Ιερό Ναό της Παναγίας Πάντων Θλιβομένων η Χαρά.

 Μετά το πέρας της Θείας Μυσταγωγίας ο Ιεράρχης κήρυξε το θείο λόγο, όπου ανέλυσε την παραβολή του σπορέα.

«Κατά τη διάρκεια όλου του εκκλησιαστικού ενιαυτού στις Κυριακάτικες Θείες Λειτουργίες ακούμε ευαγγελικές διηγήσεις σχετικά με τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και με όσα έλεγε στους ανθρώπους. Σε πολλές περιπτώσεις κατά την ανάγνωση της Ευαγγελικής περικοπής του Ευαγγελίου ακούμε μια εκ των παραβολών με τις οποίες ο Κύριος εδίδασκε τους μαθητές και το λαό. Σύχνα ήταν όταν οι άνθρωποι δεν εννοούσαν τις παραβολές…Στο Ευαγγέλιο  εντάχθησαν παραβολές, τις οποίες ερμήνευε ο ίδιος ο Χριστός και εκείνες ανερμήνευτες…

Σήμερα κατά τη Λειτουργία ακούσαμε μια εκ των παραβολών τις οποίες ερμήνευσε ο Κύριος στους μαθητές του. Αυτή είναι η παραβλή του σπορέα (βλ. Λκ. 8. 5-8)».

Από τη ζωή τινών αγίων ξέρουμε για την επιστροφή τους προς τον Θεό, η οποία είχε ως αφετηρία τα λόγια του Ευαγγελίου, τα οποία τόσο συνεκλόνισαν αυτούς ώστε αποφάσισαν να αλλάξουν τη ζωή τους. Αυτή ήταν η περίπτωση του Μεγάλου Αντωνίου. Αυτή ήταν η περίπτωση των αγίων, οι καρδιές των οποίων ως καλή γη δέχθηκε τον σπόρο και καρποφόρησαν ἐν τριάκοντα καὶ ἐν ἑξήκοντα καὶ ἐν ἑκατό.

Αναπολώντας την ιστορία της Εκκλησίας μας με χαρά και ευλάβεια τιμούμε τους αγίους, οι οποίοι καρποφόρησαν πλουσίως, αφού ενστερνίσθηκαν τον λόγο του Θεού, που είχε πέσει στην καλή γη των καρδιών τους και απολαμβάνουμε αυτούς τους καρπούς μέχρι σήμερα. Η ρωσική γη αναδείχθηκε εύφορο και καλό έδαφος, όπου ο θείος σπορέας έσπειρε τον σπόρο του, ο οποίος βλάστησε και έφερε πλούσιους και άφθονους καρπούς.

Αυτό τον καρπό ἐν ἑκατό έφεραν χιλιάδες και δεκάδες και εκατοντάδες άνθρωποι: Επίσκοποι, Ιερείς, μοναχοί και μοναχές και λαίκοί ακόμα και πρόσφατα κατά τους διωγμούς, τους οποίους εξαπέστειλαν εναντίον της Αγίας Εκκλησίας οι άθεοι. Άντεξαν αυτοί οι ομολογητές και μάρτυρες τις σκληρότερες δοκιμασίες, τουα βασανισμούς, τα μαρτύρια και δεν υποχώρησαν μπορστά σε καμία πίεση.  Ούτε φυσικός πόνος ή βάσανα ήταν δυνατό να χωρίσουν τους χριστιανούς από την αγάπη του Χριστού, με την οποία αντιμετωπίζεται κάθε ταλαιπωρία, κάθε ανθρώπινος λογισμός και κάθε ανθρώπινος πόνος.

Ο θείος σπορέας έσπειρε τον σπόρο του και εβλάστησε τόσο στη γη μας, όσο και αλλαχού σε πολλές άλλες γαίες, όπου βλάστησε και καρποφόρησε πλουσίως. Ολόκληροι λαοί στράφηκαν στο Χριστό χάρις στους ανθρώπους, τους οποίους ο Κύριος έστειλε την κατάλληλη στιγμή προκειμένου να σπείρουν τον σπόρο του λόγου του Θεού στη γη εκείνη. Εγκωμιάζουμε εκείνους του ανθρώπους.

Ας στραφούμε στο Ευαγγέλιο ως πηγή της σοφίας και μελετήσουμε κατά βάθος το λόγο του Θεού, ο οποίος ποτέ δεν θα παύει να είναι επίκαιρος, πάντα θα είναι ζωντανός, όπως και την εποχή εκείνη, κατά την οποία ακούσθηκε από το στόμα του Κυρίου. Ας προστρέχουμε στην ερμηνεία του Ιδίου του Κυρίου ή των αγίων πατέρων σε περίπτωση όταν δεν καταλαβαίνουμε κάτι από τα ευαγγελικά ρητά του Κυρίου ή των θεολόγων μας όπως ο Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος.

Ας μιμηθούμε κατά τη δύναμη τη χριστιανική ζωή και τους αγώνες των αγίων.