Με τον επικεφαλής της Διασκέψεως των Ευρωπαίων Ραβίνων και Αρχιραβίνο Μόσχας Πινχάς Holdsmidt είχε συνάντηση στις 12 Σεπτεμβρίου 2014 ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας στο γραφείο του. Επίσης στη συνάντηση παρέστησαν ο ιερέας Δημήτριος Σαφόνωφ, Διευθυντής του Γραφείου Διαθρησκειακών Επαφών και ο Ιδιαίτερος του Γραφείου Αυτού κ. Ηλίας Κασίτσιν.

Συζητήθηκαν θέματα της διεθνούς συνεργασίας καθώς και ο ρόλος των θρησκευτικών ηγετών στην επίλυση των κρίσεων στην Ευρώπη. Τα μέρη κατέληξαν σε συμφωνία για την ανάπτυξη των κοινών προσπαθειών στην καταπολέμηση του εξτρεμιστμού και της εκκοσμίκευσης. Ακόμα τονίσθηκε η ανάγκη ενώσεως των προσπαθειών των Αρχηγών των θρησκευτικών κοινοτήτων στην αντιμετώπιση των υφισταμένων κοινωνικών συγκρούσεων στην Ευρώπη.