Την τελετή του μεγάλου αγιασμού των υδάτων του ποταμού Ιορδάνη τέλεσε στις 14 Νοεμβρίου 2012 ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κύριλλος. Επίσης παρέστησαν ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμηματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, ο Αρχιεπίσκοπος Βερολίνου, Γερμανίας και Μεγάλης Βρετανίας Μάρκος, Αναπληρωτής Πρόεδρος της Αρχιερατικής Συνόδου της Υπερορίου Ρωσικής Εκκλησίας, ο Επίσκοπος Σολνετσνογκόρσκ Σέργιος, Διευθυντής της Διοικητικής Γραμματείας του Πατριαρχείου Μόσχας, ο Αρχηγός της Ρωσικής Εκκλησιαστικής Αποστολής στην Ιερουσαλήμ Αρχιμανδρίτης Ισίδωρος Μινάγιεφ και άλλοι.

Αμά τη λήξῃ της τελετής ο Προκαθήμενος της Ρωσικής Εκκλησίας ευχήθηκε σε όλους διά την ευλογία των υδάτων στον τόπου της Βαπτίσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, αναφέροντας:

«Διά της ευλογίας των υδάτων, επικαλούμεθα τη δύναμη της θείας χάριτος, τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, να ενωθεί με τη φύση του ύδατος και να το πληρώσει το ύδωρ, το οποίος εξακολουθεί να διατηρεί όλα τα φυσικά και χημικά του χαρακτηριστικά, διά της δυνάμεως της ετέρου υπάρξεως. Γνωρίζουμε ότι το αγίασμα, ως έχουσα τη σχετική δύναμη, βοηθά τους ανθρώπους στις ασθένειες, τις θλίψεις και τους στεναγμούς.

Τρόπον τινά η τελετή του αγιασμού των υδάτων μας αποκαλύπτει μυστήριο εκείνου, το οποίο γέγονεν διά της γεννήσεως, του πάθους, του θανάτου και της αναστάσεως του Κυρίων και Σωτήρος ημών: οι άνθρωποι έχουν πλέον τη δυνατότητα να στηρίζονται στη ζωή τους όχι μόνο στις ιδικές τους φυσικές δυνάμες, αλλά και να προσελκύσουν τη δύναμη του Θεού. Δε σημαίνει τούτο ότι αυτή καταπνίγει την ανθρώπινη δύναμη, αλλά δε σημαίναι επίσης ότι η ανθρώπινη δύναμη είναι σε θέση να περιφρονήσει τη θεία δύναμη. Εν τω αξιοθαύμαστῳ και μυστιριώδῃ συνδέσμῳ αυτῳ της ανθρώπινης ελευθερίας και της εν τω κόσμῳ τούτο Θείας παρουσίας συντελείται η ιστορία.

Όσοι περιφρονούν αυτά, σφάλλουν τα μέγιστα. Είμαστε σε θέση να βελτιώσουμε τον κόσμο και τις ψυχές μας μόνο όταν οι ανθρώπινες προσπάθειες ενώνονται με τη θεία δύναμη. Ένεκεν τούτων ήλθε στον κόσμο ο Χριστός.

Επί του τόπου αυτού αισθάνεται κανείς και ζει έντονα τη μεγάλη πράξη της Βαπτίσεως του Κυρίου. Όταν εν μέσω του όχλου των αμαρτωλών προσήλθε στον Ιωάννη το Βαπτιστή για να καθαρισθεί μαζί τους, παρόλο που αναμάρτητος, στα ύδατα αυτά του Ιορδάνη, δεν είχε ανάγκη από το Βάπτισμα. Αλλα επειδή ήταν ένας εξ ημών, δι΄αυτό έκανε όσα έπρεπε να κάνει κατά την ανθρωπότητά Του. Αυτό και πάλι μαρτυρεί το μεγάλο μυστήριο της  Θείας Ενανθρωπήσεως, της ενώσεως του Θείου και του ανθρώπινου τόσο εν τῳ προσώπῳ του Ίδιου του Υιού του Θεού, του Κυρίου και Σωτήρος ημών, όσο και στην επακολουθήσασα ζωή της Εκκλησίας.

Η χάρις του Αγίου Πνεύματος είη πάντα μεθ΄όσων ανοίγουν τις καρδιές τους προς υποδοχή της χάριτος. Ο Θεός να σας φυλάει».

Μετά το τέλος του αγιασμού ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος βούτηξε στα ύδατα του Ιορδάνη.