Στις 15 Οκτωβρίου στις εγκαταστάσεις του Τμήματος των Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας συνήλθε σε συνεδρία της η Γραμματεία της Χριστιανικής Διομολογιακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής των χωρών της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών και της Βαλτικής (ΧΔΓΕ).

Στην εισήγηση του κατά τη συνεδρία, ο Πρόεδρος του ΤΕΕΣ Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας τόνισε την σπουδαιότητα της συνεργασίας μέσα στα πλαίσια της ΧΔΓΕ. Κατά τη γνώμη του, «η Επιτροπή παρουσιάζει για μας ένα κατάλληλο χώρο για το διάλογο και τη συνεργασία, επιτρέπει στις χριστιανικές Εκκλησίες την εκπόνηση μιας συντονισμένης θέσης επί των θεμελιωδών ζητημάτων της σύγχρονης εποχής». Η μοναδικότητα της Χριστιανικής Διομολογιακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής συνίσταται στο ότι αποτελεί μοντέλο της «μεγάλης Ευρώπης», διότι την απαρτίζουν οι εκπρόσωποι των χριστιανικών Εκκλησιών μιας ολόκληρης σειράς χωρών-μελών των διαφόρων ενώσεων – της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών».

Κατά τη διαπίστωση του Αρχιεπισκόπου Ιλαρίωνα, οι παραβρισκόμενοι δεν έχουν διαφωνίες πάνω σε ουσιώδη θέματα της σημασίας των χριστιανικών αξιών μέσα στην ιστορία του ευρωπαϊκού πολιτισμού και της σταθερής αναζωπύρωσης του χριστιανικού ήθους. «Μπροστά στη στρατευόμενη εκκοσμίκευση πρέπει να υψώνουμε μια ενιαία φωνή, διότι εμείς έχουμε ευθύνη για την πορεία του χριστιανισμού στην Ανατολική Ευρώπη και στην ευρωπαϊκή ήπειρο συνολικά», -τόνισε ο Πρόεδρος του ΤΕΕΣ. «Παρόλο που ζούμε στις διάφορες χώρες είμαστε υποχρεωμένοι να βρούμε μια κοινή γλώσσα, μαρτυρώντας για τις διαχρονικές και αναλλοίωτες αλήθειες του Ευαγγελίου του Χριστού».

Ο Σεβασμιώτατος Ιεράρχης επισήμανε επίσης την σπουδαιότητα της κοινής μαρτυρίας μπροστά στους κυβερνητικούς, κοινοβουλευτικούς και κοινωνικούς οργανισμούς για την ανάγκη διεξαγωγής του αγώνα κατά των φαινομένων τα οποία χαρακτηρίζονται σήμερα πολύ συχνά ως «κοινωνικό κακό», δηλαδή του αλκοολισμού, της ναρκομανίας, της διάδοσης της πορνογραφίας, της λατρείας της βίας και του καταναλωτισμού – όλών εκείνων που θέτουν σε κίνδυνο την ειρήνη και την σταθερή ανάπτυξη των κοινωνιών μας. Κατά τον Αρχιεπίσκοπο Ιλαρίωνα, σε αριθμό των εκτρώσεων η Ρωσία δυστυχώς είναι μια από τις πρωταγωνίστριες χώρες του κόσμου. Οι εκτρώσεις στον τόπο μας αποκτούν το χαρακτήρα της εθνικής συμφοράς, λαμβάνοντας ακόμα υπόψη τις σταθερά χαμηλούς δημογραφικούς δείκτες. Στις κοινωνικές συμφορές συγκαταλέγεται και η αυτοκτονία, η οποία προκαλεί την μεγαλύτερη ανησυχία, σύμφωνα με τον κ. Ιλαρίωνα.

Τέλος, ο Πρόεδρος του ΤΕΕΣ εστίασε την προσοχή των παρόντων σε μια σειρά των γεγονότων τα οποία εξακολουθούν να εμποδίζουν την ανάπτυξη της αλληλοκατανόησης μεταξύ των ορισμένων Εκκλησιών και κοινοτήτων: «Είναι πρώτα απ΄ όλα το φαινόμενο του προσηλυτισμού το οποίο συνοδεύεται από σκληρές επιθέσεις εναντίον μιας Εκκλησίας που κατά κανόνα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Κατά την προετοιμασία των ιεραποστόλων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη αυτή η προβληματική, ώστε η ιεραποστολή να μη ξεπέφτει σε προσηλυτισμό».