Στην Ιερά, Βασιλική, Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Βατοπαιδίου διά θαλάσσης μετέβη αμέσως μετά το προσκύνημά του στην Ιερά Μονή Χιλανδαρίου, στις 6 Ιουνίου, ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κύριλλος. Στην είσοδο της Μονής τον Προκαθήμενο της Ρωσικής Εκκλησίας υποδέχθηκε ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ με την αδελφότητα της Μονής.  Δοξολογία, την οποία τέλεσε ο Αγιώτατος Πατριάρχης, παρακολούθησαν ο εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου Μητροπολίτης Μιλήτου Απόστολος, ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, ο Αρχιεπίσκοπος Σέργκιγιεφ Ποσάντ Θεόγνωστος, Πρόεδρος του Συνοδικού Τμήματος επί των θεμάτων Ιερών Μονών και Μοναχισμού, ο Επίσκοπος Σολνετσνογκόρσκ Σέργιος, Διευθυντής της Διοικητικής Γραμματείας του Πατριαρχείου Μόσχας, ο Μεγαλόσχημος Αρχιμανδρίτης Ηλί, κληρικοί και λαϊκοί – μέλη της Συνοδείας του Αγιωτάτου Πατριάρχου Κυρίλλου. ο Πολιτικός Διοικητής του Αγίου Όρους Άριστος Κασμίρογλου, αδελφοί της Μονής, πλήθος προσκυνητών.

Προσφωνώντας τον Αγιώτατο Πατριάρχη Κύριλλο μετά τη λήξη της δοξολογίας ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου Αρχιμανδρίτης Εφραίμ μεταξύ άλλων ανέφερε: «Μὲ πολλὴ χαρὰ καὶ ἰδιαίτερη συγκίνηση σᾶς ὑποδεχόμεθα σήμερα στὴν Μονή μας. Εἶναι ἀκόμα νωπές οἱ μνῆμες μας, ἄν καί ἔχει περάσει περίπου ἑνάμισι ἔτος, ἀπό τήν ἐπίσκεψη τῆς Ἁγίας Ζώνης στήν Ρωσία, τοῦ σημαντικοτέρου κειμηλίου τῆς Μονῆς μας.

Ἡ Ἁγία Ζώνη παρέμεινε στὴ Ρωσία γιὰ 40 ἡμέρες. Σ΄αὐτὸ τὸ διάστημα περιφέρθηκε σὲ 15 πόλεις ὅπου πολλοὶ πιστοὶ μπόρεσαν νὰ τὴν προσκυνήσουν καὶ ἐνισχυθοῦν πνευματικά. Ἡ προσέλευση τῶν πιστῶν ἦταν τόσο μεγάλη, ὥστε ἔκτοτε νὰ χαρακτηριστεῖ ὡς ἡ μεγαλύτερη εἰρηνικὴ συγκέντρωση λαοῦ τοῦ 20οῦ καὶ 21ου αἰώνα παγκοσμίως. Σχεδὸν τέσσερα ἑκατομμύρια ἄνθρωποι προσκύνησαν τὴν Ἁγία Ζώνη, ποὺ πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς περίμεναν στὴν σειρὰ πάνω ἀπὸ 17 ὧρες.

Πολλὰ θαύματα ἔγιναν κατὰ τὴν περιοδεία τῆς Ἁγίας Ζώνης, ἀλλὰ καὶ συνεχίζουν νὰ γίνονται καὶ ἰδιαίτερα θαύματα τεκνοποίησης. Μάλιστα σὲ μερικὲς περιοχὲς ἡ Ἁγία Ζώνη συνέβαλε στὴν ὕφεση τοῦ δημογραφικοῦ προβλήματος – τὰ στατιστικὰ δείχνουν μία ἀνεξήγητη αὔξηση τῶν γεννήσεων…Θυμᾶμαι, Ἁγιώτατε, ὅτι κατὰ τὸ τέλος τῆς περιοδείας τῆς Ἁγίας Ζώνης στὴν Μόσχα εἴχατε δηλώσει χαρακτηριστικὰ στὰ μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης: «Γίναμε μάρτυρες τῆς μεγάλης δύναμης τοῦ ρωσικοῦ ὀρθόδοξου λαοῦ». Ὄντως ἡ δύναμη τῆς Ἐκκλησίας εἶναι μεγάλη ἀκόμη καὶ στὶς ἡμέρες μας, καὶ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας ὡς ἡ πολυπληθέστερη ἔχει μία μεγάλη ἰσχὺ καὶ ἐπιρροὴ σήμερα σὲ ὅλο τὸν κόσμο».

Στην προσφώνησή του ο Γέροντας Εφραίμ αναφέρθηκε στους ιστορικούς στο διάβα των αιώνων δεσμούς μεταξύ της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου και της Αγίας Ρωσίας και υπογράμμισε: «Μποροῦμε νὰ ἐπισημάνουμε ὅτι ἦταν δεδομένη ἡ μεταξὺ τῶν Βατοπαιδινῶν Πατέρων καὶ τοῦ Ρωσικοῦ κλήρου καὶ λαοῦ, κοινωνία καὶ ἑνότητα».

«Ζοῦμε σὲ μία ἐποχὴ ποὺ ὁ παγκοσμιοποιημένος καὶ ἐκκοσμικευμένος τρόπος ζωῆς ἀπειλεῖ καὶ ἐπηρεάζει ἀκόμη καὶ τὴν ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ ἀξίες ἀμφισβητοῦνται, οἱ παντὸς εἴδους κρίσεις πληθαίνουν καὶ αὐξάνονται. Εἶναι καιρὸς ποὺ ἐπιβάλλεται ἡ ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας, ὥστε νὰ φανεῖ τὸ μεγαλεῖο της ὡς ἡ πραγματικὴ ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ καὶ ὁ αὐθεντικὸς τρόπος ζωῆς γιὰ τὸν κάθε ἄνθρωπο. Εἶναι καιρὸς ποὺ πρέπει ἡ Ὀρθοδοξία νὰ προβάλλει τὴν ἀληθινὴ παγκοσμιότητά της καὶ νομίζουμε ὅτι σὲ αὐτὸ μπορεῖτε νὰ συμβάλετε ἐσεῖς Ἁγιώτατε, ὡς Προκαθήμενος τῆς πολυπληθέστερης Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας».

Στην αντιφώνησή ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι  «ευχαριστεί το Θεό διά τη δοθείσα ευκαιρία όπως κοινωνήσω της εν Κυρίῳ μεθ΄ημῶν χαράς, ο Οποίος πέθανε και ανέστῃ την τρίτη ημέρα και συνανέστησε όλους. Η πασχάλια χαρά είναι ένα ιδιαίτερο κτήμα των μοναχών, οι οποίοι πεθαινουν διά τον κόσμο, αλλά διά του αγώνος και συνεργείᾳ της Θείας χάριτος συνεγείρονται με τον Χριστό εις νέον άνθρωπον, τὸν ἀνακαινούμενον εἰς ἐπίγνωσιν κατ’ εἰκόνα τοῦ κτίσαντος αὐτόν (πρβλ. Κολ. 3. 10).

Η πασχάλια χαρά πάντα πληρεί τις καρδίες μας όταν βλέπουμε την ένσοφη του Κυρίου πρόνοια διά την Αγίου Αυτού Εκκλησία, πως οι περίοδοι παρακμής του εκκλησιαστικού βίου εναλάσσονται με περιόδους αναγεννήσεως. Είναι η χαρά μας που δεν έσβησε η λαμπάδας του μοναχικού πολιτεύματος στο Άγιον Όρος τον 20 αιώνα, όπως προεφήτευσαν περί τούτων οι ψευδοπροφήτες, αλλά διά των αγώνων ολίγων εκλεκτών του Θεού διατηρείται ζωντατνή η χιλιετής παράδοση του ησυχαστμού, τρέφουσα το Αγιώνυμο Όρος και όλη την Αγία Εκκλησία. Η Ιερά Μονή Βατοπαιδίου κατέστη μέτοχος αυτής της αναγεννήσεως διότι διά του μακαριστού Γέροντος Ιωσήφ του Βατοπαιδινού παραλάβετε την παρακαταθήκη και τις εντολές του Γέροντος Ιωσήφ του Σπηλαιώτου και Ησυχαστού».

Με τη σειρά του ο Πατριάρχης Κύριλλος αναφέρθηκε και αυτός στη χιλιετή σχέση μεταξύ του Αγίου Όρους και ειδικότερα της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου με την Ρωσική Εκκλησία και τη συμβολή του Μαξίμου του Γραικού στο φωτισμού του Ρωσικού λαού και τη μετάφραση της εκκλησιαστικής γραμματείας από τα Ελληνικά στα Εκκλησιαστικά Σλαβονικά. Τεμάχιο του τιμίου του λειψάνου παραδόθηκε στη Μονής της μετανοίας του το 2000, ενώ το υπόλοιπο λείψανο ευρίσκεται τεθησαυρισμένο στη Λαύρα της Αγίας Τριάδος και του Αγίου Σεργίου.

«Ευχαριστώ και πάλι τον Γέροντα Καθηγούμενο και τους αδελφούς της Μονής διά τη μεταφορά της Τιμίας Ζώνης στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας το έτος 2011. Ο ίδιος γίνατε αυτόπτης μάρτυς του θαύματος, όταν σχεδόν τέσσερις χιλιάδες κόσμου ασπάσθησαν την Αγία Ζὠνη ή έστω την άγγιξαν. Πολύ σωστά επισημάνατε ότι η ιστορία δεν καταγράφει την παρόμοια ειρηνική συνέλευση τόσων ανθρώπων. Και αυτό έγινε το 21 αιώνα, διά τον οποίο μιλάνε ότι συνδέεται με την κρίση της πίστεως, ενώ την ίδια εποχή αδειάζουν Ιεροί Ναοί σε πολλές χώρες και οι άνθρωποι εδραζόμενοι στη λανθασμένη αντίληψη της γνώσεως απορρίπτουν την πνευματική γνώση. Εκείνη τη στιγμή της πνευματικής κρίσεως, χάρη στο δώρο σας, το οποίο ήταν η μεταφορά της Τιμίας Ζώνης της Παναγίας στη Ρωσία, ο Θεός εφανέρωσε σε όλο τον κόσμο το μέγα θαύμα της αναγεννήσεως της πίστεως στο Ρωσικό λαό, ένα λαό, ο οποίος επί εβδομηκονταετία εκαταστρέφετο», υπογράμμισε ο Πατριάρχης Κύριλλος.

«Θέλω να εκφράσω την έντονη μου ευαρέσκεια διότι έχω τη δυνατότητα και βλέπω το πρόσωπό σας σε αυτή τη Μονή, Γέροντα Καθηγούμενε, και ότι ελέῳ Θεού παρήλθαν οι ορισμένοι κίνδυνοι τους οποίους διέτρεχε ο προσωπικό Σας βίος. Πιστεύω ότι ο Θεός δε θα παύει να δείχνει το έλεός του στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου και στο πρόσωπό σας, ως Κθηγούμενος ο οποίος κατέβαλε τόσες προσπάθειες διά την αναβίωση αυτής της Ιεράς Μονής και του μοναχικού πολιτεύματος στο Αγιώνυμο Όρος εν γένει.

Παρακαλώ να εύχεσθε διά την Αγία Ρωσία και την Εκκλησία μας, μαρτυρική και ομολογητική, καθώς και διά το λαό μας. Έχουμε μεγάλη ανάγκη όλοι εμείς από τις θερμές προσευχές και τους πνευματικούς αγώνες», είπε εν κατακλείδι ο Προκαθήμενος της Ρωσικής Εκκλησίας και σε ανάμνηση της επισκέψεώς του προσέφερε στη Μονή Βατοπαιδίου εικόνα του Χριστού ενώ στον Γέροντα Εφραίμ επιστήθιο σταυρό.

Εν συνεχεία ο Πατριάρχης Κύριλλος προσκύνησε τις θαυματουργούς εικόνες της Παναγίας και τα ιερά κειμήλια της Μονής. Στο αρχονταρίκι παρετέθη κέρασμα, κατά τη διάρκεια του οποίου ο κ. Κύριλλος μίλησε στην αδελφότητα και αμέσως μετά ακολούθησε το επίσημο γεύμα στην Τράπεζα της Μονής.